Zdravý životní styl: motivace k dosažení cílů

Každý z nás má své sny a cíle, kterých chce během svého života dosáhnout. Mezi lidmi nalezneme rozdíly v tom, jakým způsobem a jak rychle jich dosahují. Motivace patří k základním pojmům psychologie a je hlavním stavebním kamenem veškerého našeho jednání a úspěchu. V tomto dílu seriálu Zdravý životní styl se dozvíte o vnitřní a vnější motivaci, životních cílech a důvodech ztráty motivace. 

Slovo motivace pochází z latinského slova „movere“, který v překladu znamená hýbati se, pohybovati. 

Motivace je nezbytná k tomu, abychom začali cokoli dělat, neboť je naším hnacím motorem, hybnou silou v cestě za stanovenými cíli.
K potřebě vlastního cíle patří i hlavní motiv, který představuje důvody, jež nás vedou k dílčím rozhodnutím a následně k určitému jednání. Pokud máme silnou motivaci, je dosahování cílů mnohem jednodušší, než v opačném případě. 

Vnitřní a vnější motivace

Vnitřní motivace vychází z našich vnitřních potřeb, kdy při dosažení cíle přichází pocit uspokojení.
Opakem je vnější motivace, při níž se člověk snaží dosáhnout cílů pod vlivem vnějších tlaků a okolností.

Vnitřní motivace je vždy silnější, ovšem nesmí být podceňovaná, protože se někdy může obměnit do vnitřní, funguje to ale i naopak.
Pokud totiž chybí dostatečná vnitřní motivace, může člověk dosáhnout svého cíle pomocí vnějších podnětů. 

Naše životní cíle

Mezi časté cíle, kterých se snaží v životě docílit mnoho z nás, patří změna životního stylu. U této změny nacházíme nejčastěji silné vnitřní motivy, mezi které patří zejména obavy o  vlastní zdraví, potíže se stravovacími návyky, nespokojenost s vlastním tělem aj.
Motiv vychází z vlastního přesvědčení, kdy chceme dojít ke změně, která povede k vytčeným cílům. 

Je potřeba vždy najít hlavní motiv a důvody, proč chceme konkrétní změnu a co bude jejím přínosem. 

Motivací mohou být v tomto případě však i vnější činitelé, kdy jsme k dosahování cíle nuceni vnějšími vlivy, jako např. požadavkem lékaře na změnu životního stylu ze zdravotních důvodů. Ale můžeme nalézt důvody i v osobní rovině, třeba v situaci, kdy se nelíbím vlastnímu partnerovi. 

I v případě vnější motivace, kdy jsme k dosažení cíle spíše tlačeni, je vždy důležité pokusit se najít naši vlastní vnitřní motivaci poháněnou velmi silnou pozitivní emocí.  
Touto emocí může být např. představa, že mi bude lépe, nebo že budu atraktivní pro svého partnera.  

Kamenem úrazu bývá skutečnost, že se mnoho lidí jednoho dne vzbudí s představou, že od základu vše změní.  
Navíc si často klademe vysoké a často nereálné cíle, kterých chceme dosáhnout v krátkém časovém horizontu. 

Základem úspěchu je postupné dosahování změn pomocí dílčích kroků a realistické zhodnocení svých šancí na úspěch. Radost z každého dílčího úspěchu posiluje motivaci a vůli pokračovat v našich rozhodnutích. 

Jaké jsou důvody ztráty motivace?

Mezi známé „zabijáky“ vnitřní motivace patří především tlak okolí. Každý z nás určitě někdy slyšel od druhého slova podpory jako „to zvládneš, jsi přece šikovný/á“.
Zkuste si vybavit, jaké pocity přicházejí při vyslechnutí těchto slov. To, co může znít zpočátku jako podpora, může v člověku vyvolat pocit, že pokud nedosáhne úspěchu, zklame druhé, nebude ten „šikovný“. 

Snaha, která byla původně posílena vlastní motivací, se mění v nátlak okolí, kdy děláme něco pro druhé, za cílem nezklamat je. Hodnocení a nátlak druhých vede k dokazování svých kvalit druhým a k vlastní nedůvěře. 

Dalším častým zabijákem vnitřní motivace je srovnávání s druhými. Není nic horšího, než sledovat, jak se někomu jinému daří dosahovat stejného cíle rychleji a snáze. Ovšem nikdy nevíme, co za úspěchem stojí, jak prožívá danou situaci a co je skutečně pravda. 

Proto není dobré srovnávání vlastních úspěchů s druhými, neboť vede k silné demotivaci. 

Pozor také na jakoukoli formu odměňování se za dosažené úspěchy, jako např. „když to zvládnu, koupím si tablet“.
V tuto chvíli se naše motivace může snadno přeorientovat na odměnu, místo na samotný cíl. 

Posledním velmi často uváděným „zabijákem vnitřní motivace“ je zahlcení informacemi. Žijeme v době, ve které je dostupnost informací snadná a ať již v problematice zdravého životního stylu nebo jiné, můžeme být doslova přesyceni informacemi a radami. 

Nezbytné je pomocí vlastního úsudku, popř. pomoci odborníka, najít správnou cestu k dosahování cíle, zvážením, co je a není reálné pro nás samotné. Mnoho protichůdných informací může způsobit větší problém, než jejich nedostatek. 

Pokud jsme se rozhodli k jakékoli změně, ať již životního stylu, nebo k jiné změně, je potřeba si uvědomit, že se nejedná o jednorázovou událost, ale o proces, ve kterém je změna na nás a vyžaduje aktivní přístup a trpělivost. 

Nejdůležitější je chtít a už jen tento samotný fakt nás může dovést k jakémukoli cíli, který si zvolíme.
Stanovme si jednotlivé a především reálné dílčí cíle, které budou prevencí neúspěchu, ztráty motivace a pocitů zklamání.
Buďme ve stanovení cílů konkrétní, napišme si, čeho přesně chceme v jednotlivých krocích dosáhnout.
Nedělejme to pro druhé, ale pro sebe, neboť i vnější podněty mohou vyvolat silnou vnitřní motivaci. Nikdy není slabostí poradit se s přáteli, nebo s odborníkem. 

Autoři: tým nutričních terapeutek Nutrifit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*