Druhy a rozdělení

 

Druhy a rozdělení živočišných tuků

Tuky jsou složeny z mastných kyselin. Mastné kyseliny se skládají z uhlíkukyslíku a vodíku, které tvoří řetězce. A právě podle uspořádání těchto řetězců rozdělujeme tuky do skupin. Mastné kyseliny, které se v přírodě nejčastěji vyskytují, jsou obvykle jednosytné kyseliny se sudým počtem atomů uhlíku a s uhlíkovým řetězcem. Na jednom konci řetězce mají tedy karboxylovou skupinu – COOH (ta dělá z látky kyselinu) a na druhém konci methylovou skupinu -CH3.

Dělíme je na nasycené a nenasycené. Tyto názvy velmi zjednodušeně říkají, zda je řetězec nasycený nebo nenasycený. Nasycené tuky jsou celkově pevnější (sádlo, máslo, palmový tuk), nenasycené jsou často tekuté.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*