Balení a informace

Balení a informace u mastných výrobků

Z obalu masných výrobků byste měli vyčíst:

 • název potraviny
 • je-li výrobek označen názvem „šunka“, musí být též označen třídou jakosti (nejvyšší jakost – obsah svalových bílkovin min. 16 %, výběrová – obsah svalových bílkovin min. 13 %, standardní – obsah svalových bílkovin min. 10 %)
 • je-li šunka vyrobená z jiného masa, než vepřového, musí být v názvu
 • označen živočišný druh, ze kterého pochází
 • název druhu a skupiny potraviny tzn. masný výrobek:
 • tepelně opracovaný
 • tepelně neopracovaný masný výrobek
 • trvanlivý tepelně opracovaný
 • trvanlivý fermentovaný
 • masný polotovar
 • kuchyňský masný polotovar
 • konzerva
 • polokonzerva
 • název výrobce
 • hmotnost
 • datum spotřeby
 • skladovací podmínky
 • složení potraviny
 • u masných výrobků musí být uveden nejvyšší obsah tuku
 • dále musí být označeno použití masa strojně odděleného, požití kůží,
 • syrového sádla nebo syrového loje
 • výživovou hodnotu
 • podíl masa

S uváděním podílu masa souvisí i uvádění živočišného druhu zvířat. V názvu výrobku lze použít název zvířete jen tehdy, je-li  maso uvedeného druhu obsaženo z více než 50 % z obsahu masa. Při uvádění složení balených i zabalených masných výrobků se vyjmenovávají složky ve sledu podle obsaženého množství složek v době výroby, což je stejné jako u jiných potravin. Pokud jde o množství obsažených složek, obecně pro potraviny platí, že se množství složky uvádí, jen pokud se složka uvede v názvu výrobku nebo je na ni nějak, třeba obrázkem, upozorněno, a také se uvádí množství soli, pokud je její obsah vyšší než 2,5 %.

Údaje musí být uvedeny samozřejmě v českém jazyce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*