Sběrné dvory

Sběrný dvůr není asi pro většinu z nás neznámým pojmem. Většina z nás by jej asi popsala jako místo, kde jsou sbírány a shromažďovány různé druhy materiálů, nebo tam můžeme odvézt specifický druh odpadu, který nemůžeme, nebo nechceme vytřídit do běžně dostupných kontejnerů, nebo vyhodit do popelnice. Pojďme projít bránou poznání a říct si o sběrných dvorech více.

Sběrné dvory
Jak již zaznělo, pokud zavítáme na sběrný dvůr, je to nejčastěji proto, že potřebujeme někam odložit specifický druh odpadu, který nelze vytřídit do veřejně dostupných barevných kontejnerů (ty obvykle tvoří tzv. třídicí hnízda).
Z odpadu vyprodukovaného v domácnostech se jedná např. o stavební suť z rekonstrukcí, nebo různé druhy vysloužilé elektroniky.

Většina z nás tam také zamíří v případě, když potřebujeme odložit rozměrný odpad, který nechceme nechat povalovat u popelnic na komunální odpad, nebo někde v přírodě na černé skládce.

Sběrné dvory slouží ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů na území vytyčeném obcí. Dle platného Zákona o odpadech musí jeho provozování posvětit krajský úřad.
V obcích, kde obyvatelé nemají k dispozici sběrný dvůr a ani sběrné místo, má obec povinnost zajistit alespoň dvakrát ročně tzv. mobilní sběr odpadu.

Fungování sběrných dvorů

Ukládání odpadu ve sběrných dvorech je pro místní občany zdarma, resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci.
U některého druhu odpadu (jako jsou např. pneumatiky), může být vybírán manipulační poplatek, případně můžeme odevzdat jen určité množství (zpravidla u stavebního a demoličního odpadu).

Obsluha sběrných dvorů prochází školením ohledně manipulace s různými druhy odpadu a může nám v případě potřeby pomoci a poradit.

Na sběrných dvorech můžeme odevzdat vybrané složky komunálních odpadů. Za tímto účelem bývají obvykle vybaveny různými shromažďovacími prostředky v podobě speciálních sběrných nádob a kontejnerů, sběrných boxů a uzavřených skladů.

Co patří na sběrný dvůr?

 • starý nábytek a koberce
 • zařízení domácností;
 • velkoobjemový odpad;
 • železný šrot;
 • nebezpečné odpady z domácností;
 • pneumatiky;
 • stavební a demoliční odpad, suť z rekonstrukce;
 • dřevěný odpad;
 • ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek (bioodpad);
 • recyklovatelné složky komunálního odpadu: plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton;
 • vyřazená elektrozařízení (tzv. elektroodpad – lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…).

Dobré vědět

V rámci výkupu druhotných surovin je zde také realizován sběr elektroodpadu, který obsahuje kovy (měď, cín, hliník, zinek, zlato), které se vyplatí vytřídit a zrecyklovat k opětovnému použití.

Jaký odpad nepatří na sběrný dvůr?

Do sběrných dvorů ve většině případů nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního o odpadu (např. thérovou lepenku obsahující dehet a azbest, nebo třeba eternit). K jejich odložení slouží specializovaná zařízení.

Sběrné dvory musí být v případě skladování nebezpečných odpadů dostatečně stavebně zajištěny proti úniku škodlivin do životního prostředí, např. nepropustnou podlahou, nebo vodohospodářským zajištěním apod.

Druhy odpadu, které mohou být odloženy do sběrného dvora, a podmínky provozu konkrétního dvora určuje vždy obec.

Ze sběrných dvorů putuje shromážděný odpad na specializovaná pracoviště k dalšímu zpracování a recyklaci odpadů, příp. odborné likvidaci nevyužitelných složek.

Návštěva sběrného dvora je sice zdlouhavější záležitostí, než vytřídit odpad do kontejnerů a to co nejde, prostě a jednoduše vyhodit do popelnice. Rozhodně se ale jednou za čas vyplatí obětovat trochu času právě s ohledem na naše okolí, přírodu, životní prostředí a vyhlídky do budoucna.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*