Kontejnery na třídění plastu

Plastové obaly řadíme mezi nejnovější obalové materiály. Rozmach a masové používání plastů nastalo mezi lety 1950 až 1970, kdy postupně začaly nahrazovat přírodní obalové materiály.
Dnes se vyskytují plasty všude okolo a řešíme otázku, jak se s danou situací nejlépe vypořádat.
I proto je důležité, mít o nich základní znalosti a vědět, kam s tím použitým, abychom je mohli co nejlépe zpracovat a zmírnit tak jejich dopady na životní prostředí.

Kontejnery na třídění plastu

Celosvětově jsou přijímána různá opatření o omezení plastové výroby i jeho spotřeby, u nás v České republice byly např. nedávno zpoplatněny plastové tašky, které jsme donedávna dostávali k nákupům zdarma.
Igelitku si tedy pořídíme od koruny a v mnohých obchodech jsou nahrazeny taškami papírovými nebo látkovými. A to je krok správným směrem!

Plastový odpad a znečištění

Dlouhodobě hraje prim ve světovém znečištění právě odpad z plastů. Například jen na hladině světového vodstva plave podle odhadů bezmála 270 000 tun plastového odpadu. V poslední době mnohé výzkumy potvrdily domněnky, že se v tělech mořských živočichů nacházejí mikroplasty. Výsledky výzkumů dokazují přítomnost mikroplastů v půdě, vzduchu, nebo dokonce v i kuchyňské soli.

Mikroplasty vznikají opotřebením plastů jako drobné úlomky či kuličky, nebo také jako nitky praním příslušných tkanin. Jejich dopad na zdraví člověka není dosud znám. Dá se ale předpokládat, že příznivý nebude.

Jak můžeme pomoci přírodě?

Veškeré environmentální dopady můžeme eliminovat tříděním odpadu díky tzv. systému zpětného odběru a recyklace obalových odpadu.
Mnoho obyvatel, převážně z rozvojových zemí, tuto možnost pohodlného tříděné odpadu nemá.

Výhodou, kterou máme i oproti mnoha vyspělým zemím je i tzv. integrovaný obalový systém. To znamená, že můžeme prázdné obaly (obalový odpad) třídit do stejných nádob společně s jiným odpadem z určitého materiálu (např. prázdnou krabici od televize třídíme do kontejneru na papír spolu s časopisy a novinami).

Plasty patří do kontejneru na plast

Kontejnery na plast mají nejčastěji žlutou barvu, nebo bývají označeny žlutou samolepkou s podrobnějšími informacemi o třídění plastu.

Nádoby na jejich třídění jsou umístěny doslova na každém rohu – v roce 2017 jich bylo na území ČR k dispozici 118 386.

Jaký plast třídíme do žlutých kontejnerů?

  • PET láhve – nezapomeňme je vždy pořádně sešlápnout, protože stejně jako u krabic zmenšíme jejich objem a díky tomu se do kontejneru vejde více odpadu. Naši práci pak ještě dokoná po vysypání petek svozový vůz – ten v sobě má lis, který dokáže objem vytříděného plastového objemu zmenšit ještě cca 6 krát.
  • Fólie a sáčky, plastové tašky.
  • Neznečistěné obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků.
  • Neznečištěné kelímky od jogurtů a mléčných výrobků.
  • Obalový polystyren (v krabicích při koupi nových produktů), obaly od CD disků atd.

Jaký plast do žlutých kontejnerů netřídíme?

  • Stavební polystyren.
  • PVC a linolea.
  • Gumy a pneumatiky.
  • Molitan.
  • Znečištěné plasty oleji, barvami a chemickými látkami.
Do žlutého kontejneru na plasty netřídíme mastné ani jinak znečištěné obaly. Obaly od olejů, příp. jiného mastného obsahu, je třeba zbavit mastnoty.

Recyklační symboly plastu

Recyklační symbol PET1 PET 1: Označení se nevztahuje pouze na PET láhve, ale jde o značku pro tzv. polyethylentereftaláty.
Sem patří různé fólie, sáčky, polyesterové oblečení. Tento materiál se dobře recykluje.
Recyklační symbol HDPE2 HDPE 2: Polyethylen, dobře známý pod názvem mikroten. Jeho využití je opravdu velmi široké – najdeme ho v obalových foliích, kojeneckých láhvích, u víček od PET láhví, varné sáčky atd. Setkáme se s ním ale i ve stavebnictví.
Recyklační symbol PVC 3 PVC 3: Polyvinylchlorid, jehož spalováním uniká do ovzduší velké množství nežádoucích a nebezpečných látek.
Recyklační symbol LDPE 4 LDPE 4: Polyethylen, který je základem igelitových tašek, umělohmotných košíků a přepravek na jídlo.
Recyklační symbol PP5 PP 5: Polypropylen se objevuje v potravinářství, najdeme ho ale i v textilním průmyslu.
Recyklační symbol PS6

PS 6: Polystyren, z něj jsou nejčastěji vyrobeny jednorázové plastové kelímky a příbory.

Recyklace, upcyklace a re-use plastových obalů

Z ekologického hlediska je omezení výroby obalů krok dopředu. Otázkou ale zůstává, co s věcmi, které již existují?
Jednou z možných cest je recyklace, která je hlavním cílem zpracování vytříděného odpadu – více v článku „Pojem recyklace odpadu“.
Další alternativnou může být upcyklace, tedy možnost vdechnout nový život již nepoužívaným věcem.
Základem, který můžeme jednoduše praktikovat doma, je znovupoužívání věcí, které máme k dispozici.
TIP: pokud vás téma zajímá, více najdete v článku „Reuse“.

Tipy na reuse

Skleněné láhve vymyjte a znovupoužijte např. ke skladování olejů, šťáv…
Igelitky nevyhazujete, ale použijte je na další nákupy.
Staré oblečení skvěle poslouží jako hadry na úklid.

Dosud mělo lidstvo stihnout celkem vytvořit přes 8 miliard tun plastového odpadu. Třeba si také příště rozmyslíte, zda plastovou láhev správně vytřídíte, aby z ní mohla vzniknout třeba parádní fleecová bunda, namísto ekologické katastrofy.

 

 

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*