Připravte na zahradě pro hmyz hotel s all inclusive!

Máte rádi hmyz? Není myšleno na talíři v podobě smažených kobylek, či sušených cvrčků, ale jako nedílnou součást fauny, která plní v mnoha směrech důležitou a mnohými z nás nedoceněnou roli. Pro velkou část populace je hmyz něčím „nepříjemným“, nebo dokonce „nechutným“ či „odporným“. Ale zase pobyt v přírodě by bez bzučících včel a čmeláků, nebo barevných křídel motýlů, přeci jen nebyly tím čím jsou. Bez hmyzu by naše planeta úplně jiná, protože plní nezastupitelnou roli například při opylování rostlin. Pozvěte na zahradu hmyz! Proč a tipy na výrobu hmyzího hotelu přináší článek na Jakvkuchyni.cz!

Připravte na zahradě pro hmyz hotel s all inclusive!
Pozvěte na zahradu hmyz! Proč a tipy na výrobu hmyzího hotelu přináší článek na Jakvkuchyni.cz! (Zdroj: Shutterstock.com)

Hmyz (lat. Insecta) označuje živočichy, kteří mají 3 páry nohou a tělo mají rozdělené do 3 článků, které tvoří hlava s tykadly a složenýma očima, hruď a zadeček a jsou to jediní členovci, kteří umí létat.
Mezi typické zástupce hmyzu patří živočichové různých řádů, například motýli, švábi, škvoři, vážky, jepice či brouci.
Z výše uvedeného vyplývá, že pojem hmyz zlidověl, protože jím běžně označujeme různé druhy živočichů z různých druhů, poddruhů a čeledí.

Většina z nás si pod pojmem hmyz představí různé brouky, pavouky, mouchy, včely, vosy atd. “Hmyz”, lépe řečeno drobní živočichové, patří mezi nejpestřejší a nejhojněji zastoupené živočichy na Zemi.

Kdy se na Zemi objevil hmyz není zcela jasné a je to neustále předmětem výzkumů. Zatím nejstarší objevené fragmenty se datují do období karbonu, zhruba 350 milionů let zpět. Z doby karbonu pochází objevy otisků vážek s rozpětím křídel až 70 centimetrů!
Mnoho hmyzích druhů vyhynulo a spousta nových druhů hmyzu se vyvinula během třetihor.Dále v článku tedy budeme užívat obecně zaužívaný výraz hmyz, kterým označujeme i jiné živočišné zástupce (pavouky, stonožky atd.).

Proč je hmyz tak důležitý?

“Hmyz” plní v rámci ekosystému na Zemi nepostradatelnou roli a to i přesto, že považujeme některý hmyz za škůdce. Většina hmyzu má totiž blahodárný vliv.
Mezi typické představitele škodlivého hmyzu patří například ničitelé staveb (termiti), škůdci na plodinách (sarančata, mandelinky, mšice), paraziti (komáři, štěnice, vši) nebo přenašeči chorob (klíšťata, komáři, mouchy).

Teď už ale k tomu, proč bychom se neměli vždy bránit přítomnosti hmyzu, který zastává v mnoha oblastech nezastupitelnou roli…

Jaký přínos má hmyz pro lidi a pro přírodu?

 1. Hmyz produkuje důležité suroviny: například lak, med, vosk, či přírodní hedvábí. Oproti dřívějšku jsou včely medonosné čím dál důležitější pro opylování zemědělských rostlin, v minulosti byly chovány zejména kvůli medu a vosku.
 2. Lékařství a léčitelství: červi (larvy much) pomáhaly požírání rozkládajícího se masa předcházet sněti a nutno dodat, že se tento způsob ošetřování ran opět v některých zdravotnických zařízeních objevuje. Využívají se ale například také tzv. španělské mušky (brouci puchýřnící), které produkují kantaridin. Jako vědecká pokusná zvířata se používají octomilky obecné, různé pakobylky a druhy brouků.
 3. Hmyz jako návnada a potrava: hmyz je využíván jako rybářská návnada. V některých zemích je hmyz považován za cenný zdroj bílkovin a je běžnou součástí stravovacích návyků tamních obyvatel. O možnostech zařazení hmyzu, jakožto ekologického a bohatého zdroje bílkovin, se čím dál častěji mluví i v zemích, kde je to zatím tabu.

ZAJÍMAVOST
Pokud zavítáme do kuchyně, pak nemůžeme opomenout ani fakt, že v průběhu válek, hladomorů či ekonomických krizí byl hmyz běžnou součástí jídelníčku Evropanů.

