Vánoční a novoroční odpad z kuchyně

Víte, jak s ním naložit? Vánoční a novoroční oslavy jsou plné dobrot, setkání, radosti a očekávání, ale také vedou v množství vyprodukovaného odpadu v domácnostech. Kromě většího množství odpadu se také často musíme vypořádat s tím, kam patří specifický odpad, jako třeba různé druhy balicího papíru, přepálený olej od kapra nebo plata od vajec. Na Jakvkuchyni.cz vám poradím, kam a jak vytřídit nebo vyhodit „vánoční odpad“ tak, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí.

Období Vánoc je pro mnohé z nás tím nejkrásnějším v roce. Týdny příprav, úklidů, nákupů a balení vánočních dárků, pečení cukroví, shánění a zdobení vánočního stromečku – to vše se děje kvůli Štědrému dni.
Tím to ale nekončí, protože většinou následuje maraton návštěv babiček a příbuzných, abychom se za pár dní znovu těšili a radovali z příchodu Nového roku. A k tomu všemu veselí nesmí chybět dobré jídlo, ani dobré pití.

Nejkrásnější dárek pro přírodu – tipy, jak se chovat o Vánocích ekologičtěji

 • Mysleme už při nakupování na to, zda náhodou nekupujeme více obalu, než samotného obsahu.
 • Preferujme výrobky s minimem obalů a obalových vrstev. Řešením mohou být také nákupy bez obalu.
 • Vyprodukovaný odpad vždy třiďme! Jen díky třídění odpadu totiž umožňujeme jeho recyklaci – odpad se k nám tak může vrátit v nové podobě, protože primární zdroje nahrazujeme druhotnými surovinami.

  Tříděním odpadu snižujeme uhlíkovou stopu, kterou za sebou každý z nás zanechává. Díky tomuto zodpovědnému přístupu minimalizujeme odpad, který bez využití končí na skládce a pomáháme tak přírodě.
  

  Jak naložit s vánočním kuchyňským odpadem?

  V kuchyni vzniká v tomto období větší množství odpadů, než během roku.

  Kam s bioodpadem?

  Podle rozborů složení komunálního odpadu vyplývá, že téměř čtvrtinu obsahu popelnic tvoří bioodpad a to nejen o Vánocích, ale celoročně! 
  
  Tento druh odpadu (zbytky ovoce a zeleniny, popel ze dřeva, kávové filtry i s kávovou sedlinou, části rostlin a další – podrobněji v článku Bioodpad – kam s ním? Třiďte a kompostujte!) můžeme také třídit a značně tím snížit množství odpadu, který zbytečně končí v popelnici.
  
  Bioodpad můžeme vytřídit do hnědých sběrných nádob, velkoobjemových kontejnerů, nebo na vlastní kompost. Ani pokud bydlíme v bytě, není důvod smutnit, můžeme kompostovat taky – ve vermikompostéru! Dalším řešením je dávat bioodpad někomu, kdo má zahradu, nebo jej odvézt do kompostárny.

  Posledním místem, kde by měl bioodpad skončit, je právě směsný odpad.

  Pozor, do bioodpadu nepatří maso, ale ani kosti. Nepatří tam ani zbytky z vánočního kapra s kůží. Pokud nám zůstalo nesnězené jídlo po vánočním hodování, to bychom měli vyhodit do směsného komunálního odpadu.
  


  Kam vytřídit olej od smažení?

  Po smažení řízků z vánočního kapra nám zůstane pánev, nebo friťák, plný oleje. Nevylévejme ho do kanalizace, ucpává trubky a potrubí a zbytečně zahlcuje čističky odpadních vod. 

  Nejlepší je přelít vychladlý olej do PET láhve a takto připravený jej vytřídit do speciálních sběrných nádob vyhrazených na třídění tuků a olejů, případně jej můžeme odevzdat do sběrného dvora.

  Kam patří odpad ze skla a jak je třídit správně?

  O vánočních a novoročních svátcích vzniká i nemalé množství skleněného odpadu (skleničky od majonéz, tatarek, kečupů, marmelád do cukroví, sirupů, mléka atd.).
  Sklenice je třeba před tříděním do bílých či zelených kontejnerů na sklo pořádně vyprázdnit – obsah postačí důkladně vyškrábat lžičkou, nebo vytřít třeba použitou papírovou utěrkou. Láhve a sklenice tedy není potřeba před tříděním vymývat.

  Kam vyhodit obaly od oblíbených „vánočních“ nápojů?

  U obalů je důležité vždy zmenšit jejich objem před vytříděním, budou tak zabírat méně místa a kontejnery na odpad nebudou tak rychle zaplněny.

  Plastové láhve – kam a jak třídit?

  Prázdné PET lahve po důkladném sešlápnutí můžeme třídit do kontejnerů na plasty, nápojové plechovky (třeba od piva, ciderů či energetických nápojů) patří ideálně do nádob na kovový odpad. Víčka ani etikety při třídění odpadu nevadí a nemusíme je odstraňovat.

