Jak Češi třídili a recyklovali odpady v roce 2019?

Češi jsou prý národem cyklistů, kutilů, chatařů, a podle všeho jsme i národem třídičů odpadu. Dlouhodobě se podle statistik řadíme v třídění mezi evropskou špičku. Je to tak a jak je to možné? Jak jsme třídili a recyklovali odpady v předešlém roce? Nenechte si ujít nejnovější informace třeba o tom, kolik kontejnerů na odpady jsme měli k dispozici, nebo třeba kolik jakého odpadu jsme vytřídili.

Třídění odpadu

V České republice funguje již přes 20 let systém třídění a recyklace obalových obalů, který u nás zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Ta každoročně předkládá hodnocení výsledků třídění a recyklace odpadů.

Laicky řečeno – prostřednictvím sdruženého plnění je ve spolupráci s obcemi a firmami zajištěn systém veřejně dostupných barevných kontejnerů, sběrných nádob v ulicích či u rodinných domů, nebo třeba pytlový sběr odpadu.
Díky tomuto systému je tak na 99 % území ČR dostupné třídění odpadu ze skla, plastů, kovů, papíru a nápojových kartonů.

Ve sběrných systémech obcí skončilo přes 693 000 tun, za rok tak došlo ke 4% nárůstu. Ke konci roku 2019 bylo v systému zapojeno 6 146 obcí a 21 197 firem.

V ČR funguje tzv. integrovaný obalový systém. Ten má pro nás z hlediska třídění značný benefit - můžeme totiž společně do 1 nádoby vytřídit jak použité obaly, tak i komunální odpad.
V praxi to znamená, že do nádob určených ke sběru tříděného papíru tak můžeme společně vytřídit jak obaly od sušenek (obal), tak např. časopisy nebo letáky (komunální odpad).

Nejaktuálnější data hovoří o tom, že své odpady třídí v České republice 73 % z nás, jedná se tedy o ¾ obyvatel.

V roce 2019 došlo k navýšení množství tříděného odpadu51,3 kg vytřídil průměrně každý obyvatel ČR (v roce 2018 se jednalo o 49 kg).

Kontejnery a sběrné nádoby na odpad v ČR

V roce 2019 jsme měli k dispozici 473 359 nádob, meziročně došlo k navýšení jejich počtu o 60 000.
V průměru využívá 1 sběrné místo 118 obyvatel, pokud to porovnáme s ostatními evropskými státy, je to skvělý výsledek.
Ke kontejnerům jsme to měli průměrně jen 91 metrů, to je asi 133 kroků.

Třídění odpadů a jejich recyklace v roce 2019

A jak jsme na tom byli s tříděním jednotlivých druhů odpadu a mírou recyklace? Přehled je seřazen od nejvíce tříděného druhu odpadu – nejvíce jde českým domácnostem třídění papíru.

papir

Nejvíce jsme vytřídili odpadu z papíru – průměrně každý z nás vytřídil 22 kg papírového odpadu, míra recyklace byla 88 %, jinými slovy 9 z 10 vyrobených tun odpadu z papíru bylo zpracováno a to buď na nový papír, nebo bylo dále jinak využito.

Díky třídění papíru jsme společně zachránili v roce 2019 v přepočtu 2 315 386 stromů před vykácením, které by bylo nezbytné pro výrobu nového papíru. Vytříděný papír lze opakovaně recyklovat 57 krát.

Na pomyslném 2. místě jsme nejvíce třídili plasty, průměrně každý z nás odložil do žlutého kontejneru 15,1 kg odpadu z plastů, míra recyklace byla 79 %. U nápojových PET láhví byla míra recyklace v roce 2019 vyšší a pohybovala se v rozmezí 7982 %.

3. příčku obsadil „skleněný odpad“ – průměrně 14 kg odpadu ze skla vytřídil každý obyvatel České republiky, míra recyklace byla 79 %.

sklo

Lepších výsledků jsme dosáhli i u třídění kovového odpadu – průměrně vytřídil každý z nás 13,9 kg, míra recyklace byla 57 %.

Ve sběrných nádobách na nápojové kartony vytřídil průměrně každý Čech 0,5 kg nápojových kartonů, míra recyklace tvořila 25 %.

Ze 30 000 vytříděných obalů na nápoje – nápojových kartonů, lze vyrobit rodinný dům, tyto obaly totiž mohou posloužit k výrobě stavebních desek.

Co se děje s vytříděným odpadem?

Odpady, které jsme v domácnostech a obcích vytřídili, jsou odvezeny na třídicí linky, kde jsou dotříděny na jednotlivé druhotné suroviny, které jsou tam také zpracovány tak, aby mohly být u dalších zpracovatelů recyklovány a sloužily k výrobě nových produktů, nebo ke zpracování na energetický zdroj apod.).

Díky společnému třídění a recyklaci odpadů jsme v roce 2019 zachránili 29 km2  přírody, za 23 let už je to celkem 389 km2 .

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*