Nejčastější mýty o třídění odpadů v domácnosti

odpadMá smysl třídit? Skončí všechno skutečně na jedné hromadě? Mám vymývat kelímky od jogurtů nebo ne? Jak je možné, že se u nás třídí jen PET lahve, zatímco jinde třídí i ostatní plasty? Máme pro vás odpovědi na tyto otázky přímo od odborníků na třídění a recyklaci odpadů.

1) Má to smysl? Stejně vše skončí na jedné hromadě.

Správná odpověď: Ne!

Po roztřídění už se jednotlivé materiály nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. Ovšem občas se bohužel najdou ti, kteří celý tříděný odpad znehodnotí tím, že tam třeba naschvál vysypou celý odpadkový koš se směsným odpadem (například pytel shnilých jablek, apod.). Přitom vůbec nevadí, pokud někdo při třídění udělá chybu, vše se na třídících linkách ještě ručně dotřídí. ale Vadí ale to, pokud někdo do barevných kontejnerů vysype například koš směsného odpadu z domácnosti, který je mastný, jsou tam plesnivé věci, apod. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je takto znečištěný, obsah barevného kontejneru putuje tedy na skládku nebo do spalovny. Ovšem je třeba zmínit, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě a ve třídění plastových a skleněných obalů se řadíme v rámci Evropy na přední příčky.

Třídění odpadů smysl má, tříděním velmi výrazně šetříme primární zdroje surovin jako ropu, uhlí nebo dřevo, šetří se energie, v některých případech voda. Tříděním odpadů šetříme místa na skládkách, které se tak nemusejí zbytečně rozšiřovat a zabírat úrodnou půdu. Každým rokem se díky třídění a recyklaci obalových odpadů (plastů, papíru, skla a nápojových kartonů), zachrání 23 km2 přírody. Jen tříděním papíru se ročně zachrání skoro 2 miliony stromů! I u třídění platí: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody a my patříme k těm, co hledají způsoby, jak jednoduše chránit životní prostředí kolem nás. Patříte k nám?

2) Jak je možné, že někde se třídí jiným způsobem než v naší obci? Například u nás se třídí jenom PET lahve, zatímco v jiné obci se třídí PET lahve se směsným odpadem. Proč?

Je to tak. Někde se navíc třídí do kontejnerů, jinde pomocí pytlů. Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože v České republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě.

V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou firmou. Každá obec má své specifické potřeby, představy a finanční možnosti a svozová firma jí podle toho dodává patřičné služby.

Například obec rozhoduje o tom, kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr. Stejně tak obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím. Ve většině případů záleží na svozové firmě i to, jaké odpady se budou v obci třídit. Svozová firma je závislá na svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto se můžete setkat s tím, že někde se třídí pouze PET láhve a jinde všechny plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu, případně se informujte na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Informace o sběru odpadů naleznete také v obecní vyhlášce.

3) Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu?

Odpověď: Ne

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

4) Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.

Odpověď: Nemusíte.

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrabete. Samozřejmě že ideální je obal lehce vypláchnout, například vodou po nádobí, ale není to podmínka! Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba vypláchnout teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Pokud chodíte s tříděným odpadem jednou za čas, je dobré obaly vymýt, tedy i ty od jogurtu a to z důvodu nepříjemného zápachu, který po čase nastane, pokud jej brzy po použití neodneseme do správného kontejneru.

5) Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.

Odpověď: Ne.

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací a procesem recyklace tak projdou také.

6) Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.

Odpověď: Ne.

Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony, krémy, vylijete (v malém množství stačí vylít do sáčku a ten pak vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství je dobré veškeré zbytky odnést na nejbližší sběrný dvůr). Plastové obaly pak budou dočištěny při dalším zpracování.

7) Co znamená značka C/PAP na obale?

Znamená, že se jedná o kombinovaný obal, kde převládá papír. Značka „C“ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací více druhů materiálů a za lomítkem je značka materiálu, který v obalu převládá.

8) Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

Odpověď: Ne.

„Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás. Ovšem u bublinových obálek je to jinak, zde musíme jednotlivé části oddělit a následně vytřídit. Jinak obecně platí, že do modrých kontejnerů patří papír všeho druhu. Například plastové polepy na kartonových krabicích vadí, je dobré je odstranit a krabice sešlápnout.“

9) Co je nápojový karton?

Nápojový karton je obal od mléka, od džusů, různých omáček. Je označený jako C/PAP a patří všude tam, kde je kontejner označen oranžovou nálepkou. Ne každá obec zprostředkovává sběr nápojových kartonů. Z těchto obalů se vyrábí papír nebo stavební desky. Ovšem pozor, některé sáčky (například od polévek, od kávy), mají také označení C/PAP, ovšem ty mezi nápojové kartony nepatří.

Něco vám není jasné? Chcete se na něco zeptat? Třídíte doma? Napište nám, rádi vám odpovíme, poradíme! Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete také na stránkách www.jaktridit.cz!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*