Co je recyklace odpadu?

Slovo recyklace se včlenilo do moderního slovníku rychle, jako kdyby tu bylo odedávna, přitom se do našich myslí začalo pomalu vkrádat až kolem roku 2003. Všichni přibližně víme, co si pod pojmem recyklace představit, a pokud ne, tak nejspíš alespoň tušíme, že nějak souvisí s tříděním odpadu. Vlastně… už samotné třídění někteří za recyklaci považují. To ale není zcela přesné… Vše prozradíme v článku. 

Každý z nás recykluje odpad. Opravdu? 

Nikoli, my jako spotřebitelé skutečně „pouze“ třídíme. Třídíme odpad, který vzniká u nás v domácnosti (při vaření apod.), venku (na výletě, při cestování), nebo třeba ve firmách.
Odpad můžeme třídit tak, že jednotlivé druhy odpadů odnášíme do barevných kontejnerů, sběrných nádob u domů, některé domácnosti využívají tzv. pytlový sběr. 

Recyklace odpadu je pojem, který zahrnuje širší spektrum činností – jedná se totiž o proces specifických činností, které na sebe navazují. Obecně a stručně řečeno proces recyklace zahrnuje tyto fáze:

  1. vytřídění odpadu;
  2. svoz odpadu;
  3. třídicí linka – dotřídění a příprava pro zpracovatele;
  4. zpracovatel – zpracování a úpravy odpadu pro zpracování v nový produkt;
  5. nový produkt.

Anglicky mluvící země používají pro tento opakující se koloběh pojem re-cycling. A odtud naše známá recyklace. 

Z kontejneru na třídicí linku a jak je to s odpadem dál? 

Přes veškerou naši snahu o pečlivé třídění je třeba po svozu obsahu barevných kontejnerů stejně svezený materiál ještě roztřídit. 

K tomu slouží speciální linky – tzv. třídicí linky (třídičky), kde probíhá nejdříve ruční dotřídění odpadu, při kterém jsou odstraněny největší nečistoty, nejčastěji odpad, který do kontejnerů na tříděný odpad vůbec nepatří (nábytek, matrace apod.).

Další zpracování ručně dotříděného odpadu závisí na druhu tříděného odpadu a také na vybavenosti zpracovatele vytříděného odpadu.

Dnes se využívají moderní a čím dál dokonalejší technologie – např. u skla či kovů magnety: u skla vytřídí víčka, u kovů zase odstraní jiné druhy materiálů. Dále se používají různé fukary, drtiče, proplachovací a další zařízení, cíl je stejný – zbavit požadovaný materiál nečistot, nevhodných příměsí a všeho, co mezi něj nepatří a vytvořit tak kvalitní tzv. druhotnou surovinu pro zpracovatele. 

Další procesy zpracování dotříděného odpadu se u jednotlivých zpracovatelů liší dle požadované vstupní suroviny, která slouží pro výrobu nových produktů.

Co se vyrábí recyklací z jakého druhu odpadu?

Jaký odpad lze recyklovat? Valnou většinu odpadu recyklovat lze, ale ne vždy to má přidanou hodnotu a tak se v některých případech od recyklace upouští – jedná se např. poškozený odpad např. značným znečištěním, který recyklaci znemožňuje (např. pokud do kontejneru s vytříděným plastem někdo vyhodí kyblík se starou barvou, která znečistí odpad).

Kromě samotného třídění odpadu je proto velmi důležité, abychom odpady třídili správně! Pokud si nevíme rady, informace o správném třídění odpadů v dané obci najdeme vždy na samolepkách kontejnerů, příp. můžeme náš dotaz směřovat na obecní úřad.

Co se vyrábí z vytříděného:

  • papíru – jsou to např. sešity, papírové obaly jako třeba krabice a šanony, noviny a časopisy, v poslední fázi recyklačního procesu jsou to ruličky na toaletní papír či kartony na vajíčka.
  • Nápojových kartonů – stavební a nábytkové desky.
  • Skla – nové sklo a to zejména obalové sklo. 
  • Plastu – recyklát pro výrobu stavebních dílů, oblečení, protihlukové stěny, výrobky pro autoprůmysl atd.
  • Kovy – díly pro kovoprůmysl a stavebnictví, nápojové plechovky atd.

Ne každý materiál je k recyklaci vhodný, takové produkty či obaly od nich netřídíme do nádob na tříděný odpad, ale můžeme je odnést do sběrného dvora. Na obalech produktů jsou uvedeny tzv. recyklační značky, které nám říkají, z jakých materiálů je obal vyroben, zda lze třídit a kam.

Obvykle se jedná o trojúhelník z plných šipek, doplněný písemným a číselným kódem, podle kterého lze určit, o jaký materiál se jedná. Pokud je trojúhelník ze šipek prázdných, jedná se o materiál, který lze recyklovat, ale který už současně recyklovaný byl. 

Pro nás všechny je ovšem důležité vědomí, že recyklací můžeme hodně ušetřit – třídění odpadu můžeme ušetřit poplatky za odpad, ale především šetříme životní prostředí a často nenahraditelné primární suroviny.  Třeba jen díky třídění papíru v roce 2019 jsme zachránili 2 315 386 stromů před vykácením a za 23 let třídění odpadu jsme ušetřili 389 km2 přírody!  A to už se počítá – takže odpadu předcházejme a ten vyprodukovaný třiďme (správně), má to smysl! 

Více o třídění a recyklaci odpadu za uplynulý rok najdeme v článku Jak Češi třídili a recyklovali odpady v roce 2019?

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*