Co jsou primární suroviny a jak s nimi souvisí třídění odpadů?

Ani pláštěnka, ani sklenice, ani plechovka od limonády, pánev, nebo třeba alobal, se nevyrábějí ze vzduchu. Tím, co stojí na počátku výroby produktů, je, vznešeně řečeno, prima materia, neboli prvotní surovina.  Tou je v případě plastů ropa, sklo vzniká z křemičitého písku, a pro pánev je nutné vytěžit hliník. Tyto materiály ale můžeme v mnoha případech nahrazovat odpadem – díky tomu šetříme životní prostředí…

Primární suroviny se vyskytují v omezeném množství – např. na výrobu plastů je ročně spotřebováno 8 % celosvětových zásob ropy!

Prvotní suroviny je třeba těžit – tím často ničíme přírodu, v případě unikátních nalezišť je pak mnohdy nezbytné zajistit jejich dopravu ke zpracovatelům i na druhý konec světa, což s sebou nese značnou ekologickou zátěž pro životní prostředí.   

Příklady primárních surovin:

  • ropa;
  • kovové rudy;
  • písky;
  • kaolin;
  • uhlí;
  • cihlářská hlína;
  • dřevo.

Až jednou primární suroviny zcela vyčerpáme, budeme nuceni hledat náhradní materiály, a to nemusí být snadné. Právě tyto důvody nás přiměly k hledání nových cest v nakládání s odpady – k procesu recyklace odpadů.

 

Je důležité neplést si pojmy recyklaci a třídění odpadu! Podrobněji v článku Třídíte nebo recyklujete odpad?	
Recyklace odpadu zahrnuje několik provázaných činností, které na sebe navazují. 
Proces recyklace obecně zahrnuje tyto fáze: vytřídění odpadu, svoz odpadu, zpracování odpadu na třídicí lince 
(dotřídění a příprava pro zpracovatele), úpravy u zpracovatele tak, aby byly materiály vhodné jako vstupní suroviny pro výrobu nových produktů, výroba nových produktů. 
Recyklací odpadu můžeme získat tzv. druhotné suroviny. 

 

Díky třídění a následné recyklaci odpadu, může dojít při výrobě k opětovnému materiálovému využití surovin, které z odpadů získáme a to v plném či částečném rozsahu. 

Recyklace se ale neobejde bez správného třídění odpadů…

Třídíme odpady, šetříme!

Tím, že vytřídíme odpady do barevných kontejnerů, a umožníme tak jejich opětovné zpracování na nové výrobky, přispíváme k nižší spotřebě prvotních surovin (tedy k jejich úspoře), a současně k menšímu zatížení životního prostředí. Tyto materiály totiž nemusíme těžit a současně mnohdy složitými cestami přepravovat po celém světě.

 

 Tak například z vytříděného skla můžeme při výrobě nových skleněných produktů opět využít až 65 % skleněných střepů a můžeme ušetřit až 90 % energie. Je docela příjemné vědět, že naše malé hříšky v podobě vína s přáteli pomáhají přírodě, pokud prázdnou skleněnou láhev odneseme a vytřídíme do kontejneru na tříděné sklo. A teď si představme, že můžeme v případě skla opakovat donekonečna! Zato pohozené sklo se bude v přírodě rozkládat tisíce let – smutné memento nezodpovědnosti některých z nás, nemyslíte? 

 

Tříděním odpadů můžeme také ušetřit finanční prostředky – mnoho obcí promítá naši snahu do výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

Budoucnost si tvoříme my sami. Záleží tedy na naší ochotě neplýtvat jídlem, třídit odpady, šetřit životní prostředí – tedy žít trvale udržitelně, a tím tvořit lepší a čistší budoucnost pro další generace.  

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*