Kam a jak třídit oleje, léky, elektrospotřebiče a baterie?

Klasické možnosti třídění odpadu, které využívá celých 73 % obyvatel ČR, zřejmě netřeba dlouze představovat. Na sběrná hnízda barevných kontejnerů, k nimiž to máme průměrně pouhých 90 metrů, si české domácnosti zvykly a Češi patří v třídění odpadů ke světové špičce. Některý druh odpadu se řídí speciálními pravidly a jinými možnostmi pro jejich vytřídění. Kam a jak třídit oleje, léky, elektrospotřebiče a baterie, nebo pneumatiky? Pojďme zjistit víc!

Kam a jak třídit oleje, léky, elektrospotřebiče a baterie?

Zpětným odběrem odpadu se rozumí bezplatné převzetí některých zákonem určených výrobků, které přestaly sloužit svému účelu.
V praxi to znamená, že výrobek, jenž nám již dosloužil, můžeme zanechat na speciálních sběrných místech, která mají různou podobu.
Další zpracování zpětně odebraných výrobků pak zajišťují specializovaná pracoviště.

Dobré vědět

Sběrná místa si nesmíme plést se sběrnými dvory, které mají zcela rozdílné postavení a funkci oproti sběrným místům – ta se vždy zaměřují na sběr jednoho konkrétního druhu odpadu.
Více se dozvíte v článku „Sběrný dvůr – vše, co jste chtěli vědět…“.

Oleje – kam a jak třídit?

V domácnosti běžně při vaření používáme jedlé tuky a oleje, které mnoho z nás netřídí, a tak nezřídka kdy končí ve výlevkách a kanalizacích, pro něž jsou pohromou.

Obsažená mastnota po vylití do dřezu ulpívá na stěnách odtoků a kanalizačních trubek, které se poté zanášejí. Kanalizace pak čeká náročná očistná kúra, jež je finančně i personálně náročná a představuje zátěž pro životní prostředí.

Kam s použitými tuky a oleji?

Kuchyňské tuky a oleje nepatří do kuchyňské výlevky, ani do záchoda. Nejlepší je jejich přelití do plastových láhví, ve kterých vytřídíme použité oleje do speciálních kontejnerů určených pro třídění olejů, jež se objevují čím dál častěji.
Nádoby můžeme odložit také na sběrných dvorech, pokud nemáte jinou možnost, pak do popelnic na směsný odpad.

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky, a pak vhodit do směsného odpadu.
Více v článku Třídění olejů a jedlých tuků – jak na to?

Vyjeté oleje z aut se sbírají na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy, samozřejmě je lepší nechat si olej vyměnit přímo v servisu.
Obaly od technických olejů, barev, ředidel a jiných chemických látek odevzdejte na specializovaná místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou tak lze učinit do sběrného dvora.

Léky a léčiva – kam a jak třídit?

Léky a léčiva je potřeba vždy skladovat podle informací uvedených v příbalových letácích a dodržovat uvedené podmínky (např. ochrana před světlem, při pokojové teplotě, v lednici…), jinak značně zkracujeme nebo rovnou ihned ukončujeme dobu jejich použitelnosti.
U starých léků, tedy u těch, u nichž uplynula na obalu uvedená doba použitelnosti, už výrobce negarantuje obsah a tedy ani očekávaný efekt účinných látek. Některé prošlé druhy léčiv mohou mít jiné účinky.

Kam s prošlými léky a léčivy?

Léčiva by se neměla vyhazovat do směsného odpadu, mohou totiž obsahovat právě nebezpečné a toxické látky, které musí být odborně likvidovány.
Snad na každém obalu můžeme najít větu: „Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny“. Ano, skutečně je třeba donést léky do nejbližší lékárny. Tato služba je poskytována občanům na celém území ČR zdarma.

Elektrospotřebiče a baterie – kam a jak třídit?

V každé domácnosti jsou různé elektrospotřebiče a v různých zařízeních desítky baterií.

Dnes využíváme kvalitnější alkalické baterie, které déle vydrží, nebo ekologičtější dobíjecí baterie. Vyhodíme-li baterie do koše, uvolňují se z nich škodlivé a nebezpečné látky, dokonce i těžké kovy, které mohou při nesprávném nakládání znečišťovat půdu, vodu i ovzduší. Proto je obzvlášť v těchto případech důležité dbát na správné třídění elektroodpadu a baterií.

Kam s vysloužilými elektrospotřebiči a bateriemi?

Nejčastěji můžeme elektroodpad a baterie vytřídit v prodejnách s elektronikou, jejichž součástí bývají tzv. místa zpětného odběru.
Speciální nádoby pro třídění elektroodpadu bývají umístěny u supermarketů a nákupních center, někde jsou tyto kontejnery na elektroodpad součástí tzv. třídicích hnízd (míst s větším počtem kontejnerů, kde můžeme vytřídit různý druh odpadů).

Co se týče třídění baterií, výjimkou nejsou speciální sběrné boxy umístěné v supermarketech a obchodních centrech – možná jste si všimli boxů a krabic, do kterých je možné baterie vytřídit.

V každém případě jsou při jejich odložení na speciální místa zlikvidovány co nejekologičtěji.

Také elektrospotřebiče, baterie a větší elektroodpad jako jsou lednice, pračky, sušičky apod. lze odvézt na sběrný dvůr, odkud odpad putuje k dalšímu zpracování na specializovaná pracoviště.

Jako vždy je vhodné si před plánovanou cestou ověřit, jaký druh odpadu lze ve sběrném dvoře odložit – to se totiž liší a závisí to na možnostech dané obce.

V každém případě třiďte odpad, protože to má smysl! Zní to jako klišé, ale je to hluboká pravda! Správným vytříděním odpadu dochází k jeho recyklaci a díky tomu můžeme vyrábět druhotné suroviny – šetříme tak primární zdroje, přírodu, energii a celkově to má pozitivní vliv na životní prostředí.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*