Třídění má smysl! Co se z tříděného odpadu vyrábí?

Již téměř tři čtvrtiny obyvatel České republiky třídí odpad vzniklý ve svých domácnostech do barevných kontejnerů. Nejčastěji je to plast, sklo, papír a nápojové kartony.  Ne každý ale ví, co přesně se s vytříděným odpadem dále děje. Dnes se podíváme na to, jak se odpad recykluje. A věřte, že vynaložené úsilí při třídění odpadu má smysl!

shutterstock_156648146-1024x683Co je vlastně recyklace odpadu a druhotná surovina?

Recyklace označuje proces, který přichází na řadu po vytřídění odpadu do barevných kontejnerů a jeho následném zpracování na třídičkách. Při recyklaci dochází k využití druhotné suroviny pro výrobu nového výrobku, který je opět poslán do „oběhu“.  Z tohoto „cyklického“ využití odpadu pramení i původ slova. Druhotná surovina je hmota vytvořená z pečlivě vytříděného materiálu, která se následně pomocí recyklace přetváří na nový materiál.

Má třídění smysl?

Samozřejmě, že má.  A proč? Pomocí správného a důsledného třídění umožňujeme, aby cenný materiál neskončil na skládce nebo ve spalovně, a nedocházelo tím k plýtvání prvotních surovin. Díky naší aktivitě navíc může obec platit méně peněz za odvoz a uskladnění směsného odpadu, a ještě získá příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM za vytříděný odpad. Tato skutečnost se může promítnout do našeho běžného života, protože takto ušetřené peníze obec použije například na zatraktivnění okolí, nebo na snížení poplatků za odvoz komunálního odpadu.

Recyklační koloběh není věda

O třídění v domácnosti jsme již psali v článcích:

Nejčastější mýty o třídění odpadu v domácnosti

https://www.jakvkuchyni.cz/nejcastejsi-myty-o-trideni-odpadu-v-domacnosti/

Jak si zařídit třídění odpadu v domácnosti

https://www.jakvkuchyni.cz/jak-si-zaridit-trideni-odpadu-v-domacnosti/. Možnosti jak doma shromažďovat odpad, a jak jej následně třídit, je mnoho. Někteří z nás mají na třídění speciální nádoby nebo koše, někdo dotřiďuje z tašek až u barevných kontejnerů. Není důležité, jaký postup si zvolíme, zásadní je vědět, kam jednotlivé druhy odpadů patří.

Při třídění odpadu do kontejnerů obecně platí:

  • papír do modrého
  • barevné sklo do zeleného, čiré sklo do bílého
  • plasty do žlutého
  • nápojové kartony do oranžového

Pro jednoznačné třídění jsou jednotlivé kontejnery ve sběrných hnízdech označeny samolepkami, na kterých je uvedeno, co a jak správně třídit, a dny, kdy jsou kontejnery vyváženy. Speciálně určené vozy sváží v uvedené dny jednotlivé druhy odpadu. Vytříděný odpad je odvezen na dotřiďovací linky, kde se zbaví nežádoucích příměsí, aby čistá surovina mohla odejít dál na zpracování. Nejčastěji se v továrně vytříděný materiál mění na druhotnou surovinu a ta se následně upravuje (například z plastů na tzv. regranuláty nebo PET vločky). Po této úpravě je pak připravena na zpracování ve specializovaných provozech do podoby nového materiálu pro další výrobu, nebo rovnou do nového produktu.

Recyklacni_kolobeh_dospeliRecyklace papíru

Pro další zpracování je možné použít neznečištěný papír (ideálně kancelářský, novinový nebo časopisy, lepenku a obálky). Papír nesmí být mastný, mokrý nebo jinak znehodnocený (např. barvou). Opětovně se vytříděný papír, po očištění, rozmělnění a smíchání s vodou, příp. celulózou, používá v papírnách. Při každé recyklaci se papírové vlákno zkracuje, proto je možné jej opětovně zpracovat většinou jen 5-7 krát. Výrobky z tzv. kartonáže (poslední stádium zpracování papíru) – např. obaly na vajíčka, roličky od toaleťáku a další, tedy nevhazujeme do modrých kontejnerů. Kromě výroby papíru se může druhotná surovina použít také při výrobě tepelných izolací a jiných stavebních materiálů.

Jedna domácnost ročně vytřídí až 45,7 kg papíru. Vše o papíru zde http://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/papir.

Recyklace skla

Na dotřiďovací lince se odstraní nečistoty a materiály, které mezi sklo nepatří (např. zrcadlo nebo keramika). Vytříděné sklo se následně drtí a čistí. Takto připravený materiál se zpracovává ve sklárnách. Jedinečnou vlastností skla je možnost nekonečné recyklace. Z vytříděného skla se většinou vyrábí „obalové sklo“ (např. lahve) nebo se používá do tepelných izolací.

Některé pemzy na ošetření pleti jsou vyrobeny právě z recyklovaného skla. Vše o skle zde http://www.jaktridit.cz/cz/co-se-deje-s-odpadem/recyklace-a-vyuziti-skla

Recyklace plastů

Čisté plasty se na třídicí lince oddělí od nečistot a rozdělí dle druhu na PET (ty dokonce i podle barev), fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast.  Zbylý plast, nevhodný pro další zpracování, slouží k energetickému zpracování. Při zpracování se plast vytřídí, rozemele, očistí a poté se většinou tavením přetváří na druhotnou surovinu.

Jedna fleecová mikina se vyrobí z 50 PET lahví.  Většina plastových částí v interiéru aut je tvořena právě recyklovanými plasty.

Vše o plastech zde.

Recyklace nápojových kartonů

Nápojové kartony jsou specifickým obalovým odpadem, protože se skládají z více druhů materiálů. Kromě vysoce kvalitního papíru, obsahují také polyetylen a hliník. Proto je možné při recyklaci zvolit dva rozdílné postupy. Buď se cíleně používají pro výrobu papíru v papírnách pomocí tzv. vířivého rozvláknění a zbytek jako palivo, ve druhém případě se nápojový karton rozdrtí, kousky se vyperou, vysuší a následně se z nich ve světě vyrobí např. stavební desky.

Z pěti tun slisovaných nápojových kartónů je možné postavit rodinný domek. Vše o nápojových kartonech http://www.jaktridit.cz/cz/co-se-deje-s-odpadem/recyklace-a-vyuziti-napojovych-kartonu

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*