Alkoholické nápoje nakupujeme pouze z oficiální produkce. Kauza metylalkoholu je dostačujícím příkladem, jaká rizika s sebou přináší nákup alkoholických nápojů od podomních prodejců.

Při nákupu si dáváme pozor na neporušenost obalu, zejména pokud se jedná o obaly skleněné. Ty jsou náchylné na rozbití také po cestě domů.

Kvalitní produkt

Jak nakupovat dle kvality?

Také u alkoholických nápojů neplatí, že vyšší cena je vždy zárukou lepší kvality. Kvalitu alkoholických nápojů určuje množství faktorů. Vždy je dobré nakupovat u ověřených obchodníků, kteří nás s výběrem pomohou. Záleží, k jakým účelům alkoholický nápoj kupujeme. Veškerý tzv. tvrdý alkohol musí být označen kolkem.

Podle čeho vybírat

Alkoholické nápoje dle druhu

Alkoholické nápoje se dělí na pivo, víno a tvrdý alkohol.

Alkoholické nápoje dle % alkoholu

  • Nejmenší obsah alkoholu mají všeobecně piva, nejčastěji mezi 4-5%.
  • U vín se obsah alkoholu pohybuje obvykle kolem 12% - 15% alkoholu (norma je 8,5 – 15 %)
  • Lihoviny musí mít obsah alkoholu minimálně 15 %, u destilátů a likérů bývá většinou 40 %, u emulzních likérů kolem 20 %.

Alkoholické nápoje dle trvanlivosti

Pivo

Trvanlivost piva je závislá na použitém technologickém postupu výroby a obsahu alkoholu.

  • Nepasterovaná piva – jedná se spíše o novinku malých restauračních zařízení, která pivo podávají přímo ve své restauraci, trvanlivost je značně omezená a to na dobu několika dní až týdnů
  • Pasterovaná piva – trvanlivost i více než rok

Víno

Trvanlivost vína můžeme pouze odhadovat.

  • Mladá vína – jedná se o víno nového ročníku (např. svatomartinské víno) – tyto vína se doporučuje vypít do Velikonoc.
  • Dnes se většina vín vyrábí k okamžité spotřebě a ne k archivaci. Ideální doba je 1- 3 roky.

Dostupnost

Dostupnost alkoholických nápojů

V dnešní době nelze o dostupnosti u alkoholických nápojů hovořit. Lze je totiž zakoupit celoročně bez omezení.

Výjimku tvoří tzv. mladá vína (např. Svatomartinské víno), která se začínají prodávat vždy v listopadu - Svatomartinské 11.11. v 11 hodin.

Dále tolik oblíbený burčák, což je vlastně částečně zkvašený hroznový mošt. Burčák musí pocházet výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány v ČR. Lze ho nabízet ke konzumaci mezi 1. srpnem a 30. listopadem v roce, v němž byly hrozny sklizeny, ve stavu kvašení.

Balení a informace

 

alkoholicke-napoje_baleni-a-informace

Co by mělo být na obalu

Pivo

Je nutné označit názvem druhu a skupiny (např. ležák) a popř. i podskupinyobsahem alkoholu v objemových procentech, zda se jedná o světlé, tmavé pivo, polotvrdé nebo řezané, dále pak extrakt původní mladiny v hmotnostních procentech, dále je zde údaj o objemu piva, údaje o složení a datum minimální trvanlivosti

Víno

Druh výrobku, uvedení provenience, název stáčírny nebo výrobce (prodejce), u dovážených vín název dovozce, údaj o alergenu, skutečný obsah alkoholu v objemových %. Pro všechna vína platí, že nemusí být označena datem minimální trvanlivosti, (pokud je obsah alkoholu vyšší než 10 % obj.), musí být uveden obsah oxidu siřičitého, pokud je vyšší než 10 mg/l. U ovocných vín musí být uveden název druhu a skupiny (např. ovocné víno bylinné). Samotný pojem „víno“ bez uvedení přívlastku lze použít pouze pro révové víno.

Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín

Rizika

Rizika nákupu alkoholických nápojů

V potravinářství se nesmí používat líh a polotovary obsahující líh syntetického původu ani líh nezemědělského původu ani líh neznámého původu. Lze použít pouze líh zemědělského původu. Nesmí docházet ke klamání zákazníka při označování lihoviny a to např. používáním nesprávným či matoucích názvů, nebo chybným uvedením stáří či doby zrání výrobku. Opatření v odvětví lihovin by měla přispět k tomu, že pomohou zvýšit úroveň ochrany zákazníka a trh tak bude více průhledný. Důkladná opatření by tak měla zajistit dobré jméno, kterou lihoviny dosáhly v ČR, EU i na světovém trhu.

Velkým rizikem při nákupu neoznačeného alkoholu je přítomnost metylalkoholu. Co je to metylalkohol a proč se v alkoholických nápojích nacházel? Metylalkohol je správným názvem metanol, což je nejnižší alkohol. Je to bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem, mísitelná s vodou, těkavá a hořlavá. Chuťově je nerozeznatelná od etanolu. Lidově se metanolu také říká dřevný čí dřevitý líh, nebo právě metylalkohol. Metanol se ale nachází ve všech ovocných destilátech, protože vzniká při alkoholovém kvašení a jedná se tak o důkaz toho, že pálenka skutečně pochází z ovoce. V případě nebezpečného metanolu se jedná se o „technický líh“, který není určen k použití v potravinářství a proto není zatížen spotřební daní jako „potravinářský líh“. A právě finanční úspora vede nepoctivé výrobce alkoholických nápojů k tomu, že část etylu nahradí mnohem levnější surovinou. Pokud by došlo k nechtěné konzumaci alkoholického nápoje s metanolem, pak je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.  První příznaky mohou být podobné opilosti, ty vážnější se obvykle objeví až s několikahodinovým odstupem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*