Bez obalů by to nešlo! Proč obaly používáme a jaké plní funkce?

Už naši předkové věděli, že bez obalů se lidstvo neobejde. I proto sahá jejich historie do dávné minulosti – již staré civilizace používaly kvůli ochraně a přepravě zboží různé druhy obalů. Poté, co spotřebujeme jejich obsah a řešíme co s nimi, bychom si měli připomenout rým jedné známé skladby, kde se zpívá „Zobali, vrabci, zobali igelitové obaly.“ Tou nejsprávnější a nejzodpovědnější cestou likvidace obalů je jejich správné vytřídění. Dnes se s  Jakvkuchyni.cz podíváme obalům pod obal!

Bez obalů by to nešlo

Obalový materiál používáme zcela automaticky všude tam, kde ho, jednoduše řečeno, použít potřebujeme. Bez obalů by se neobešly firmy a obchody, které v nich prodávají suroviny a různé druhy zboží.


Různé druhy „obalů“ ale používáme i my. Například když někomu balíme dárek do balicího papíru. Doma v nich také můžeme uchovávat různé druhy potravin – třeba strouhanku ve skleněné dóze, kde je líp chráněná před nevítanými strávníky.Plastové nádoby jsou zase skvělé třeba na  úžasnou domácí zmrzlinu, kterou jsme právě dokončili a chceme ji schovat do mrazáku, ať se do ní můžeme co nejdříve pustit! Není ale obal jako obal, je důležité si hned na začátku udělat pořádek v pojmech.  

Co je obal?

 Dle legislativy je obal libovolným výrobkem, který je vyrobený z materiálu jakékoli povahy. Obaly slouží k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků, které jsou určeny pro spotřebitele (občana) nebo pro tzv. jiného konečného uživatele. Ve zkratce se v podstatě jedná o uživatele, u kterých končí obaly a obalové odpady, mezi ně nepatří dle zákona spotřebitelé, nepodnikající fyzické osoby, občané. 

Letem světem – jaké funkce plní obaly?

Obaly, se kterými se setkáváme v obchodech, plní několik funkcí, a to i několik současně.  Mezi základní funkce obalů patří:

 • Ochranná: chrání produkty před vnějšími vlivy (různé druhy poškození, znečištění atd.). Tato funkce má vliv na trvanlivost výrobku, slouží k uchování chuti, barvy, určuje tvar.
 • Transportní: usnadňuje manipulaci a přepravu.
 • Prodejní / marketingová: obaly plní reprezentativní roli produktu (propaguje značku, různé druhy aktivit jako jsou soutěže, dobročinné projekty atd.). Obaly a jejich podoba mají vliv na chování spotřebitelů, důležitou roli plní barevnost, sled informací, grafické zpracování a další aspekty.
 • Informační: obaly poskytují spotřebitelům důležité informace např. o výrobku a jeho složení, době spotřeby, podmínkách skladování nebo o vytřídění prázdného obalu.                 
 • TIP Jakvkuchyni.cz: více o informacích na obalech najdete v článku Prostudujte obal, obsahuje cenné informace!

Jaké obalové materiály používáme nejčastěji k balení potravin?

 • Papír: sáčky na svačinu, výstelky z vlnité lepenky, kartony na vajíčka, obaly na mouku, cukr apod.
 • Sklo: sklenice na zavařeniny, skleničky od přesnídávek, skleničky od jogurtů, láhve na nápoje apod. 
 • Plast: obalové fólie, sáčky, PET láahve, vaničky na ovoce a zeleninu, palety, pytle, přepravky a další.
 • Kovy: kovové obaly na konzervovaná jídla (konzervy), nápojové plechovky, barely, spreje, kanystry atd.
 • Nápojové kartony: různé druhy obalů na tekutiny a potraviny (obaly na džusy apod.).

Obaly plní různé funkce a jsou tak často  složeny z více částí, kde každá plní jinou roli. Uveďme si to na příkladu:  Čokoláda má papírový obal (měkký nebo pevnější karton), který plní především manipulační, informativní a prodejní/marketingovou a částečně i ochrannou funkci (zabraňuje rozmačkání čokolády).  Uvnitř je hliníkový přebal, ve kterém je čokoláda zabalená – jeho cílem je zachování barvy, chuti, ochrana před napadením plísněmi, škůdci apod.

Také jednotlivé části obalů mohou být vyrobeny z různých materiálů, případně z jejich kombinací – jedná se o tzv. kombinované obaly.

Mezi kombinované obaly patří například sáčky na koření. Ty jsou vyrobeny z papíru, který je zevnitř potažen hliníkovou vrstvou. Podobným příkladem mohou být některé jednorázové kelímky na kávu, které jsou vyrobeny z papíru a zevnitř jsou pokryty  plastovou vrstvou. Tyto druhy obalů nelze třídit a patří do směsného odpadu.

Co s prázdnými obaly?

Nejlepším řešením je vytřídit prázdné obaly do nádob určených na třídění odpadu, ostatně odpady třídí podle průzkumů 73 % obyvatel ČR a třídění se u nás stalo běžnou součástí našich životů. 

Pokud si nejsme jisti, kam prázdný obal patří, pak nám o materiálovém složení a o tom, jak prázdné obaly správně vytřídit, napoví tzv. recyklační značky uvedené na obalech.

Jaké zásady bychom měli při třídění odpadu vždy dodržovat?

Je několik pravidel, bez kterých sice odpad třídíme, ale netřídíme jej správně. To může mít negativní vliv na úsilí mnoha dalších poctivých třídičů. Zjednodušeně lze říci, že správnost třídění je stejně důležitá, jako samotné třídění. Jak to tedy dělat správně?

 

 Vždy je potřeba si uvědomit, že třídění odpadu se může v jednotlivých obcích lišit, a proto je důležité věnovat pozornost samolepkám na kontejnerech. Může se totiž stát, že zatímco jedna obec bude třídit plastový odpad do žlutých kontejnerů, jiná bude třídit do černého kontejneru s šedým víkem a spolu s ním bude navíc třídit například kovy. 

Mezi další důležité zásady správného třídění odpadu patří:

 • Třídit obaly bez obsahu – obaly musí být kompletně vyprázdněny.
 • Obaly nemusíme vymývat – stačí je důkladně vyškrábat (např. sklenice a kelímky od jogurtu). U skleněných obalů a nápojových kartonů nevadí ani víčka – můžeme je do třídicích nádob vhodit společně.
 • Odpad před vhozením do třídicích nádob vždy sešlápnout – díky tomu se tam vždy vejde více odpadu, tím pádem je potřeba i méně častý svoz. Snížíme tím ekologickou zátěž v podobě emisí vypuštěných při svozu odpadu a také ušetříme náklady vynaložené na svoz odpadu).
 • Obaly nesmí být mastné, ani jinak znečištěné. Mastnota znemožňuje recyklaci, stejně tak silné znečištění např. nánosy barev, lepidel apod.
 • Papírové obaly nesmí být mokré.

    Mnoho obalového materiálu skončí v důsledku nezodpovědného chování jednotlivců ve volné přírodě, kde páchá škody. Některé druhy odpadu mohou hyzdit přírodu i tisíce let – například pohozené sklo. To představuje nebezpečí pro lidi i zvířata. Navíc se z nich mohou uvolňovat škodlivé látky…  Každý z nás nese jistý díl odpovědnosti za konzumní život a to nejmenší, co můžeme udělat, je odpad vytřídit a dát mu šanci na nový život díky recyklaci.  

    Má to smysl, třiďte odpad!

     

    Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


    *