Cesta odpadu popelnice na skládku – proč ji změnit? 

Víte, kolik ročně zaplatíte za komunální odpad? Výše poplatku může dosáhnout i 1000 Kč na osobu za rok. Ale důvodů, proč zredukovat množství směsného odpadu, je celá řada. Jestli si stále myslíte, že se vám vyplatí vyhazovat vše jen do jedné popelnice, pak si nenechte ujít tento  článek…

Cesta odpadu popelnice na skládku

Komunální odpad (KO) zahrnuje jakýkoli odpad, který vznikne u nás doma. Pod komunální odpad spadá i odpad, který vyprodukují firmy, ten má ale poněkud jiný režim než produkovaný námi, občany.

V roce 2017 vycházelo množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na jednu osobu průměrně na 544 kg. Co to znamená? 
Že přes půl tuny odpadu, který ročně vyprodukujeme a pak vyhodíme, musí někde skončit. Odpad z naší domácnosti může putovat na recyklační linky, na skládky nebo k energetickému využití a někomu bohužel není cizí odpad vyhodit v přírodě nebo na černé skládky.

Prostřednictvím nových výrobků z recyklátu, nebo tepla a energie ze spaloven odpadu, se alespoň částečně kompenzuje fakt, že neumíme vyrábět a spotřebovávat beze zbytku. Ale zbytek, který se skládkuje, se rozkládá bez užitku, a často negativně ovlivňuje i bezprostřední okolí. 

Nemluvě o tom, že když je na skládce ukončen provoz, hromady odpadků jsou obvykle zasypány zeminou a zatravněny. Vyrůstají nám tu tedy umělé kopce z odpadků, a my si Zemi zbytečně zamořujeme. 

Existují sice již možnosti využití směsného odpadu například jako podkladu pod letištní plochy nebo dálnice, ale v ČR jsme se k takovému způsobu využití odpadu zatím nedostali.

Co spadá do kategorie komunální odpad?

Směsný komunální odpad je opravdovou směsicí odpadů. Najdeme tam třeba:

  • zbytky z kuchyně;
  • kosmetické potřeby;
  • tříděný odpad – plasty, sklo, papír, kartony, kovy atd.;
  • nebezpečný odpad (patří tam např. zářivky, výbojky, lednice, nádoby s chemikáliemi a barvami);
  • velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea, drobné zbytky stavebních materiálů);
  • bioodpad ze zahrad.

Konec skládkování v Čechách aneb poslední zvonění ukládání odpadu na skládkách – co to pro nás znamená?

Od roku 2030 bude i pro Českou republiku platit zásadní změna: konec skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů. Do té doby se budeme muset naučit třídit ještě pečlivěji a více druhů odpadu, a současně zvážit, kolik odpadu skutečně musíme vyprodukovat.
Celkové množství KO se totiž i přes fakt, že se v třídění skla, plastu i papíru držíme už dnes na předních evropských příčkách, zvyšuje.
Do jisté míry je to dáno i stálým zlepšováním naší životní úrovně, růstem platů, což s sebou nese i větší spotřebu. Více nakupujeme, konzumujeme, i vyhazujeme. To je daň za ekonomický růst.

Náš odpad prozradí, jací jsme

Stručně řečeno, ne vždy právě čistotní a ohleduplní. V popelnicích a černých kontejnerech na směsný odpad často končí i odpad, který by měl být vytříděný, aby mohl putovat k recyklaci. Například skleněná láhev od mléka – sklo můžeme recyklovat donekonečna, a tak se k nám díky recyklaci může neustále dokola vracet v různé podobě a s různým účelem použití.

V některých městech byla provedena analýza obsahu nádob na směsný odpad, a po zjištění, že v nich končí stále velké množství plastů i papíru, jsou postupně zaváděna přísnější opatření: např. kde nebudou lidé třídit, budou se zvyšovat poplatky za svoz odpadu, nebo město nebude svoz odpadu provádět. V létě, kdy jsou u nás „čím dál větší tropy“, je to vyloženě voňavá představa přetékajících popelnic.

Ohleduplně vůči sobě i okolí

Mnoho z nás si plete prostor kolem popelnic se sběrným dvorem. Kolem kontejnerů se tak často válí zbytky kuchyňských linek, staré věšáky na prádlo, gauče, matrace, oblečení, televizory a podobně. A to jen proto, že jsme líní odvézt svůj komunální odpad do sběrného dvora, kde ho můžeme odložit, nebo počkat s jeho vyhozením do doby, kdy budou obcí na předem známé místo v předem dany časový úsek přistaveny velkoobjemové kontejnery, kam mohou lidé odložit určitý druh odpadu. Je to naše vizitka a naše ostuda.

A mimochodem, víte, že majitel objektu (osoba, družstvo, společenství vlastníků) je brán jako původce odpadu, a při nepořádku v okolí kontejnerů se vystavuje pokutě až 50.000 Kč?

Umíme náš přístup k odpadu změnit – tipy, jak začít…

Změna je samozřejmě v našich rukách. Nepochybně je na prvním místě úvaha, kolik odpadu bychom mohli ne-vyprodukovat, a pak už se podle toho jen zařídit.
Obecně platí, že bychom měli věci méně vyhazovat a snažit se je znovu využívat. 

A co nakupovat bez obalu do vlastních nádob?
Určitě si zvládneme při cestě do obchodu nosit vlastní tašku – mimochodem víte, jaký druh nákupních tašek je nejekologičtější?  
A samozřejmě využívat sběrné dvory a kontejnery, nikoli si z okolí domu vytvářet skládku. 

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*