Třídění a recyklace – co je druhotná surovina?

Proč vlastně třídit a recyklovat odpad? Cílem je snížení množství odpadu, který skončí na skládce, nebo energetickým využitím ve spalovně. S tím souvisí řešení, kdy přeměnou vytříděných odpadů dochází k výrobě tzv. druhotných surovin. Více zajímavostí v článku.

Třídění a recyklace - co je druhotná surovina

Znáte princip RRR – Reduce, Reuse, Recycle?

Prvním krokem je reduce (minimalizovat), tedy minimalizace a cílené snižování množství vyprodukovaného odpadu. Ideálně bychom měli usilovat o to, aby na prvním místě odpad vůbec nevznikal.
Pokud odpad již vznikl, ve druhé fázi bychom se měli snažit o reuse (znovupoužití), kdy je nejlepším řešením odpad „znovupoužít“.
Třetím krokem je recyklace. A právě z recyklace (resp. shromáždění věcí k určených k recyklaci) vychází druhotné suroviny. Pojem druhotná surovina je maličko složitější a v tuto chvíli není plně legislativně vymezen.

Co je druhotná surovina?

 • Jedná se o surovinu (látky a předměty), získané rozličnými způsoby právě z odpadů. Podstatnou vlastností, která je odlišuje od primárních surovin je, že vznikly lidskou činností.
  Druhotnou surovinu lze použít opětovně k výrobě nových produktů a jejich použitím dochází k náhradě primárních surovin (ty vznikly procesy přírodními,  bez lidského zásahu a jsou často získávány z neobnovitelných zdrojů – např. křemičitý písek pro výrobu skla, ropa, atd).
 • Mohou vznikat jako vedlejší produkt výroby, který je dále použitelný v jiné výrobě, anebo přímo jako materiál.
  Nejčastějším příkladem druhotných surovin jsou železné a neželezné kovy, sklo, papír, plasty, které třídíme u svých domovů do barevných kontenjnerů do tzv. třídicího hnízda, nebo je vykupují sběrné dvory.
  Tyto odpady se po úpravě mohou použít jako materiál na další výrobu.
 • Pojem druhotná surovina lze použít tehdy, je-li po ní poptávka ze strany výrobců a běžně se s ní obchoduje.
 • Druhotná surovina již není odpadem.

Se stále rostoucími cenami primárních surovin není divu, že se výrobci přiklánějí k použití již přepracovaných surovin. Z ekonomického hlediska není příliš zvláštní, když materiál se stejnými vlastnosti lze pořídit výrazně levněji. A samozřejmě ekologičtěji.

Příklady použití druhotných surovin:

 • Při výrobě skla používáme upravené skleněné střepy (tzv. skleněný granulát). Podle požadované kvality finálního výrobku se přidává při výrobě k primární surovině, kterou je křemičitý písek.
  Třiďte sklo, které lze recyklovat oproti jiným materiálům donekonečna a můžeme díky tomu dosahovat obrovských úspor. Více v kampani Sklo do koše nepatří! Vytříděné a slisované balíky s konkrétním druhem papíru.
 • Slisované PET láhve – výslednou druhotnou surovinou je tzv. regranulát, nebo to mohou být vločky. Regranulát se používá nejčastěji k výrobě tzv. preforem (to jsou nevyfouknuté PET láhve) a výlisků. Vločky se nejčastěji používají k výrobě technických a textilních vláken, z nichž se pak vyrábí zátěžové koberce, čalounění a koberečky do aut, oblečení, rozvodná vrstva dětských plen atd.
 • Papírová vlákna se mohou použít např. k zateplení budov.
 • Stavební a demoliční odpad (recyklát) jako podklad pro silnice a dálnice.
 • Separované kovové části elektroodpadu se znovu roztaví a použijí k výrobě nových produktů.
 • Autovraky – rozebere se na jednotlivé části a materiály.
 • Nápojové kartony se rozemelou na vločky, které se slisují do desek určených pro stavbu domů.

Každá druhotná surovina musí splňovat náročné kvalitativní podmínky zpracovatelů, aby se dala dále použít.

Dobré vědět

Věděli jste, že se při použití sběrového papíru pro výrobu 1 tuny papíru ušetří dva vzrostlé stromy?

Velké množství odpadů je recyklovatelných, proto šetřeme naši přírodu a třiďme odpad.

Dobře si rozmyslete důsledky svého počítání – jestli opravdu není jiné cesty, než vyhodit papír nebo PET láhev do směsného odpadu.

Naším cílem by měl být odpovědný přístup k životnímu prostředí a tedy nakládání se zdroji a surovinami, které máme k dispozici. Jde především o hledání nových řešení vedoucích k šetrnému přístupu ke zdrojům a také k jejich opětovnému využití.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*