Poznej recyklační značky na obalech

Všichni jsme si zvykli kontrolovat symboly na oblečení, abychom při praní a jeho údržbě neudělali chybu. Stejně tak bychom měli přistupovat k recyklačním značkám na obalech. Tato speciální značení uváděná na obalech nám totiž sdělují mnoho cenných informací! Více o recyklačních značkách prozradí Jakvkuchyni.cz v článku.

Poznej recyklační značky na obalech

Třídění odpadu má u nás dlouhou tradici – zřejmě si všichni pamatujeme na školní sběry, výkupny surovin a sběrné dvory, kam se využitelný odpad běžně odkládal.
Přes více než 20 let navíc existuje v ČR systém pro zpětný odběr odpadů. Co to znamená? Veřejně přístupnou síť barevných kontejnerů a sběrných nádob pro třídění odpadu. V současné době jich je na našem území na 540 000! Průměrná vzdálenost ke kontejnerům se snížila na pouhých 91 metrů. Možná i proto jsou Češi přeborníci v třídění – své odpady třídí 73 % z nás.

Nejen zákony a předpisy nás motivují k tomu, abychom s odpady nakládali uvážlivěji – tedy tak, aby neskončily automaticky v koši, ale aby bylo možné je smysluplně dále využít. Například evropská směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech mimo jiné výslovně uvádí, že obaly musejí být vyrobeny tak, aby bylo možné je dále využít či recyklovat. Jednotlivé recyklační značky, která by měli používat výrobci pro své materiály, pak zpřesňuje rozhodnutí EK č. 97/129 ES.

Údaje na obalech produktů jsou důležité

Všimněme si proto, že kromě údajů, jako jsou např. nutriční hodnoty, složení výrobku apod. (více v článku Prostudujte obal, obsahuje cenné informace) se na obalech objevují informace o značení materiálu.

Jak správně třídit obaly prozradí recyklační značky

Tzv. recyklační značky se skládají z trojúhelníkové grafické značky, která může být doplněna buď o číselné, nebo textové označení materiálu. Může se ale uvádět textové i číselné označení zároveň.

Zkratka PAP označuje papír, GL patří sklu (z angl. glass), u plastů je recyklačních značek více, závisí na použitém materiálu, u hliníkových obalů používáme značku ALU atd.

Nápojové kartony a další kombinované obaly

Specifikum tvoří tzv. kombinované obaly, které jsou vyrobeny z více různých materiálů (používá se také výraz kompozitní obaly).
Mezi kombinované obaly patří nejen nápojové kartony, které jsou typickým představitelem, ale také např. sáčky od koření, instantních omáček a polévek, blistry od léků atd.

Nápojové kartony se skládají z několika vrstev a rozdělujeme je na dva typy: aseptický (používá se zkratka UHT) a neaseptický nápojový karton. 

Základem je vždy kombinace kvalitního papíru (karton) s vrstvami plastu, konkrétně polyethylenu (PE). Tento nápojový karton má vždy 4 vrstvy. V tomto případě se jedná o tzv. neaseptický nápojový karton, do kterého jsou baleny pasterované výrobky. V případě aseptického nápojového kartonu se používá kombinace 6 vrstev, navíc je tam použit hliník (AL). UHT nápojový karton se používá k uchovávání trvanlivých výrobků.
Kombinované obaly začínají písmennou zkratkou – konkrétně písmenem C (z angl. „composite“), za kterým následuje lomítko, pak je uveden materiál, jež v obalu převažuje.

Většinu kombinovaných obalů nelze třídit, jejich recyklace je totiž ve většině případů nemožná. V tomto směru tvoří výjimku právě nápojové kartony, které obsahují více než 75 % velmi kvalitního papíru.

Recyklační značky složené z písmenné zkratky a číslice ještě doplňují grafické značky.

Třídění odpadu a recyklační značky na obalech – co nám prozradí? 

Ke všem výše uvedeným písmenným zkratkám a číslicím se dále přidružují grafické symboly, které mají také důležitou výpovědní hodnotu.

  • Kruh složený z tmavé a světlé šipky je tzv. zelený bod. Jedná se o ochrannou známku, která říká, že byl za daný obal uhrazen finanční příspěvek organizaci, jež zajišťuje zpětný odběr a využití obalových odpadů.
  • Trojúhelník s obrysovými šipkami označuje obalové materiály, které již byly vyrobeny z recyklovaného materiálu, a současně je lze dále recyklovat, pokud obal správně vytřídíme.
  • Trojúhelník s plnými šipkami nám sděluje, že jde o materiál vhodný k recyklaci, jinými slovy odpad určený k třídění do barevných kontejnerů.
    Znalost číselných a písmenných zkratek je v tomto případě důležitá, abychom byli schopni odpad správně roztřídit. 
  • Pokud najdeme na obalu symbol přeškrtnuté popelnice, nemůžeme tento obal vyhodit do nádob na směsný odpad. Je třeba jej odevzdat prodejci či v rámci obce k ekologické likvidaci.
  • Pro mnohé z nás je možná nejznámější panáček vhazující obal do koše. Na rozdíl od ostatních jde o nepovinný údaj, který má pouze upozornit, abychom odpad opravdu hodili do koše či kontejneru.

Správným tříděním odpadu šetříme primární suroviny a životní prostředí. Třídění odpadu je jednou z mála činností, kterou může pro životní prostředí udělat každý z nás a může tak kompenzovat svůj konzumní způsob života. Má to smysl, třiďte odpad!

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*