  Nápojové plechovky – kam s nimi?

  Kovový odpad se třídí do kontejnerů na kovy, v některých obcích se třídí ve směsi, tedy společně s jiným druhem odpadu. Proto je nezbytné sledovat a dbát instrukcí uvedených na kontejnerech na tříděný odpad. 
  V případě, že nemáme možnost třídit kovy, můžeme je jednou za čas odvézt s jiným odpadem do sběrného dvora, nebo je prodat ve výkupně kovů.
  

  Nápojové kartony – kam patří?

  Krabice od džusů jsou jasným adeptem na vyhození do kontejneru na nápojové kartony. Ale v některých obcích se třídí do nádob společně s plasty, v některých obcích možnost třídění nápojových kartonů zatím chybí, tam se tedy nabízí možnost odevzdat je do sběrného dvora.


  Skleněné láhve – kam a jak třídit?

  U skleněných lahví bychom měli rozlišovat sklo vratné a sklo nevratné. Zálohované sklo se vrátí do oběhu ke spotřebitelům tak, že bude po vymytí opět naplněno.
  Nevratné sklo se roztřídí podle barev, nadrtí na střepy a následně bude roztaveno a přidáváno ke sklářským pískům, aby z něj mohlo být vyrobeno nové sklo.
  Ani v případě skla není potřeba sundávat etikety, nevadí ani víčka. Výhodou skla je, že jej můžeme recyklovat donekonečna.

  Kam s obaly od mlsání?

  Pokud si dopřejeme chipsy, nebo různé druhy oříšků, mohou nám se správným tříděním obalů poradit tzv. recyklační značky, které jsou na obalech uvedeny. 

  Pokud je u písmenné zkratky uvedeno číslo 1 až 7, jedná se o plasty. Patří tam třeba polyethylenftalát (PET), polyproplyne (PP) a další – tyto plasty třídíme, aby mohly putovat k recyklaci. Některé plasty, jako třeba polyvinylchlorid (PVC) patří do směsného odpadu.

  Ale pozor, tyto sáčky často obsahují kromě plastu i tenkou hliníkovou folii – jedná se o kombinovaný obal (v recyklačním symbolu bude uvedeno písmeno „C“ / písmenná zkratka převládajícího materiálu, tedy např. C/PP, kdy se jedná o kombinovaný obal s převahou polypropylenu). 

  Mezi typické zástupce kombinovaného obalu hojně používaného při vánočním a novoročním kuchtění, patří třeba obal od másla (značený ALU/PAP), který vždy vyhodíme do směsného odpadu.

  U krabic od cukroví zhodnoťte míru jejich znečištění. Mějte na paměti, že špinavý a mastný papír do kontejneru na papír nepatří. V takovém případě je vyhoďte do směsného komunálního odpadu.
  

  Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru 

  Málokdo ví, že obaly od vajíček, ale i ruličky od kuchyňských utěrek či toaletního papíru, můžeme vytřídit do sběrných nádob na tříděný papír

  Papír můžeme recyklovat 5 až 7krát, při každém takovém zpracování papíru dochází ke zpracování papírových vláken a vyrobený papír je méně kvalitní. Díky třídění papíru ročně zachráníme přes 2 miliony stromů. Tuna vytříděného papíru může ušetřit až 2 tuny dřeva.

  Kam s obaly od vánočních dárků?

  K Vánocům samozřejmě patří překvapení v podobě vánočních dárků. U nás je zvykem balit dárky do dárkových papírů, kterých po Štědrém dni. Kam který balicí papír patří?  

  V rámci trvalé udržitelnosti bychom měli nepoškozené části papírů, které by šlo znovu použít, pečlivě poskládat a nechat na zabalení dalších dárků. Třídění odpadu a šetrné hospodaření je mimochodem tím největším dárkem pro přírodu.

  Papíry, které už není možné použít znovu, je třeba je vyhodit. Některé papíry jsou například potaženy hliníkovou fólií, nebo mají speciální povrchovou úpravu (jsou povoskované, mají nástřik apod.) a takové papíry vždy patří do směsného odpadu. Stejně tak tam patří celofán.

  Značná část balicích papírů ale může být bez obav vyhozena do modrého kontejneru. 
  
  Již při nákupu balicího papíru můžeme myslet na to, zda nemá zbytečnou povrchovou úpravu, která bude znemožňovat jeho recyklaci, nebo sáhnout po takovém, který je vyrobený z recyklovaného papíru.

  Další možností je balení vánočních dárků do dárkových tašek, které je možné používat mnoho let za sebou. Nebo můžeme vyzkoušet „bezodpadovou metodu balení“ a zabalit dárky například do šátku, nebo látkové tašky, která se navíc může stát součástí dárku.

  Pomoci může také Kam patří – online průvodce správným tříděním odpadu.

  I Vánoce a oslavy nového roku můžeme pojmout v duchu trvalé udržitelnosti a nadělit přírodě ten nejkrásnější dárek – naši ohleduplnost.

  Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


  *