Kontejnery na třídění nápojového kartonu

Nápojový karton versus „tetrapak“

Nápojový karton patří správně do oranžového kontejneru. Totéž platí i pro „TetraPaky“, což je zažité a běžně používané označení pro obaly z nápojových kartonů. Jedná se ale o pouhé označení obchodní značky jednoho z mnoha výrobců nápojových kartonů. Obal Tetra Pak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy a nápad jejího zakladatele Rubena Rausinga.

Kontejnery na třídění nápojového kartonu

Z čeho jsou obaly z nápojových kartonů vyrobeny?

Nápojové kartony jsou vytvořeny z několika vrstev, kdy každá hraje důležitou roli při uchovávání obsahu:

  • papír dodává obalu pevnost;
  • polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy;
  • hliník pak chrání obsah obalu před světlem.

Podle počtu vrstev a toho, jak jsou na sebe naskládány pak dělíme obaly z nápojových kartonů na aseptické a neaseptické. V čem je rozdíl a k čemu slouží?

Aseptické nápojové kartony jsou vyrobeny ze 6 vrstev (1 tvoří papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a jsou určeny pro uchovávání trvanlivých výrobků (na obalech se můžeme setkat také se zkratkou UHT).
Neaseptické obaly pak tvoří 4 vrstvy (1 z papíru a 3 z polyetylenu) a jsou určeny pro uchovávání pasterovaných výrobků.

Obaly z nápojových kartonů mohou uchovat až 100 % kvalitu obsahu po celou dobu skladování.

Jaké odpady třídit do oranžových kontejnerů?

Nádoby určené k třídění nápojových kartonů mohou mít podobu klasického kontejneru, ale mohou být i menší velikosti – mohou vypadat jako popelnice. Nádoba určená pro třídění nápojových kartonů bývá často černá (nebo tmavě šedá) s oranžovým víkem, ale jejich podoba se může v jednotlivých obcích lišit.
Nápojové kartony obvykle třídíme do kontejnerů a nádob označených oranžovou samolepkou. Někde jsou tříděny společně s jiným druhem odpadu (nejčastěji společně s plastem) – proto se vždy řiďme samolepkami, kterými jsou kontejnery označeny. V některých obcích je zaveden pytlový sběr.

Nápojové kartony musí mít vždy vyprázdněný obsah a je třeba je pořádně sešlápnout!

Jaké nápojové kartony třídíme do oranžových kontejnerů?

  • Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Jaké nápojové kartony do oranžových kontejnerů netřídíme?

  • Polohliníkové „měkké“ sáčky – například ty od kávy a různých potravin v prášku.
Nápojové kartony nikdy nepalte doma v kamnech. Nedokonalým spalováním se do ovzduší uvolňují těžké kovy a chloro-organické látky.

Recyklace nápojových kartonů

Recyklační značky napomáhají správnému třídění odpadu, jaké jsou recyklační symboly pro nápojové kartony?

Recyklační symbol CPAP C/PAP: Označuje kompozitní materiál – tedy obal vyrobený z papíru a dalšího materiálu.
Recyklační symbol CPAP 81 C/PAP 81: Označení pro nápojový karton vyrobený z papíru a plastu (tzv. neaseptický nápojový karton – pasterované výrobky).
Recyklační symbol CPAP 84 C/PAP/ALU 84: Označení pro směs papíru, plastu a hliníku (tzv. aseptický nápojový karton, někdy značený zkratkou UHT/trvanlivé výrobky).

Nápojové kartony obsahují až 75% velmi kvalitního papíru s dlouhým vláknem (čím delší papírové vlákno je, tím kvalitnější papír se z něj vyrobí), který může díky vytřídění „tetrapaků“ po recyklaci posloužit ještě několikrát k dalšímu zpracování papírových vláken.

Tříděním nápojového kartonu šetříme přírodu, hlavně stromy, které se kácí pro výrobu kvalitních celulózových vláken.

Po svozu nápojových kartonů na dotřiďovací linky, dochází k jejich ručnímu dotřídění. Pracovníci linky vyberou nečistoty a kartony podle různých kritérií roztřídí. Následně je třeba oddělit od sebe jednotlivé části obalů a ty pak mohou zpracovat specializovaná pracoviště.

Dobré vědět

Z recyklovaných nápojových kartonů se vyrábí např. stavební desky na domy. V tomto případě se karton rozemele a ze směsi se lisují desky na stavební panely. Jeden rodinný dům rovná se cca 30 tisíc kartonových obalů. Více zajímavostí najdete ve speciální kampani „Příběh kartonu“.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*