Třiďte odpad vždy a všude! Jak na třídění odpadu v pohybu?

Léto se blíží a s ním přichází čas pro výlety do přírody. Pravděpodobně každý by chtěl, aby místo, kam přijede, bylo hezké a čisté. Bohužel je však stále mnoho nezodpovědných turistů, kteří odhazují odpad, kde je napadne.

Třiďte odpad vždy a všude! Jak na třídění odpadu v pohybu?
Třiďte odpad vždy a všude! Jak na třídění odpadu v pohybu? na Jakvkuchyni.cz! (Zdroj: Shutterstock.com).

Víte, co je to littering?

Pojem “littering” (z angl. litter) označuje nezodpovědné chování, při kterém lidé zanechávají odpad na veřejných prostranstvích, nebo v přírodě. Může se jednat o vědomé chování, kdy odpad pohodíme, ale také o důsledek nevědomé činnosti, například když jej hodíme do barevného kontejneru, ale nezavřeme víko a vítr odfoukne odpad do okolí.

Kromě toho, že se krajina posetá odpadky asi nikomu nelíbí, může mít littering i vážné důsledky na životní prostředí, jako např. znečištění vody, půdy a také ohrožení zvířat. Po celou dobu rozkladu odpadu se navíc škodlivé látky dostávají skrze vodu a půdu do potravního řetězce. Podrobněji v článku Proč třídit odpad? Třeba kvůli době rozkladu v přírodě.

Proto je důležité chovat se vždy a všude zodpovědně a ideálně minimalizovat množství odpadu, který za sebou zanecháváme.

Jaké jsou nejčastější litteringové obaly?

Mezi zastoupené obaly pohozené v přírodě, v okolí silnic či na veřejně dostupných prostranstvích patří obaly z plastu, kovové a papírové obaly. Z neobalů jsou to pak jednoznačně cigaretové nedopalky.
Jaké odpady se nejčastěji vyskytují v přírodě z hlediska počtu kusů či objemu a další zajímavosti prozradí web zaměřený na problematiku volně pohozeného odpadu: www.littering.cz.

DOBRÉ VĚDĚT
Iniciativy, projekty a osvětové akce v České republice
Odhazování odpadků je celosvětový problém, který má negativní dopad na naši přírodu a životní prostředí. Proto je i u nás stále aktuálnější téma prevence pohazování odpadu a podpora antilitteringového chování, tedy chování, které vede k minimalizaci odhazování odpadu.
Vznikají různé iniciativy, projekty a osvětové akce, které mají za cíl lidem ukázat a vysvětlit, že odhazování odpadků je plýtvání zdroji. Subjektem, který se tomuto tématu u nás věnuje je autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů v ČR.
Podporuje mnoho edukativních, zábavních a kulturních akcí s cílem seznámení široké veřejnosti s možnostmi třídění odpadů a prevence litteringu.

Třídíme v přírodě

Jednou z venkovních aktivit seznamujících veřejnost s antilitteringovým chováním, je projekt „Třídíme v přírodě“.
Mezi hlavní cíle projektu patří umožnit třídění odpadu návštěvníkům volnočasových areálů. V rámci této spolupráce jsou na veřejných místech dostupné tzv. třikoše, speciální sběrné nádoby určené k třídění odpadu vyrobené z 97 % z recyklovaných plastů.
Několik víkendových akcí probíhá ve volnočasových areálech po celé ČR, kde je ve vybraný víkend stánek s bohatým doprovodným programem a možností získat krásné ceny, které jsou vyrobeny s podílem recyklovaného odpadu.
Obdobou je zimní série realizovaná pod názvem Třídíme na sněhu. 

TIP
Letos se navíc můžete v rámci projektu Třídíme v přírodě zapojit online a vyhrát některou z cen na pobyt, zážitek v některém z resortů či poukaz na outdoorové vybavení v hodnotě 50 000 Kč! Více na
www.tridimevprirode.cz.

Některé ze soutěžních tras projektu Třídíme v přírodě vedou Čistou přírodou. Tento online průvodce turistických a cyklotras se zaměřuje právě na místa, kde je možné třídit odpady.

Čisté festivaly jsou projektem zaměřeným na prostředí českých hudebních festivalů, kde vzniká obrovské množství zejména jednorázového odpadu. Za dobu své existence v rámci něj návštěvníci vytřídili na 500 000 kg odpadu!

Mezi další významné aktivity EKO-KOMu patří Tonda Obal, nejstarší edukativní projekt, který je zaměřen primárně na environmentální výchovu dětí, s důrazem na vzdělávání našich nejmenších ve specializovaných programech již od mateřských škol a v dalších vzdělávacích zařízeních, ale také na různých venkovních akcích pro malé a velké (Den Země, Den dětí apod.).

EKO-KOM podporuje antilitteringové projekty

Na dalších mnoha projektech, které nejsou vlastními aktivitami EKO-KOMu, probíhají různé formy spolupráce.
Mezi takové patří například iniciativa #BEZDOPADU, která se snaží ukázat, že sportování bez dopadu na životní prostředí není nemožné. Cílem je zvýšit povědomí o dopadu sportovních událostí na životní prostředí a sdružit ekologicky smýšlející organizátory a sportovce.

Urban Challenge

Běhání se stalo oblíbeným sportem nejen kvůli fyzické aktivitě, ale také kvůli propojení s přírodou a městem, které nám běh nabízí. Urban Challenge je unikátní série pětikilometrových závodů, které se konají především v městském prostředí. V rámci nich jsou speciální odpadkové zóny, kde můžeme vytřídit odpad na správná místa.

Podobně je tomu u projektu Barvám neutečeš!, který spojuje zdravý pohyb, poznávání města a ekologické myšlení. Stanoviště na trase závodu jsou vybavena odpadkovými koši na třídění papíru, plastu a skla, a tak můžete svůj odpad oddělit a zajistit jeho efektivní využití.

I přesto, že u nás probíhá již několik desítek let edukace v oblasti třídění odpadu a zahušťování sběrné sítě, díky které je možnost třídění odpadu stále dostupnější, najdou se mezi námi tací, po kterých je potřeba vyrazit na úklid.
Těm, komu není čistota přírody a svého okolí lhostejná, se tak mohou vydat pomoci s úklidem po celé České republice v rámci projektu Ukliďme Česko.

Vše co do přírody nepatří si odneste zpět

Pokud si s sebou bereme svačinu v jednorázových obalech, ne vždy je v přírodě k dispozici vhodný koš na tříděný odpad.
Je proto lepší vzít s sebou na výlet nejlépe třeba již použité sáčky, do kterých budeme po cestě odpad průběžně odkládat, a následně je při nejbližší vhodné příležitosti roztřídíme do příslušných barevných kontejnerů.

TIP
Jedním ze způsobů, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu, je preferovat opakovaně použitelné obaly a to jak doma, tak na výletech. Ty můžeme po použit jednoduše umýt a použít znovu.

Pokud si balíme jídlo a pití na cesty, je ideální používat namísto jednorázových obalů ty opakovaně použitelné.
A naprostou samozřejmostí by mělo být heslo: “Co si s sebou přinesu, to si také odnesu”. Více v článku Jak se chovat v přírodě a tipy na třídění odpadu.

Třiďte odpad, má to smysl!

Každý, komu záleží na budoucnosti planety a našich dětí, by měl odpady třídit, u nás je to oproti mnoha jiným zemím opravdu snadné! Však k nejbližším kontejnerům to průměrně máme pouhých necelých 90 metrů. Důvodů pro třídění je celá řada!
Pokud nevíte, jak na to, poradí online průvodce správným tříděním odpadu Kam patří.

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*