Balení a informace

Balení a informace pečiva

Většina chlebů je prodávána nebalená, při prodeji má být v blízkosti výrobku označen druh, skupina chleba a jeho hmotnost. Složení je nutno uvádět pouze na obalu baleného chleba.

Na obale má být:

 • název potraviny
 • seznam složek
 • alergeny
 • množství určitých složek nebo skupin složek
 • čisté množství potraviny
 • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti
 • zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití
 • jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku, který je za potraviny odpovědný
 • zemi původu
 • návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít
 • výživové údaje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*