Mléko nejčastěji kupujeme v kartonech nebo plastových obalech, výjimečně také v lahvích.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz.

Nápojové kartony

Nápojové kartony

Nápojové kartony jsou vyrobeny z dlouhých celulózových vláken a zevnitř mohou být potaženy tenkou hliníkovou vrstvou. To chrání tekutinu před UV zářením a mléko tak vydrží až několik měsíců. Nápojové kartony se navíc dají recyklovat, na rozdíl třeba od obalů na vajíčka. Zajímavost: Nápojové kartony se poprvé začaly používat v roce1952 ve Švédsku, verze s hliníkovou stélkou je o deset let mladší. Jak třídit? Kontejner na nápojové kartony poznáte snadno – je označení oranžovou nálepkou. Může to být kontejner na plasty, papír, speciální kontejner, někde se kartony sbírají do pytlů. Podrobnosti o sběru zjistíte na odboru životního prostředí na vašem obecním úřadě nebo v obecní vyhlášce. Tip: Pokud ke kontejneru chodíte zřídka, hodí se obaly před vynešením vymýt. Zabráníte tak nepříjemnému zápachu. Pokud ale třídíte pravidelně, není to potřeba.Obaly byste také neměli dávat do kontejnerů silně znečištěné, plesnivé nebo se zbytky potravin. Na nápojových kartonech jsou tyto značky: Mléko - nápojové kartony Někdy najdete značku C/PAP třeba na sáčku od polévky nebo kávy. Ty ale do kontejneru nepatří, ten je učen jen pro obaly krabicového typu! “C”znamená, že se jedná o obal vyrobený z kombinovaných materiálů, za lomítkem je zkratka materiálu, který v obalu převažuje.

Plastové obaly

Mléko se prodává také v PET lahvích nebo plastových sáčcích.

Jak třídit?

PET lahve patří do žlutého kontejneru s označením „plasty“. Někdy se lahve třídí zvlášť, jindy společně s ostatními směsnými plasty (fólie, sáčky, kelímky atp.). Občas se také třídí prostřednictvím pytlového sběru. Sledujte proto značení na kontejnerech nebo se zeptejte na obci. Do kontejneru s nálepkou PET lahve totiž nepatří žádné další plasty. Ty vhazujte do kontejneru s nápisem „SMĚSNÉ PLASTY“ a obrázky různých typů plastů vhodných pro třídění. Značení na plastových obalech, které patří do žlutého kontejneru.

Dále sem patří odpady označené číslem 7.

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde. Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.

Sklo

Sklo

Se skleněnými lahvemi na mléko se dnes setkáme zřídka a zpravidla především na vesnicích. Jak třídit? Skleněné lahve od mléka patří do zeleného kontejneru, ještě lepší je, když je rozdělený na čiré a barevné sklo. Při třídění není potřeba lahve rozbíjet na malé kusy, naopak, je lepší, když z lahví zůstanou větší střepy.

Kovové obaly

kovove_obaly

V kovových obalech se prodává třeba kondenzované mléko.

Jak třídit?

Kov se v ČR v současnosti třídí pomocí sběrných dvorů a výkupů sběrných surovin. Kov se také zpětně třídí oddělením strusky po spálení směsného odpadu. Pokud tedy vyhodíte malý kousek kovu do směsného odpadu, po jeho spálení kovy vybere magnetický separátor a dojde k jejich recyklaci. To ale neplatí třeba pro hliník, který při spalování jednoduše shoří. V některých obcích se také kovy sbírají přes mobilní sběrny a kontejnery – další informace získáte na obecním úřadě na odboru životního prostředí.

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde.

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.