Jak nám šlo třídění a recyklace odpadu v roce 2021?

Dalo by se říci, že třídění odpadů je obyvatelům České republiky vlastní podobně, jako láska k houbaření, pití piva nebo ke kutilství. Nejnovější výsledky jen potvrzují, že Češi mají v důležitosti třídění odpadu jasno a v tomto směru naše třídičské chování neovlivnila ani pandemie koronaviru. Třídění odpadu bereme za své – je běžnou součástí života 73% z nás. Více o výsledcích třídění odpadu za uplynulý rok prozradí článek a infografika na Jakvkuchyni.cz!

Jak nám šlo třídění a recyklace odpadu v roce 2021?

Ve srovnání s uplynulým rokem vytřídil průměrně každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů o 5 kilogramů odpadu více. Celkem tak každý z nás vloni vytřídil v průměru téměř 72 kilogramů odpadu.

Jaký vliv měl koronavirus na třídění odpadu v ČR v roce 2021?

Pandemie koronaviru ovlivnila významným způsobem spotřebitelské chování, a to se promítlo do skladby vytříděných odpadů.

Lidé byli mnohem více doma, odkud pracovali, dětem z domu probíhala distanční výuka – proto jsme se doma stravovali častěji ať už jídlem, které jsme si uvařili, nebo objednali dovážkou. Podobně tomu bylo u nákupu zboží a tyto změny vedly k vyšší produkci obalového odpadu v domácnostech.

Věděli jste, že třídění odpadu umožňuje jeho efektivní využití a snižuje uhlíkovou stopu?

Jen vloni bylo v ČR uvedeno na trh baleného zboží 1,33 milionu tun obalů, v systému EKO-KOM bylo vytříděno a předáno k recyklaci nebo k energetickému využití 77 % z nich.
Celkové množství obalových odpadů, které byly zpětně odebrané a předané k recyklaci nebo k jinému využití, poprvé překonalo hranici 1 milionu tun za rok.

Co se týče jednotlivých druhů odpadu, pak v průměru vytřídil každý obyvatel ČR: 

  • 22,5 kilogramů papíru;
  • 16,8 kg plastů, stejné tomu bylo u kovů;
  • 15,2 kg skla a cca půlkilogramu nápojových kartonů.

Tříděním odpadů umožňujeme jeho další využití a recyklaci – vzniká totiž tzv. druhotná surovina. Ta při výrobě produktů může zcela nahradit, nebo doplnit tzv. primární suroviny, které potřebujeme při výrobě nových produktů. 

Další zajímavá čísla o třídění a využití odpadů v České republice za rok 2021 přináší Jakvkuchyni.cz v přehledné infografice.

Infografika Jak Češi třídili odpad v roce 2021
Jak nám šlo třídění a recyklace odpadu v České republice v roce 2021 prozradí infografika na Jakvkuchyni.cz. (Zdroj: Jakvkuchyni.cz)

Vytříděný odpad, který není materiálově využit k další výrobě, třeba z důvodu špatné kvality, můžeme posloužit jako zdroj energie při výrobě tepla. 

Bioodpad dlouhodobě tvoří průměrně 25 % hmotnosti našich popelnic. Přitom lze biologicky rozložitelný odpad efektivně využít - můžeme z něj vyrobit kompost, nebo energii třeba na vytápění. Pokud chcete vařit šetrně a ohleduplně, zkuste některý z receptů ze seriálu Vaříme beze zbytku.

Pokud si při třídění odpadu nevíte rady, pomohou informace na samolepkách, kterými jsou vždy sběrné nádoby v dané obci označeny. Jestliže si s tříděním odpadu nejsme jisti ani tak, můžeme se s dotazy obrátit na příslušnou svozovou společnost či obecní úřad.

Tip od Jakvkuchyni.cz: pokud nevíte, jak kam s kterým odpadem, poradí článek Jak na správné třídění odpadu?, nebo online průvodce správným tříděním odpadu Kam patří?

Věděli jste, že vliv na třídění odpadu má kvalita a dostupnost sběrné sítě?

V Evropě se dlouhodobě řadíme v třídění odpadu mezi premianty. Jedním z podstatných faktorů, které sehrávají zásadní roli v ochotě obyvatel třídit odpad, je dostupnost třídění.

Právě v této oblasti již více než 25 let spolupracuje EKO-KOM s obcemi a podílí se na zahušťování či optimalizaci sběrné sítě.
Z hlediska dostupnosti třídění odpadu je důležitý i lokální rozvoj tzv. vícekomoditních sběrů, kdy je možné do jedné sběrné nádoby třídit společně různé druhy odpadu (například kombinace plast a kovy). 

Vloni tak mohli obyvatelé ČR třídit své odpady do více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob v ulicích i přímo u rodinných domů – pro zajímavost jsme v roce 2020 měli k dispozici 558 000 nádob. Meziročně tak došlo k nárůstu o 130 000 nádob.

Udávaná průměrná docházková vzdálenost se loni zkrátila o další metr, lidé s tříděným odpadem musí tedy ujít v průměru už jen 89 metrů,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Už 25 let je v ČR rozvíjen systém třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu díky autorizované obalové společnosti EKO-KOM.
V roce 2021 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 21 292 firem a 6 169 obcí ČR a díky spolupráci těchto subjektů je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. 

Tříděním a recyklací obalových odpadů snižujeme zátěž životního prostředí – vloni jsme zachránili cca 30 km2 přírody a do ovzduší nebylo vypuštěno 980 000 tun CO2ekv. Má to smysl, třiďte odpad!

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*