Důkazem je i recept na českou chroustovou polévku, která se dokonce objevila v roce 1937 v Kuchařské knize od Luiyi Ondrážkové. Polévka z chroustů ale nebyla v 19. století ničím neobvyklým ani na stole Francouzů.

 1. Hmyz pomáhá při řešení vražd v kriminalistice
  Červi, zejména larvy různých much nebo brouků napomáhají při vyšetřování vražd v kriminalistice.
 2. Některé druhy hmyzu jsou využívány k produkci barviv, laků nebo vosků (např. šelak).
 3. Chov hmyzu pro okrasu a zábavu
  Mnoho nadšenců chová různé druhy hmyzu v teráriích (často mravenci, strašilky, kobylky, motýli či různý hmyz, který slouží jako potrava pro plazy chované doma).
 4. Hmyz jako mrchožrout a “recyklační linka”
  Zejména brouci se živí uhynulými živočichy, nebo padlými stromy. Díky tomu dochází k recyklaci biologického materiálu do podoby vhodné pro jiné organismy.
 5. Hmyz jako ekologický pozířač škůdců
  Mezi nejvíce užitečný hmyz patří tzv. hmyzožravci, tedy hmyz, který se živí jiným hmyzem.
  Například slunéčka že likvidují mšice, kněžice likvidují škodlivé housenky motýlů (například běláska zelného) a vosy sršně krmí dvoukřídlým hmyzem (např. mouchami a ovády) larvy.
 6. Hmyz je důležitým opylovač rostlin
  Jednu z nejdůležitějších rolí hmyzu jsme si nechali na závěr – některé druhy hmyzu jsou významnými opylovači kvetoucích rostlin (např. vosy, včely, motýli, mravenci).
  Rostliny potřebují hmyz ke své reprodukci, opylovači si zase odnesou pyl či nektar, který potřebují ke své obživě.
  Včely medonosné, které si zřejmě většina z nás představí jako typického opylovače, má na svědomí opylení cca u 1/3 rostlin.
  O zbytek se starají samotářské včelky, vosičky, čmeláci a další druhy hmyzu.
  Když se přeneseme z rostlin do kuchyně, pak se díky jejich opylování zvyšují výnosy kávovníku, kakaovníku, pomerančovníku, ale i meruněk, třešní a jahod.
  Bez čmeláků, kteří mají schopnost otevřít prašníky vibracemi, bychom neměli úrodu rajčat, lilků nebo kanadských borůvek.

Zajímavost: Vědci spočítali hospodářskou hodnotu opylování hmyzem, která ročně v celosvětovém měřítku činí 150 miliard euro. A to je řeč pouze o hospodářsky využívaných plodinách!

Tipy, jak podpořit hmyz?

Existuje několik možností, jak můžeme zlepšit životní podmínky hmyzu, patří mezi ně:

 1. zajistění potravy;
 2. zajistění možnosti úkrytu;
 3. podporovat biozemědělství, které se vyhýbá škodlivým postřikům a ve většině případů se snaží dodávat do krajiny pestrost (například pole menší rozlohy rozdělené remízky, pěstování vedle sebe na menších plochách různé plodiny, budování remízků, vodních ploch atd.).

1. TIP: jak pro hmyz zajistit potravu?

Pokud bychom na zahradě rádi podpořili opylovače, typicky včely, pak jsou pro larvy včel ideální potravou rostliny produkující pyl a nektar.
Je tedy vhodné vysadit na zahradě různorodé rostliny, které budou postupně kvést celou vegetační sezónu.
Pokud nemáme zahradu, ani tehdy není důvod zoufat. Stejně tak může posloužit balkon, nebo alespoň truhlík za oknem. Je vhodné se poohlédnout spíše po původních rostlinách (zvonek, chrpa, štírovník, hadinec) a vyvarovat se chemickým postřikům, které by sice zahubily plevele, ale zároveň by mohly uškodit právě živočichům.

TIP
Pokud nově volíme květiny, je určitě lepší vybrat původní nešlechtěné formy rostlin. Plnokvěté sice mají bohatší květy, ale pro hmyz nebudou nijak užitečné. Části květu, které za normálních okolností produkují nektar a pyl, jsou totiž šlechtěním přeměněny v další okvětní plátky. 

2. TIP: Úkryt – vybudujte all inclusive hmyzí hotel

Chceme-li mimo potravy hmyzu nachystat i možnost úkrytu, je to skvělý způsob na využití různých druhů odpadů. 

Může se nám hodit stará cihla, tvárnice, proschlé dřevo, papírové ruličky od toaleťáku či kuchyňských utěrek, plata od vajec či krabičky od sirek, staré pletivo, obal od konzervy, větvičky, plastové krabičky, sláma atd.

