Kovové obaly

V kovových obalech najdeme například kondenzovaná mléka nebo také sýry. Sýry se balí do hliníkových folií, které můžeme doma třídit. Problém je, že tyto obaly jsou často velmi znečištěné a tak do kontejneru na kov nepatří.

Pokud je máme čisté a ve větším objemu, můžeme je odnést na sběrný dvůr nebo do nějaké výkupny. Předem je lepší se informovat na obecním úřadu, odboru životního prostředí nebo přímo na sběrném dvoře či výkupně.

Jak třídit?

Kov se v ČR v současnosti třídí pomocí sběrných dvorů a výkupů sběrných surovin. Kov se také zpětně třídí oddělením strusky po spálení směsného odpadu. Pokud tedy vyhodíte malý kousek kovu do směsného odpadu, po jeho spálení kovy vybere magnetický separátor a dojde k jejich recyklaci. To ale neplatí třeba pro hliník, který při spalování jednoduše shoří. V některých obcích se také kovy sbírají přes mobilní sběrny a kontejnery – další informace získáte na obecním úřadě na odboru životního prostředí.

Důležité je vyhazovat vždy použité obaly neznečištěné a bez obsahu potravin!

Více o správném třídění těchto druhů odpadů najdete zde.

Pokud Vás zajímá více informací o třídění a recyklaci odpadu, rady a tipy, vše najdete na webu jaktridit.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*