Jaké údaje mají být na obalech potravin?

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro nás základním zdrojem informací. Na jejich základě se rozhodujeme, jestli si výrobek koupíme nebo ne. Lidé v poslední době stále více dbají na to, co kupují, a od toho se také odráží velký zájem o informace na obalech potravin. Patříte mezi ty, kteří v záplavě informací – nebo naopak jejich nedostatku – tápou? Napište nám o tom na Facebooku, váš názor nás zajímá!nakupni-kosik-siroky
Co a jak musí být na každém balení potravin uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení ES. Obaly na potraviny musejí obsahovat:

 • název obchodní firmy a sídlo výrobce nebo dovozce nebo prodávajícího nebo balírny
 • název potraviny
 • údaj o množství výrobku
 • datum použitelnosti (především u druhů potravin rychle podléhajících zkáze) nebo datum minimální trvanlivosti
 • v případě nutnosti (kvůli zachování zdravotní nezávadnosti a jakosti) údaj o způsobu skladování
 • v případě nutnosti (kvůli zachování zdravotní nezávadnosti a jakosti) údaj o způsobu použití
 • údaj o určení potraviny v případě potraviny pro zvláštní výživu
 • údaj o složení potraviny, příp. o přítomných alergenních složkách
 • označení šarže (v případě, že datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti neobsahuje den a měsíc)
 • v případě nutnosti údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí (např. varování před fenylalaninem pro nemocné fenylketonurií)
 • údaj o ošetření ionizujícím zářením, pokud bylo aplikováno
 • v některých případech výživová (nutriční) hodnota
 • v některých případech údaj o třídě jakosti (vejce, ovoce, zelenina, brambory)