Každý druh hmyzu vyhledává jiný druh úkrytu, vyhovují mu jiné vlezy/výlezy a rad a tipů je plný internet. Správným výběrem materiálů a jejich přizpůsobení preferencím hmyzu tak můžeme ovlivnit, jaký hmyz bude u nás na zahradě bydlet.

Tady je tipů na inspiraci a je vidět, že formám, velikostem ani materiálům se meze nekladou!

Hmyzí hotel vyrobíme z nevyužitého dřeva

Při stavbě hmyzího hotelu se nám bude skvěle hodit odpad ze dřeva – ať se jedná o polena či kousky dřev, které doma nevyužijeme.

Hotel ze dřeva si hmyzí sousedi zamilují!

Hotel ze dřeva si hmyzí sousedi zamilují!
(Zdroj: Shutterstock.com/Horst-Koenemund/)

Rozměrům ani materiálům se meze nekladou!

Domečky pro hmyz mohou mít různé tvary a velikosti, své obyvatele si zajisté najdou!

Velké i malé domečky hmyz na zahradě potěší!

Velké i malé domečky hmyz na zahradě potěší!
(Zdroj: Shutterstock.com/leopictures/)

Proč nepostavit hmyzí mrakodrap? Skvělé využití najdou i staré květináče!

Kdo by nechtěl mít na zahradě mrakodrap pro hmyz?

(Zdroj: Pinterest.com/johanpeuskens/)

Pokud máme na zahradě místo, můžeme hmyzím obyvatelům postavit vlastní dům!

Kdo by nechtěl mít vlastní hmyzí dům?

Kdo by nechtěl mít vlastní hmyzí dům?
(Zdroj: Pinterest.com/Menno+van+der+Haven/)

A co teprve hmyzí palác?

Hmyzí palác, to je panečku stavitelský projekt, který bude bavit malé i velké.

(Zdroj: Pinterest.com/ideasverdes2/)

Přizvěte ke stavbě hotelu pro hmyz děti!

Vyrobte s dětmi hmyzí hotel z plechovky, děti budou nadšené!

Při vlastnoruční výrobě hotelu s dětmi postačí i obyčejná stará plechovka!

(Zdroj: Pinterest.com/geomagazin/)

Děti se ráda zapojí i do výroby hotelu v přírodnějším duchu – i tak mohou ubikace pro hmyz připomínat obličeje a působit hravě.

Děti se potěší i z výroby hmyzího hotelu v přírodnějším duchu.

(Zdroj: Pinterest.com/breuilletnature/)

TIP na hmyzí hotel pro včely samotářky: Další možností, jak připravit hnízdiště pro různé druhy divokých včel, je svázat různě tlusté „trubičky“, které umístíme například do prázdné plechovky, nebo do ruliček od toaletních papírů. Ruličky od toaletního papíru je ještě potřeba obalit například lepicí páskou a tím zajistit nepromokavost.
Jako trubička v tomto případě může sloužit stéblo rákosu, bambusu, papírové stéblo. Trubičky je potřeba pevně svázat k sobě dohromady, aby je ptáci nemohli vytahovat. Výsledek může vypadat třeba takhle!

Včely jsou významnými opylovači, udělejte jim domeček třeba ze starých plechovek!

(Zdroj: Pinterest.com/user_ozotebjkxpj/)

3. TIP: Podpořit hmyz můžeme i nákupem biopotravin

Nákupem biopotravin rozhodně nic nezkazíme. V ekologickém zemědělství je velmi důležitý etický přístup ke zvířatům a zajištění jejich dostatečného pohybu a pobytu venku. Kde jsou zvířata, tam je hmyz. Také platí omezení používání preventivních léků a ochranných prostředků jako jsou pesticidy či insekticidy.
Díky využívání přirozených hnojiv (tedy kompostu z rostlinných zbytků a hnoje od hospodářských zvířat je redukováno množství uměle vyrobených chemických látek, které se dostávají do životního prostředí.

Zajímavost: Farmáři často budují remízky, polní cesty lemuje luční kvítí, které slouží jako potrava a úkryt pro hmyz a další zvířata. Někteří zemědělci přímo vysévají biopásy pro opylovače. Pestrá fauna a flóra bez chemických látek podporuje rozmanitost nejen hmyzu.

Hmyz v naší přírodě má své velmi důležité místo, vzhledem k dlouhodobému ubývání vhodného prostředí pro život a ubývání zdrojů potravy je vhodné hmyz podpořit třeba na našich zahrádkách, balkonech, nebo alespoň truhlíky s vhodně zvolenými květinami za oknem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*