Reuse

Co si představíte pod anglickým pojmem reuse?  V překladu z angličtiny znamená „znovupoužití“. Jedná se opětovné použití již existujících výrobků v nezměněné podobě. 
Typickým příkladem může být darování oblečení, hraček či nábytku. Ideálně bychom měli usilovat o to, aby na prvním místě odpad vůbec nevznikal.

Reuse

Znáte princip RRR – Reduce, Reuse, Recycle?

Základním cílem tohoto principu je předcházení nadměrné tvorby odpadu. Mluví se o něm také jako o tzv. „hierarchii odpadu“.

Obvykle máme zafixováno v hlavě, že je třídění odpadu recyklace. Samotná recyklace je ale až třetím, posledním krokem. O tajích samotné recyklace více zde Pojem recyklace odpadu – co myslíte, recyklujete nebo třídíte odpad?“.

Prvním krokem je reduce (minimalizovat), tedy minimalizace a cílené snižování množství vyprodukovaného odpadu.

Pokud odpad již vznikl, pak je nejlepším řešením jeho „znovupoužití“ ve druhé fázi – tzv. reuse. Princip spočívá ve snaze  využít tak znovu potenciál výrobku, aby staré věci byly co nejdéle a opakovaně využívány. Takto je možné některé věci sdílet i po celé generace (nábytek, šperky, oděvy apod.).

Třetím krokem je recyklace. Způsob využití odpadů, kterým je odpad, nebo jeho části, znovu zpracován na výrobky, materiály či látky, jež slouží jak pro původní, tak i pro jiné účely použití.

Některé materiály lze recyklovat donekonečna – např. sklo (více v článku „Zajímavosti o zeleném kontejneru na sklo“), jiné mají omezený počet recyklačních cyklů, kdy např. papír můžeme recyklovat 5 – 7 krát (více v článku „Zajímavosti o modrém kontejneru na papír“).

V mnoha případech dochází k tzv. downcyclingu, tedy ke snižování kvality výrobků. Jde o snížení hodnoty recyklovaného materiálu nebo věcí, které však již nemají plnou hodnotu jako věc původní a jejich opakovaná znovupoužitelnost s každým dalším použitím klesá. Podívejme se na příklad:

  • kvalitní křídový papír nejvyšší kvality (do knihy) nebo čtvrtka pro výtvarné potřeby → novinový papír → krabice nebo toaletní papír.

Příkladem reuse s downcyklací může být i kompostování. Základem kompostu je bioodpad, který tvoří biologicky rozložitelná hmota, vznikající údržbou zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Pro recyklaci je nezbytné správné třídění odpadu. Podívejte se, jak správně třídit odpad do třídicích nádob a nepodléhejte mýtům o třídění odpadu.

TIP na REUSE

Vybírejte a kupujte si takové věci, které lze snadno materiálově využít – bez složitých kombinací materiálů, toxických a nerecyklovatelných složek.

  • Nehodí se vám starý otlučený hrneček nebo sklenice? Zasaďte si do nich květiny či bylinky. Inspiraci najdete v seriálu „Tvoříme beze zbytku“ – „květináček“ nebo „závěsný artefakt na květiny“.
  • Láhve od vína poslouží dobře jako váza.
  • Oblečení a hračky skvěle poslouží k dalšímu využití – předejte někomu z rodiny či známým, do secondhandu nebo darujte (ve větších městech bývají místa, kde lze pověsit staré kabáty pro lidi bez domova), příp. odložit do kontejnerů na textil.
  • Láhve můžete využít k lemování záhonků.
  • Zavařovačky poslouží jako nádoby na rýži nebo mouku, svícny apod. Knihy odneste do sdílených pouličních knihoven.
  • Nakupujte stále do opakovaně použitelných tašek, ať igelitových, papírových, látkových nebo do síťovek které si sami donesete.
  • Nakupujte do znovupoužitelných obalů – tedy do těch, co si sami přinesete.
  • Novinový papír, šátky a jiný textil používejte jako originální obal k balení dárků, jmenovku můžete vystříhat třeba z kartonu (tip v článku „Dárky zabalené s láskou k přírodě“).
  • Svačiny a obědy balte do opakovaně použitelných boxů či jídlonosičů, nepoužívejte jednorázové plastové fólie či pytlíky.

Nepodléhejte spotřebním a konzumním trendům. Staré věci je často možné opravit. Produkce odpadu, který za sebou necháváme, souvisí se způsobem našeho myšlení a přístupem k věcem.

Možná se to nezdá, ale přístup každého z nás hraje opravdu zásadní roli a každý tak může díky drobným změnám udělat opravdu mnoho.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*