Plastové obaly

Polotovary jsou zabalené většinou v plastových, kovových nebo kombinovaných obalech (různých sáčcích vyrobené z více druhů materiálů. S plastovými obaly se setkáváme u polotovarů velmi často, třídění obalů je velmi jednoduché.

Jak třídit?

Plastové obaly patří do nádob označených samolepkou s nápisem „plasty.“ (Pokud je na sběrné nádobě na samolepce napsáno „PET“, tak sem patří pouze PET – nevhazujeme tam tedy žádné jiné plastové výrobky). Sledujte proto značení na kontejnerech nebo se zeptejte na obecním úřadu, odboru životního prostředí.

Většina plastových obalů od polotovarů patří do žlutých kontejnerů nebo do žlutých pytlů (záleží na tom, jak máte ve své obci nebo městě nastavený systém tříděného sběru).

Polyetylenové sáčky nebo různé folie, ve kterých si polotovary můžeme koupit, by měly být, předtím, než je vytřídíme, zbavené papírové nálepky.

Papírové obaly, které mají plastovou část (folii), do plastů nepatří. Je třeba oddělit foliovou část a vytřídit ji do plastů, papírovou část (pokud není promaštěná nebo nějak znečištěná), vyhodíme do papíru.

Důležité je vyhazovat vždy použité obaly neznečištěné a bez obsahu potravin nebo nápoje. Obaly nesmí být ani mastné (v tomto případě je důležité použité obaly propláchnout nebo aspoň řádně vytřít vlhkým hadrem). Plesnivé obaly totiž do barevných kontejnerů v žádném případě nepatří! Papírové obaly, které jsou vevnitř potažené polyetylenovou vrstvou, patří do směsného odpadu.

Značení na plastových obalech, které patří do žlutého kontejneru.

Dále sem patří odpady označené číslem 7.

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde.

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.  

Skleněné obaly

sklene obaly_polotvary

Ve skleněných obalech můžeme najít různé druhy omáček a směsí na vaření.

Jak třídit?

Skleněné obaly patří do zeleného kontejneru, pokud máte v obci kontejner na čiré a barevné sklo, tak se skleněné lahve třídí na čiré a ostatní, barevné. Při třídění není potřeba lahve rozbíjet na malé kusy, naopak, je lepší, když z lahví zůstanou větší střepy. Kovové uzávěry a etikety můžete na lahvích nechat, během zpracování jsou odstraněny.

Značení na skleněných obalech, které patří do zeleného, případně bílého kontejneru.

 

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde.

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.    

Kovové obaly

U kovových obalů se můžeme setkat také s kombinovanými obaly, kde je například hliníková část. Více si přečtete v sekci kombinované obaly.

Jak třídit?

 Kovy se v ČR v současnosti třídí prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen sběrných surovin. Kovy se také zpětně třídí oddělením strusky po spálení směsného odpadu. Pokud tedy vyhodíte malý kousek kovu do směsného odpadu, po jeho spálení kovy vybere magnetický separátor a dojde k jejich recyklaci. To ale neplatí třeba pro hliník, který při spalování jednoduše shoří. V některých obcích se také kovy sbírají přes mobilní sběrny a kontejnery – další informace získáte na obecním úřadě na odboru životního prostředí. Důležité je vyhazovat vždy použité obaly neznečištěné a bez obsahu potravin!

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde.

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.

Papírové obaly

Některé druhy polotovarů najdete také v různých papírových obalech.

Jak třídit?

Pokud se setkáte s čistě papírovým obalem, ten vyhoďte do kontejneru na papír. Opět platí, že se obal nesmí vytřídit s tím, že v něm zůstanou zbytky potravin. Obal by neměl ani být jakkoliv jinak znečištěný, ani od mastnoty, ani od plísně. Papírové obaly, které jsou vevnitř potažené polyetylenovou vrstvou, patří do směsného odpadu. Papírové obaly, které mají plastovou část (folii), do plastů nepatří. Je třeba oddělit foliovou část a vytřídit ji do plastů, papírovou část (pokud není promaštěná nebo nějak znečištěná), vyhodíme do papíru. Papírové obaly od káv, instantních polévek, nápojů, apod., které jsou označené jako C/PAP – nepatří do kontejneru na nápojové kartony (ač jsou stejně označené jako nápojové kartony – tedy obaly od džusů, mlék). Tyto obaly se dále nerecyklují, patří do směsného odpadu. Důležité je vyhazovat vždy použité obaly neznečištěné a bez obsahu potravin!

Značení na papírových obalech:

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*