Jak se dařilo Čechům třídit a recyklovat odpad v roce 2020?

Rok 2020 se nesl v duchu změn, nejvíce život mnoha z nás ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru. Ta s sebou přinesla mnohé změny, ale také nové výzvy a měla vliv i na takové věci, jako je nakládání s odpadem, ve kterém patří Češi dlouhodobě k nejlepším v Evropě. Co říkají nejnovější statistiky o třídění a recyklaci v České republice prozradí Jakvkuchyni.cz.

Obyvatelé ČR vytřídili v roce 2020 v rámci systémů měst a obcí více než 713 000 tun využitelných odpadů. Z tohoto množství tvořilo téměř 403 000 tun obalových odpadů (papírové krabice, skleněné láhve, plechovky, PET láhve atd).

Své odpady třídí 73 % obyvatel ČR, pro zajímavost v roce 1997 třídilo odpady pouhých 28 % z nás.

Kolik odpadu vytřídil v roce 2020 každý obyvatel ČR?

Dle nejnovějších výsledků systému EKO-KOM vytřídil vloni průměrně každý z nás 66,8 kilogramů skla, plastů, papíru, kovů a nápojových kartonů.
Meziročně se jedná o nárůst o více než 1,5 kilogramu odpadů, které každý z nás vytřídil do barevných kontejnerů na odpad.

Nejvíce třídili odpad obyvatelé Kraje Vysočina, ve kterém vytřídil v průměru každý obyvatel 80,3 kg odpadu ze skla, papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů.

 

 Jistě stojí pro porovnání za zmínku, že před deseti lety jsme do obecních systémů vytřídili 38,9 kg tříděného odpadu.

Kolik jakého druhu odpadu jsme vytřídili v roce 2020 a kolik odpadu putovalo k recyklaci?

Češi vytřídili vloni nejvíce papíru – jednalo se o více než 228 600 tun. Za ním následoval plastový odpad, kterého jsme vytřídili přes 173 000 tun. Dalším v pořadí bylo sklo, kde se jednalo o více než 161 000 tun, kovů jsme vytřídili více než 145 000 tun. U nápojových kartonů se jednalo o bezmála 4,5 tisíce tun.

Jak uvádí výsledky EKO-KOMu, pak z hlediska materiálové recyklace se dlouhodobě drží míra dotřídění vytříděných komunálních obalových odpadů na třídicích linkách nad 96 % u kovů, papíru a skleněných obalů, které tvoří 2/3 z celkového množství veškerých vytříděných komunálních obalových odpadů.

Třídění odpadů v ČR napomáhá dostupná hustá sběrná síť  

K dispozici máme velmi komfortní možnosti třídění odpadu. Velkým benefitem je dostupnost barevných nádob na tříděný odpad, kterých bylo na konci loňského roku 558 044!
Naše odpady můžeme odkládat také do sběrných dvorů, na sběrná místa, nebo do výkupen surovin. 

Třídění odpadu je tak dostupné pro 99 % Čechů.  Další výhodou je tzv. integrovaný odpadový systém. Že nevíte, o co se jedná?

Integrovaný odpadový systém nám umožňuje třídit společně jak neobalovou, tak obalovou složku odpadů. Vysvětleme si to např. na papíru – do modrých kontejnerů můžeme společně třídit použité papírové krabice, noviny, časopisy nebo papírové tašky.

 Množství vytříděného odpadu ovlivňuje mnoho faktorů, jedním z nich je vzdálenost ke kontejnerům. V roce 2020 byla průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad 90 metrů, to je cca 131 kroků. Docházková vzdálenost se dle statistik EKO-KOMu dlouhodobě snižuje, za povšimnutí stojí i údaj o vytíženosti, kdy jedno sběrné hnízdo využívá 112 obyvatel ČR. 


Ovlivnil COVID třídění a recyklaci odpadu?

Podle dostupných informací ovlivnila pandemie COVIDu i nakládání s odpady. Obecně jsme trávili mnohem více času doma: částečné nebo úplné plnění pracovních povinností z domu, distanční výuka, uzavření mateřských škol a další omezení se logicky promítla i do této oblasti.
Lidé doma více vařili, vzrostla „domácí“ spotřeba a souvislosti s tím i produkce odpadů. Nemalou roli sehrály i nákupy online, proměnila se i skladba nakupovaného zboží atd. 

 Nejznatelnější dopad lze sledovat u množství vytříděných kovů a papíru, kde došlo k propadu oproti roku 2019 a to zejména v souvislosti s uzavřenými výkupnami a sběrnými dvory. V obcích a městech se ale tento trend nepromítl – evidentně jsme vzorní třídiči za všech okolností! 

K nárůstu došlo naopak v množství vytříděného skla, kdy se jednalo o důsledek uzavřených restauračních zařízení – konzumace nápojů balených ve skle se přesunula do domácností.

 Nevíte, jak nakládat s odpadem v době COVIDu? Nenechte si ujít článek Správné nakládání s odpadem v době koronaviru je důležité – jak na to? 

Přírodu a životní prostředí ovlivňuje každý z nás – díky snaze předcházet vzniku odpadu a také díky jeho třídění můžeme zásadním způsobem snížit množství odpadů, které skončí na skládkách. Správné třídění je prvním a zásadním krokem, kterým umožňujeme jeho další využití – recyklaci odpadu

Má to smysl, třiďte odpad!

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*