Jak funguje svoz odpadu?

Na kárce, v kočárku, nebo třeba v  autě, vše, co má kola, může posloužit ke svozu odpadu. Tedy za předpokladu, že se rozhodneme odvézt odpad do kontejneru, či sběrného dvora vlastními silami. Existuje však ještě jedna možnost, a to svozový vůz. Ano ten, který jako řidiči potkáme jen neradi v úzké ulici, nebo ten, který nás občas vzbudí ze spaní. A pochopitelně přesně ten, který nám pravidelně šetří onu pomyslnou cestu do sběrného dvora. Jak to funguje?

Při svozu odpadů dochází k vysypání obsahu nádob na odpad do svozového vozidla. To následně dopraví odpady na místo, kde se s nimi dále nakládá.

Svozy odpadu zajišťuje v předem stanovený čas a v daných intervalech obec nejčastěji prostřednictvím svozové společnosti. Ty mohou mimo jiné provozovat také zařízení na úpravu a jiné nakládání s odpady.

 

 Historicky známý tzv. Kuka vůz nese název, podle německé firmy Keller und Knappich. Dle konstrukce svozových aut této firmy začaly v Československu sloužit první výrobky již v roce 1931.

 

Svozový vůz je nákladní auto upravené speciálně pro nakládku a svoz odpadu, ať už komunálního, tedy směsného odpadu, nebo vytříděného, který odkládáme do barevných kontejnerů.

Automobily převážející odpad na sobě mají bílou ceduli s černým písmenem A, při svozu obvykle mívají na boku označení papír, plast nebo sklo podle druhu odpadu, který zrovna sváží.

V současné době dělíme svozová auta dle způsobu lisování odpadu, a to buď na rotační, nebo lineární. 

  • Svozová auta s hydraulickým zařízením se používají vývoz kontejnerů se skleněným odpadem.
    Hydraulická ruka slouží také pro manipulaci s podzemními kontejnery. 
  • Dalším typem jsou automobily na tzv. na překládku, které svážejí mobilní kontejnery (to jsou ty, které nám obec přistaví párkrát do roka třeba na tzv. „železnou neděli“).

 

 Pracovník svozové služby není povinen uklízet odpad, který je mimo popelnici. 

 

Nakládání s odpadem se řídí přesnými pravidly, která určuje zákon o odpadech, a ten stanovuje také podmínky pro jejich svoz a likvidaci, které musí každá svozová společnost dodržet. Kdo chce zajišťovat svoz odpadu, musí mít navíc povolení krajského úřadu. 

Odvoz odpadu si může objednat jak soukromník, tak firma. Za službu platíme všichni: nájemník prostřednictvím fondů bytových družstev, majitel domku nebo živnostník si službu sjednává přímo se svozovou společností, a platí obvykle na základě vystavené faktury. 

Pravidlo je jednoduché: výše úhrady se zpravidla odvíjí od velikosti popelnice, a dle počtu odvozů odpadu. Čím méně vyprodukujeme, čím více vytřídíme, tím méně platíme. 

 

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*