Pravidla soutěže

Lednový minikvíz s Jak v kuchyni.cz

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“)

NÁZEV SOUTĚŽE

Lednový minikvíz s Jak v kuchyni.cz (dále jen Soutěž).

SOUTĚŽ A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěž probíhá na webové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (www.jakvkuchyni.cz), a to v době od vyhlášení 27. 1. 2023 do 10. 2. 2023. Nejpozději 12. 2. 2023 budou vyhlášeni 2 výherci, kteří splnili následující podmínky: 

 1. účastník vyplní na webové stránce Jakvkuchyni.cz správně 3 otázky v kvízu.
 2. vyplní svoji e-mailovou adresu, na kterou bude v případě výhry kontaktován.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání: od 27. 1. 2023 do 10. 2. 2023..
  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.
 4. Účastí v soutěži potvrzuje účastník svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Dva účastníci (dále jen Výherci), kteří splní podmínky soutěže a současně budou vybráni na základě náhodného výběru provedeného pomocí generátoru, vyhrají v této soutěži ceny uvedené v tabulce níže:

Slánka a pepřenka Blomus Livo

Publikace Vaříme beze zbytkuPublikace Vaříme beze zbytku

Třídicí tašky

Třídicí tašky

Samolepky na kořenky Jakvkuchyni.cz

Samolepky na kořenky Jakvkuchyni.cz

Bonusová výhra

hrnečky jaktridit.cz

Bonusová výhra: Tam, kde soutěžící najde správnou odpověď, je také ukrytý drobný žertík. Pokud ho najde, generátor jej vybere jako výherce, a bude mít navíc v políčku vyplněn žertík, pak získá navíc i bonusovou výhru. 

OZNÁMENÍ O VÝHŘE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře budou Výherci informováni prostřednictvím e-mailu.
 2. Výherci budou zároveň vyhlášeni na uvedené webové stránce ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. 
 3. Následně budou prostřednictvím e-mailu vyzváni Organizátorem, aby jej do 10 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem a sdělili mu svoji adresu a další nezbytné údaje.
  Nebudou-li Výherci v této lhůtě reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.
 4. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 5. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 7. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů v rozsahu definovaném v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – Lednový minikvíz s Jak v kuchyni.cz.

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným Pořadatelem této akce.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit   nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4. Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 27. 1. 2023.