Nejčastější mýty o třídění odpadů v ČR

I přesto, že je ekologická osvěta v ČR na vysoké úrovni a své odpady běžně třídí na ¾ obyvatel, koluje mezi lidmi ještě mnoho mýtů týkajících se právě správného třídění odpadu.
O jaké zavádějící informace se nejčastěji a jak se věci mají prozradí článek na Jakvkuchyni.cz!

Nejčastější mýty o třídění odpadů v ČR
Mýty v třídění odpadů na Jakvkuchyni.cz! (Zdroj: Shutterstock.com).

Třídění odpadů je důležitou součástí ochrany životního prostředí, která přispívá k úspoře zdrojů, snižování emisí a vytváření nových výrobků. Neřiďte se při třídění mýty, ale fakty.

1. mýtus: Třídění nemá smysl, protože se pak odpad stejně sesype na jednu hromadu.

Ve skutečnosti takové hospodaření s odpadem není v zájmu obcí, které naopak musí za každou tunu nevytříděného směsného komunálního odpadu uloženého na skládkách uhradit nemalé finanční prostředky. Tyto náklady navíc budou, dle platné legislativy, stále vyšší.
Naopak ale obce dostávají finanční odměnu za tuny vytříděného odpadu.

Třídění nám v ČR umožňuje propracovaná sběrná síť barevných kontejnerů, individuálních sběrných nádob u domů, míst zpětného odběru, nebo sběrné dvory.
Do barevných kontejnerů je možné čím dál častěji třídit společně různé druhy odpadu v rámci tzv. multikomoditního sběru odpadu

2. mýtus: Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.

Víčka a etikety z PET lahví mohou v některých případech komplikovat recyklaci (například pokud jsou „rukávky“ u PET láhví vyrobeny z jiného plastového materiálu).
Vlivem udržitelnějších řešení ale výrobci čím dál častěji od tohoto řešení ustupují.
Pravda je, že PET lahve můžete do kontejneru vhazovat i s etiketou a víčkem, protože jsou  odstraněny a zpracovány v průběhu recyklačního procesu. 
Dle platné legislativy musí mít navíc nápojové obaly o objemu do 3l pevně připevněná víčka.

Nicméně, je vhodné PET lahve je ale nutné před vhozením do kontejneru sešlápnout, aby zabíraly méně místa a snížily náklady na přepravu odpadu. Také skleněné láhve či zavařovačky můžeme třídit s víčky a etiketami.

3. mýtus: Před vhozením do kontejneru je nutné kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat.

Tento široce zakořeněný mýtus vychází z předpokladu, že znečištěné obaly zhoršují kvalitu recyklovaného materiálu. Věci ale nejsou černobílé.
Je proto důležité říci, že drobné znečištění obalů nevadí – stačí obsah vyškrábat či vytřít použitou papírovou kuchyňskou utěrkou.
Zbytečné vymývání a používání saponátů či jiných čistidel znamená nejen plýtvání vodou, ale i bezdůvodné zatěžování přírody chemikáliemi.

4. mýtus: Před vhozením do kontejneru je potřeba odstranit kancelářské svorky.

Tento mýtus pramení z obavy, že kovové prvky mohou poškodit zařízení na zpracování papíru.
Svorky ale není třeba odstraňovat – všechny kovové části odloučeny při zpracování. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části, jako svorky a sponky klesnou ke dnu. Odtud jsou vybírány magnetickou separací, takto sesbírané části kovů projdou procesem recyklace později také u specializovaných zpracovatelů.

5. mýtus: Před vhozením do kontejneru je třeba z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

Zní to na první pohled logicky – fóliové okénko, které je vyrobeno z plastu přeci zabraňuje správné recyklaci papíru.
Pravda je, že do kontejneru na papír plast nepatří, ale obálky s okénkem sem můžeme vhazovat celé – bez nutnosti oddělovat plastovou fólii. Zpracovatelé mají zařízení, která si s tím poradí.

6. mýtus: Ruličky od toaletního papíru a kartony od vajec nepatří do modrého kontejneru.

Jaká je pravda? Ruličky od toaletního papíru a kartony od vajec patří do modrého kontejneru.
Sice se jedná o nekvalitní papír, ale v běžném množství recyklaci papírového odpadu nějak nevadí.

Ruličky od toaletního papíru, kuchyňských utěrek či papírová plata od vajec můžeme vyhodit také na náš kompost – ideálně natrhané na menší kousky, aby se lépe rozložily.
Pokud je vyhodíme do směsného odpadu, skončí pravděpodobně na skládce, nebo budou využity energeticky ve spalovně odpadu.

Podrobněji o třídění kuchyňského odpadu v článku Jak naložit s obaly z kuchyně?

7. mýtus: Tabulové sklo z oken a dveří patří do bílého kontejneru na sklo.

Pravda je taková, že tabulové sklo z oken a dveří nepatří do bílého kontejneru na čiré sklo.
Správně patří do zeleného kontejneru na barevné sklo – i když se na první pohled zdá, že je tabulové sklo čiré, ve skutečnosti tomu tak není a vhazuje se tenkým podlouhlým otvorem do zelených kontejnerů. Ve větším množství pak tabulové sklo patří na sběrný dvůr.

Přidané složky v tabulovém skle zvyšují jeho pevnost a odolnost, ale zároveň snižují jeho tavitelnost a recyklovatelnost. Pokud by se tabulové sklo smísilo s bílým sklem, mohlo by to způsobit problémy při tavení a zhoršit kvalitu nového skla.

Do kontejnerů na sklo se netřídí ani: varné sklo (například zapékací mísy, konvice apod.), zrcadla, drátosklo, keramika ani porcelán.

Není pochyb o tom, že správné nakládání s odpady je klíčovým prvkem pro ochranu našeho životního prostředí a zachování čisté přírody.
Mnoho předsudků kolem třídění odpadu je založeno na nedostatku informací. Je důležité si uvědomit, že „jsme na světě na návštěvě a každý z nás by si měl po sobě uklidit“.

V České republice je třídění odpadu snadné díky dostupnému systému zajišťujícímu pohodlné třídění – však k nejbližším kontejnerům to máme průměrně necelých 90 metrů. Ideální je, pokud se snažíme předcházet produkci odpadu (třeba díky preferenci opakovatelně použitelných obalů namísto jednorázových), a ten co vytvoříme vytřídíme, abychom tak předešli jeho uložení na skládku a umožnili jeho efektivní zpracování.

Pokud nevíte, kam s ním, odpovědi prozradí Rádce Kam vyhodit, nebo mobilní aplikace Kamtřídit.cz. Má to smysl, třiďte odpad vždy a všude!

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*