Bioodpad – rady a tipy jak třídit a využít bioodpad

Bioodpad – tedy biologicky rozložitelný odpad tvoří v domácnostech zejména zbytky potravin a jídel, nejčastěji ovoce a zeleniny.
Pokud máme domek se zahradou, pak bioodpad vzniká např. i údržbou zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce. Přinášíme tipy kam a jak bioodpad třídit ještě v domácnosti a další zajímavosti.

Bioodpad - rady a tipy jak třídit a využít

Jaké jsou možnosti pro třídění bioodpadu?

 • hnědé popelnice (kompostejnery);
 • sběrné dvory;
 • komunitní zahrady (alternativní řešení zejména ve městech a velkoměstech);
 • velkoobjemové kontejnery (může být příležitostným řešením v obcích – např. pokud obec nemá možnost zajistit třídění a svoz bioodpadu celoročně);
 • domácí komposty či speciální kompostéry – pro třídění a recyklaci
 • bioodpadu na zahradě (více v článku Rady a tipy – jak na kompost?);
 • vermikompostéry – pro třídění a recyklaci bioodpadu v bytě.

Jaký organický odpad třídit do nádob na bioodpad?

Nejste si jistí, co patří do bioodpadu? Je to jednoduché, do bioodpadu patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, pečivo, popel z dřevěného uhlí, peří a chlupy domácích mazlíčků, skořápky od vajec.

Jaký odpad netřídit do nádob na bioodpad?

Kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, cigarety a nedopalky.

Další zajímavosti a tipy v článku „Třídění odpadu doma – kam s bioodpadem?.“

Přirozeným rozkladem bioodpadu (kompostováním) zajistíme vznik humusových látek (hnojiva), které je vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Největším bonusem je absence jakýchkoliv chemikálií a v podstatě nulové náklady na vznik domácího kvalitního hnojiva.

Kam odkládat v domácnosti (bio)odpad než ho vyhodíme do kompostejneru, či kompostu?

Odpad vyprodukovaný v domácnosti třídí 73 % z nás do sítě veřejně dostupných barevných kontejnerů, kdy se obecně řídíme zásadami: zelenobílý je na třídění skla, modrý na papír, žlutá patří odpadu z plastu a nápojové kartony třídíme do oranžových nádob.

Jak nejlépe skladovat odpad doma předtím, než jej vytřídíme do barevných kontejnerů, poradí článek „Třídění odpadu doma – jak na to? “.

Co se týká třídění bioodpadu, ten je vhodné třídit do samostatných nádob, které mohou stát volně např. na kuchyňské lince, nebo je můžeme schovat pod dřez.
Běžná jsou také řešení formou speciálních nádob, které už bývají součástí některých košů.
Někde také může být nádoba na bioodpad součástí kuchyňských dřezů.

Nabízí se ale také jednoduchá řešení, která nás nebudou v podstatě nic stát – kromě chvíle našeho času a snahy. Vyzkoušet můžeme např. re-use (znovupoužití)!

Jak třídit bioodpad do zavařovacích sklenic?

Skleněná zavařovačka je dobře uzavíratelná, lze ji snadno vymýt a „znovupoužít“. Můžeme si ji jednoduše namalovat barvami na sklo, polepit, nebo dozdobit jinak dle fantazie. Díky nepropustnému materiálu a víčku nebude cítit zápach.

Třídění bioodpadu do plastových nádob

Další možnost, kde lze skladovat bioodpad představují plastové nádoby (např. kelímky od jogurtů, kyblíky od hořčice nebo plastové boxy).
Plast je lehký, dobře se s ním manipuluje, snadno se umývá. Stejně jako u sklenic může eliminovat zápach i množení octomilek.

Jak třídit bioodpad do koše na papír?

Pakliže nevyprodukujeme bioodpadu během týdne příliš mnoho, postačí obyčejná nádoba na třídění papíru. Koš je obvykle perforovaný – odpad tak dýchá, navíc je levný a běžně dostupný!
POZOR! Právě díky tomu může v tomto případě docházet k přemnožení octomilek i k tomu, že bude obsah zapáchat – toto řešení je tedy třeba pečlivě zvážit. Ideální je v případě, kdy máme možnost mít nádobu na balkóně.

Důvody, proč třídit (nejen) bioodpad

 • Biologicky rozložitelný odpad zabírá v popelnici na směsný odpad zbytečně mnoho místa. Podle průzkumů se v průměru jedná o 18 % objemu našich popelnic a to není málo!
 • Při každém svozu odpadu můžeme téměř o pětinu popelnice odlehčit skládkám či energetickému zpracování odpadu ve spalovnách – to je totiž pro nevytříděný odpad z popelnic konečná a rozhodně to není nejlepší řešení z dlouhodobé perspektivy ani pro nás, ani pro přírodu!
 • Čím méně směsného odpadu skončí ve Vaší popelnici, tím více si snížíte poplatky za odpady.
 • Pokud bioodpad vytřídíme dle našich možností, má šanci na další využití…
   
Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*