Kontejnery na třídění nápojového kartonu


Nápojový karton versus „tetrapak“

Nápojový karton patří správně do oranžového kontejneru. Totéž platí i pro „TetraPaky“, což je zažité a běžně používané označení pro obaly z nápojových kartonů. Jedná se ale o pouhé označení obchodní značky jednoho z mnoha výrobců nápojových kartonů. Obal Tetra Pak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy a nápad jejího zakladatele Rubena Rausinga.

Kontejnery na třídění nápojového kartonu

Z čeho jsou obaly z nápojových kartonů vyrobeny?

Nápojové kartony jsou vytvořeny z několika vrstev, kdy každá hraje důležitou roli při uchovávání obsahu:

  • papír dodává obalu pevnost;
  • polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy;
  • hliník pak chrání obsah obalu před světlem.

Podle počtu vrstev a toho, jak jsou na sebe naskládány pak dělíme obaly z nápojových kartonů na aseptické a neaseptické. V čem je rozdíl a k čemu slouží?

Aseptické nápojové kartony jsou vyrobeny ze 6 vrstev (1 tvoří papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a jsou určeny pro uchovávání trvanlivých výrobků (na obalech se můžeme setkat také se zkratkou UHT).
Neaseptické obaly pak tvoří 4 vrstvy (1 z papíru a 3 z polyetylenu) a jsou určeny pro uchovávání pasterovaných výrobků.

Obaly z nápojových kartonů mohou uchovat až 100 % kvalitu obsahu po celou dobu skladování.

Jaké odpady třídit do oranžových kontejnerů?

Nádoby určené k třídění nápojových kartonů mohou mít podobu klasického kontejneru, ale mohou být i menší velikosti – mohou vypadat jako popelnice. Nádoba určená pro třídění nápojových kartonů bývá často černá (nebo tmavě šedá) s oranžovým víkem, ale jejich podoba se může v jednotlivých obcích lišit.
Nápojové kartony obvykle třídíme do kontejnerů a nádob označených oranžovou samolepkou. Někde jsou tříděny společně s jiným druhem odpadu (nejčastěji společně s plastem) – proto se vždy řiďme samolepkami, kterými jsou kontejnery označeny. V některých obcích je zaveden pytlový sběr.

Nápojové kartony musí mít vždy vyprázdněný obsah a je třeba je pořádně sešlápnout!

Jaké nápojové kartony třídíme do oranžových kontejnerů?

  • Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Jaké nápojové kartony do oranžových kontejnerů netřídíme?

  • Polohliníkové „měkké“ sáčky – například ty od kávy a různých potravin v prášku.
Nápojové kartony nikdy nepalte doma v kamnech. Nedokonalým spalováním se do ovzduší uvolňují těžké kovy a chloro-organické látky.

Recyklace nápojových kartonů

Recyklační značky napomáhají správnému třídění odpadu, jaké jsou recyklační symboly pro nápojové kartony?

Recyklační symbol CPAP C/PAP: Označuje kompozitní materiál – tedy obal vyrobený z papíru a dalšího materiálu.
Recyklační symbol CPAP 81 C/PAP 81: Označení pro nápojový karton vyrobený z papíru a plastu (tzv. neaseptický nápojový karton – pasterované výrobky).
Recyklační symbol CPAP 84 C/PAP/ALU 84: Označení pro směs papíru, plastu a hliníku (tzv. aseptický nápojový karton, někdy značený zkratkou UHT/trvanlivé výrobky).

Nápojové kartony obsahují až 75% velmi kvalitního papíru s dlouhým vláknem (čím delší papírové vlákno je, tím kvalitnější papír se z něj vyrobí), který může díky vytřídění „tetrapaků“ po recyklaci posloužit ještě několikrát k dalšímu zpracování papírových vláken.

Tříděním nápojového kartonu šetříme přírodu, hlavně stromy, které se kácí pro výrobu kvalitních celulózových vláken.

Po svozu nápojových kartonů na dotřiďovací linky, dochází k jejich ručnímu dotřídění. Pracovníci linky vyberou nečistoty a kartony podle různých kritérií roztřídí. Následně je třeba oddělit od sebe jednotlivé části obalů a ty pak mohou zpracovat specializovaná pracoviště.

Dobré vědět

Z recyklovaných nápojových kartonů se vyrábí např. stavební desky na domy. V tomto případě se karton rozemele a ze směsi se lisují desky na stavební panely. Jeden rodinný dům rovná se cca 30 tisíc kartonových obalů. Více zajímavostí najdete ve speciální kampani „Příběh kartonu“.

Tags:

Štítky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*