Deník učenlivé „třídičky“ Irči aneb z čeho se skládá domovní odpad? Víte, kolik čeho za 365 dní vyhodíme?

Už ode mě víte něco málo o obalech z plastu  – o jejich třídění, zpracování a recyklačních symbolech, tak jako o obalech ze skla, obalech z papíru a o obalech z nápojového kartonu.
V tomto díle se budu věnovat obsahu toho, co vyhodíme z našich domácností. Tušíte, z čeho se skládá domovní odpad? Jakého druhu odpadu vyprodukují lidé celoročně nejvíce a jakého naopak nejméně?

Deník učenlivé „třídičky“ Irči aneb z čeho se skládá domovní odpad Víte, kolik čeho za 365 dní vyhodíme

Produkce komunálního odpadu v České republice

Přibližně 300 kg – tolik vyprodukuje za rok každý z nás. Jeho složení se ale případ od případu liší pod vlivem mnoha faktorů.
Podle zdrojů tak vyprodukovaný odpad ovlivňuje např. typ zástavby, ve které žijeme, ale jeho složení závisí také třeba na našem životním stylu, věku nebo na způsobu vytápění domácnosti.  Důležitou roli hraje také to, jestli máme nebo nemáme nějakou zahradu.

Je tedy pravděpodobné, že skladba odpadu od mladých manželů Novákových, kteří bydlí v rodinném domku, bude asi trochu jiná, než od důchodkyně paní Holé žijící v klasickém činžáku.

Obecně lze ale říci, že odečteme-li z domovního směsného odpadu využitelné složky (papír, sklo, plasty, NK, kovy, bioodpad), smrskne se objem odpadu v naší popelnici zhruba na polovinu!

Z čeho se skládá domovní odpad. EKO-KOM

Co říkají každoroční rozbory komunálního odpadu?

Podle každoročních rozborů domovního komunálního odpadu je jeho hmotnostní složení zhruba následující z celkové hmotnosti odpadu tvoří zhruba

Za zmínku jistě stojí fakt, že část původně materiálově využitelného odpadu, ještě v domácnosti znehodnotíme používáním a svými návyky.

Napadá mě – dušujete se, že to není Váš případ? Tak schválně…
Balíte slupky od brambor, jablek nebo mrkve do novin? Vyhazujete zbytky jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret ve sklenici od marmelády? Jestli jste odpověděli alespoň v jednom případě ANO, pak se to týká i Vás.
Až se budete příště chystat loupat brambory, vzpomeňte si na to, že slupky patří ideálně do bioodpadu nebo na domácí kompost, a noviny do modrého kontejneru. Stejně jako zavařovačka má své místo v kontejneru na sklo a cigaretové nedopalky ve směsném odpadu.

Rozhodování měst a obcí o nakládání s odpadem

Každoročně probíhá analýza o skladbě domácího odpadu. Určitě je dobré vědět, že tyto podrobné průzkumy odpadů vyprodukovaných domácnostmi v České republice slouží jako cenný zdroj informací o třídění odpadu a vycházejí z města i obce při rozhodování o způsobu třídění odpadu.

Podle toho následně určují celkový počet barevných kontejnerů, jejich rozmístění, případné pořízení kompostérů do domácností, četnost svozu tříděného odpadu i četnost svozu odpadu zbytkového.

Určitě je důležité zmínit, že třídit odpad lze nejen prostřednictvím barevných kontejnerů a nádob.

 Určitě je důležité zmínit, že třídit odpad lze nejen prostřednictvím barevných kontejnerů a nádob.

V některých obcích funguje například pytlový sběr, některé využitelné složky odpadu, jako jsou například kovy, pak můžeme poslat do recyklace prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
Možností má tedy každý z nás víc než dost, jen je potřeba jich umět správně využít.

Skladba domovního SKO
Zdroj: David Lukáš, prezentace konference Odpady a obce v HK 2017

Tříděním odpadu šetříme zdroje surovin, energie při výrobě nových produktů a životní prostředí. V České republice patříme mezi nejlepší, pořád ale je prostor pro zlepšování.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "Deník učenlivé „třídičky“ Irči". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*