Jak třídí obyvatelé ČR – výsledky třídění odpadu za rok 2022

Podle nejnovějších dat týkajících se třídění odpadu v České republice víme, že došlo k 2% nárůstu počtu obyvatel, kteří považují třídění odpadu za běžnou součást svého života. Počet aktivních třídičů tak vzrostl na 75 % obyvatel, a to nás řadí mezi „třídicí špičku“. 

Jak třídí obyvatelé ČR

 

ZAJÍMAVOST
Od roku 2000 došlo k nárůstu počtu lidí, kteří pravidelně třídí odpad, o krásných 35 %. Tato pozitivní změna naznačuje, že stále větší množství lidí si uvědomuje důležitost třídění odpadu pro ochranu životního prostředí.

Tento trend není pouze projevem osobní odpovědnosti obyvatel ČR, ale také ukazuje na úspěch vzdělávacích kampaní a osvěty, které jsou v oblasti odpadového hospodářství ČR realizované. Čím více lidí chápe význam a výhody třídění odpadu, tím efektivněji můžeme dosáhnout cílů udržitelného životního stylu a ochrany životního prostředí pro budoucí generace.

Co říkají výsledky třídění odpadu z roku 2022?

Například, že množství vytříděného odpadu neustále roste. Nutno ale říci, že roste i celkové množství vyprodukovaného odpadu, a to nejen v ČR, ale po celém světě.

Hmotnost vytříděného odpadu na jednoho obyvatele ČR dosáhla v roce 2022 průměrně 78 kilogramů, to je meziroční nárůst o více, než 6 kilogramů!
Z hlediska jednotlivých druhů odpadů to bylo:

  • 23,7 kilogramu odpadu papíru,
  • 17,2 kilogramu plastového odpadu,
  • 15,2 kilogramu odpadu ze skla,
  • 21,5 kilogramu kovů,
  • 0,4 kilogramu nápojových kartonů.

Tříděním k efektivnímu využití tříděného odpadu

Díky těmto výsledkům se podařilo v ČR předat k dalšímu využití cca 81 % z celkového počtu 1,313 milionu tun vzniklých obalových odpadů.
Z těchto 81 % bylo 71 % recyklováno a 10 % energeticky využito. Z hlediska materiálového využití byly dosaženy nejlepší výsledky při recyklaci obalů z papíru a lepenky (91 %), skla (85 %) a kovů (63 %). Plastové obaly také zaznamenaly nárůst v míře recyklace odpadu a to na 46 %. 

V minulém roce bylo díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů uspořeno na 6 797 225 MWh, což ekvivalentně odpovídá celkové roční spotřebě elektrické energie všech domácností v Karlovarském kraji. Tato pozoruhodná úspora elektrické energie představuje nejen významný krok směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, ale také ukazuje sílu a efektivitu kolektivního úsilí ve prospěch odpadového hospodářství a udržitelné budoucnosti.

DOBRÉ VĚDĚT
Díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů došlo také k úspoře uhlíkové stopy o více než 900 000 tun CO
2ekv., více Tříděním odpadu snižujete uhlíkovou stopu.

Rozšiřující se sběrná síť a zvyšující se komfort třídění

Pozitivní zprávou je také údaj o rostoucí síti umožňující třídění odpadu. V ČR jsme měli dispozici více než 838 000 barevných kontejnerů a nádob pro individuální sběr odpadu (a tato síť neustále roste), což znamená, že téměř 99 % obyvatel má možnost třídit odpad. Průměrná docházková vzdálenost je přitom necelých 90 metrů.
Součástí systému umožňujícího třídění odpadu je také možnost pytlového sběru odpadu, hustá síť sběrných dvorů či například míst zpětného odběru. Docházková vzdálenost k nejbližším nádobám na třídění navíc činí průměrně 87 metrů.

DOBRÉ VĚDĚT
Důležitou roli v třídění odpadů v ČR hraje společnost EKO-KOM, který zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. V obcích k tomu slouží veřejně přístupná síť barevných kontejnerů, pomáhá ale zajišťovat i firmám splnění jejich zákonem uložené povinnosti zajistit zpětný odběr obalů. Podrobněji na
www.ekokom.cz.

Začít třídit odpad může každý z nás ještě dnes

„Co můžeš, neodkládej na zítřek“ – tohle pořekadlo platí i v třídění odpadu. Třídění odpadu není nic složitého a přináší mnoho pozitivních dopadů na přírodu a udržitelnou budoucnost.

V třídění mohou pomoci tzv. recyklační značky, ty najdeme na obalech produktů (více v článku Poznej recyklační značky na obalech).

Prvním krokem v ekologickém chování je věnovat pozornost vlastní spotřebitelské praxi a preferovat produkty s co nejnižším ekologickým dopadem. Následně je důležité v domácnosti začít separovat odpad do různých kategorií, jako jsou papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. Každý z nás má tak možnost přispět k celkovému snížení ekologické stopy a podpořit udržitelný způsob nakládání s odpady – nenechte si ujít inspiraci i pro možná novoroční předsevzetí v článku Zapracujte na třídění odpadů nejen v kuchyni.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*