Živočišné tuky mohou být baleny v různých druzích obalů. Obecně platí, že mastné obaly netřídíme do sběrných nádob na tříděný odpad, protože mastnota znemožňuje recyklaci odpadu.
Mastné obaly proto patří vyhodit do směsného komunálního odpadu.

Kombinované obaly (papír s vrstvou hliníku), ve kterých je baleno např. máslo či sádlo, patří do směsného odpadu.

Obaly z plastu – jako jsou různé vaničky, kelímky a kyblíčky můžeme vytřídit do sběrných nádob na plasty, pokud z obalu odstraníme mastnotu.

Skleněné obaly můžeme také vytřídit do sběrných nádob určených k třídění skla – i zde ale platí, že by neměly být mastné.
Sklenice můžeme třídit do kontejnerů i s kovovými víčky.

Kam odpad vytřídit poradí recyklační symboly uvedené na obalech výrobků.
Pro správné třídění odpadů je důležité dbát pokynů na samolepkách, kterými bývají sběrné nádoby označeny – obsahují totiž základní informace o třídění daného druhu odpadu v konkrétní obci.

Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*