Zdravý životní styl – udělejte si pořádek v pojmech a dojmech!

Snad každý z nás už někdy zaslechl slovní spojení „zdravý životní styl“. Je to otřepaná fráze, chytrý reklamní slogan, který táhne, nebo opravdu smysluplné označení snahy, jak se cítit po všech stránkách v pohodě? Na to se bude Jakvkuchyni.cz snažit odpovědět v seriálu věnovaném právě zdravému životnímu stylu. Nejdříve je ale třeba udělat si pořádek v základních pojmech, a na to se v úvodním dílu zaměříme.

Co je zdraví?

Podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 1946 se jedná o stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli o pouhou nepřítomnost nemoci či vady.
V dnešní době to může znít pro mnohé z nás velmi idylicky, a proto byla tato definice doplněna o „schopnost vést ekonomicky a společensky produktivní život“.

Co označuje pojem životní styl (lifestyle)?

Jedná se o souhrn relativně ustálených praktik, činností a způsobů chování typických pro daného jedince.

V posledních letech se životní styl společnosti rychle mění, je dynamičtější a jsme více ovlivňováni technologiemi, hromadnými sdělovacími prostředky a sociálními sítěmi.
Životní styl je jedním ze základních faktorů ovlivňujících naše zdraví, který můžeme sami ovlivnit na rozdíl například od genetiky, věku, pohlaví nebo životního prostředí, které řadíme mezi tzv. neovlivnitelné faktory.

 To, jakým žijeme životním stylem, je do jisté míry ovlivněno kulturou, rodinou, socioekonomickým statusem a dalšími faktory. Neznamená to ale, že nejsme schopni ho změnit. 

Co je zdravý životní styl?

Jedná se o soubor činností a způsobů chování vedoucích k prevenci a podpoře našeho zdraví. Jde především o prevenci rozvoje tzv. neinfekčních onemocnění hromadného výskytu (obezita, cukrovka, onemocnění srdce a cév, nádorové onemocnění, vadného držení těla a podobně). 

Zdravý životní styl můžeme rozdělit do několika oblastí, podrobněji níže.

Zdravý životní styl a výživa

Z pohledu výživy hraje roli nejen kvantita stravy, ale převážně její kvalita – tedy zastoupení jednotlivých složek výživy.

Strava by se měla skládat z makroživin (bílkoviny, sacharidy, tuky), mikroživin (vitaminy, minerální látky) a vlákniny

Důležitou roli ve výživě hrají ale i další faktory: 

  • přiměřenost, tedy udržení energetické rovnováhy příjmu a výdeje);
  • pestrost výběru potravin pro získání širokého spektra nezbytných živin;
  • pravidelnost a rozložení jídel během dne;
  • konzumace ovoce a zeleniny v dostatečné míře (5 porcí za den, 1 porce = 100 – 150 g syrové zeleniny nebo ovoce); 
  • dostatečný a kvalitní pitný režim.

 

Zdravý životní styl se neobejde bez pohybových aktivit

Ty jsou důležité, zejména při sedavém způsobu života bychom je neměli opomíjet. Denně bychom měli být ideálně alespoň 30 až 60 minut aktivní. Nejpřirozenějším pohybem je pro člověka chůze –měli bychom nachodit alespoň 10 tisíc kroků denně.


Pravidelně bychom měli zařazovat protahovací a kompenzační cvičení. Doporučuje se 2–3 x týdně “zapotit se” při nějaké intenzivnější aktivitě.  Vždy ale záleží na naší aktuální kondici a zdravotním stavu. A co je důležité, vyberme si takovou pohybovou aktivitu, která nás bude bavit nejen týden či dva, ale dlouhodobě.

Zdravý životní styl jde ruku v ruce s psychickou pohodou 

Je důležitá víc, než se může zdát, protože zasahuje i do stavu kondice našeho fyzična. Žijeme v rychlé době, kdy jsme vystaveni přemíře stresu, proto je třeba naučit se s ním pracovat.
Spousta chorob může vznikat na psychosomatickém podkladě, proto je dobré věnovat se pravidelně duševní hygieně (naučit se relaxovat, věnovat čas sami sobě, dělat věci, které máme rádi).  Snažme se zůstat optimističtí a pamatujme, že s úsměvem jde všechno líp.

Zdravý životní styl a biorytmy

Jsou to rytmicky se opakující děje v našem organismu, které jsou závislé na střídání dne, noci a ročních období. Cirkadiánní biorytmy jsou dány 24 hodinovým cyklem. Jsou spojeny se střídáním bdění a spánku, změnou krevního tlaku, uvolňováním hormonů a tak dále.

Při směnných provozech dochází k narušení těchto rytmů, čímž se zvyšuje riziko rozvoje mnoha onemocnění (obezity, srdečně-cévních onemocnění, poruch imunity, poruch menstruačního cyklu a tak dále). Po nočních směnách je tak třeba dbát více na spánkovou hygienu a dostatečné množství spánku.

Pozor na návykové látky!

Žádoucí je eliminovat kouření a konzumaci alkoholu. Donedávna byl dle WHO (Světové zdravotnické organizace) stanoven denní limit pro konzumaci alkoholu v míře do 20 g pro ženy a 40 g pro muže.

 Ekvivalent 20 g čistého alkoholu odpovídá cca jednomu pivu (0,5 l), jedné skleničce vína (2 dcl) nebo jednomu "panáku" destilátu (0,5 dcl). Nově je však dle doporučení WHO tolerance k alkoholu přísnější, protože není možné určit skutečně bezpečný limit, u kterého by nehrozily krátkodobé či dlouhodobé následky pro zdraví jedince. Bezpečné je alkohol nepít. Definice WHO: “No safe limit”. 

Pro mnohé je zdravý životní styl synonymem pro alternativní výživové směry, s čímž nelze souhlasit. Je zřejmé, že zdravý životní styl má mnohem větší přesah a nezáleží jen na tom, co (ne)jíme, nebo že (ne)sportujeme, ale na komplexu jednotlivých vzájemně provázaných faktorů.
Navíc i alternativní výživové směry mají svá úskalí (více například v článku Být ti nebýt veganem?), stejně jako “běžná strava”.

S novým rokem si spousta z nás dává předsevzetí, co bychom rádi v příštím roce změnili. Velká část přání souvisí s touhou změnit sama sebe, ať je to zhubnout, nabrat a vyrýsovat svaly nebo třeba přestat kouřit. 

Ať už nám reklamy, články na internetu nebo různí influenceři radí, jak toho snadno docílit, je třeba si vždy uvědomit, že trvalého úspěchu docílíme jen změnou svých dlouhodobých návyků, tedy právě svého životního stylu.
Není třeba hned měnit vše, ale zkusme si najít to, co je pro nás reálné změnit. Pokud si nejsme sami jisti úspěchem, můžeme se obrátit na odborníka, ať už nutričního terapeuta, psychologa, fyzioterapeuta, spánkovou laboratoř či jiného specialistu v závislosti na oblasti životního stylu, kterou chceme zlepšit. 

Autoři: Tým nutričních terapeutek Nutrifit

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "Zdravý životní styl". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*