Správné nakládání s odpadem v době koronaviru je důležité – jak na to?

Pandemie způsobená virem COVID-19, která zasáhla svět, má značné dopady na naše životy. Koho by ale napadlo, že i taková činnost, jako je nakládání s odpady, musí změnit pravidla a přizpůsobit se této situaci? V článku si řekneme, jak správně třídit odpad, pokud nemáme v domácnosti nikoho s nařízenou karanténou a naopak jak s odpadem správně manipulovat, pokud v domácnosti máme jedince s nařízenou karanténou, nebo pokud máme potvrzenou nákazu koronavirem.

H1: Správné nakládání s odpadem v době koronaviru je důležité – jak na to?

Základní pravidlo zní: „Dbejme na maximální míru ochrany a osobní hygienu při manipulaci s odpady.“

Zdraví máme jen jedno – nejen my a nám blízcí, ale i „cizí“ popeláři, kteří s naším odpadem v dnešní nelehké době manipulují proto, aby udrželi  pořádek. Je potřeba si uvědomit, že jsou vystavováni nemalému riziku nákazy koronavirem, podobně jsou na tom i další zaměstnanci odpadových firem.

Je nutné dodržovat zásady správného zacházení s odpady více, než kdy jindy, protože viry a bakterie přežívají na odpadech mnoho hodin. Jak postupovat?

Jak správně nakládat s odpadem v domácnostech bez karantény, s karanténními opatřeními a prokázanou nákazou koronavirem?

Je nezbytné dodržovat jasně dané postupy pro nakládání s odpady, které se v jednotlivých domácnostech liší.

Jak mají správně manipulovat s odpady domácnosti bez karanténních opatření?

Pro tyto domácnosti se zásadně nic nemění – vyprodukovaný odpad třídí do sítě veřejně dostupných hnízd barevných kontejnerů určených pro tříděný odpad.
Směsný odpad tyto domácnosti vyhazují jako obvykle do nádob na směsný komunální odpad.

Jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou hojně používané roušky, respirátory, rukavice atd., patří po použití  do plastového pytle. Vždy uzavřené pytle vyhazujeme do nádoby na směsný komunální odpad.

Správná pravidla pro manipulaci s použitými rouškami, rukavicemi a kapesníčky? 
Tento infekční odpad je třeba s maximální obezřetností uložit do plastových sáčků, nebo pytlíků – a je nezbytené si vždy ihned vydezinfikovat ruce.  Odpad je třeba vyhazovat vždy v zavázaném pytli do nádob na směsný odpad.   Nikdy nevyhazujme tento odpad do barevných kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, textil) – pomáháme tak chránit pracovníky třídicích linek před možnou nákazou.
Je zcela nezbytné si před a po manipulaci s odpady umýt ruce teplou vodou a mýdlem, příp. použít dezinfekční prostředek.

Jak správně zacházet s odpadem v domácnostech, které se nachází v karanténě, nebo mají potvrzenou nákazu COVID-19?

V tomto případě netřiďte dočasně váš domovní odpad!

Jak v těchto případech správně postupovat?

Veškerý vyprodukovaný domácí odpad patří do plastového pytle na odpady (vč. roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků).

V domácnostech s nařízenou karanténou či potvrzenou nákazou COVID-19, musí mít plastové pytle minimální tloušťku 0,2 mm.
Po naplnění pytle, avšak nejpozději do 24 hodin, je nezbytné pytel pevně zavázat a jeho povrch ošetřit dezinfekcí.

Máme-li k dispozici pytle pouze z tenčí vrstvy plastu, musíme použít dva pytle a oba pevně zavázat. V těchto případech ošetříme dezinfekcí povrch vnějšího pytle.

Takto připravený odpad můžeme vyhodit do nádob na směsný odpad. Zavázané pytle musíme vždy vyhodit do nádob na směsný odpad, nikdy je nemůžeme odložit mimo ně. Tímto ohleduplným přístupem chráníme zdraví popelářů.

Dbejte maximálního dodržování hygienických opatření před a po manipulaci s odpadem – vždy si umyjeme ruce teplou vodou a mýdlem, nebo dezinfekčním prostředkem.

Buďme maximálně ohleduplní, chráníme tak zdraví ostatních a pomáháme předcházet šíření nákazy.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*