Rizika

Rizika při konzumaci brambor

Mimo všechny zdraví prospěšné látky, obsahují brambory i jedovaté látky. Jedná se o glykoalkaloidy . Tyto látky jsou známé pod názvem solanin. Rostlina si je vytváří jako ochranu proti škůdcům. 200 mg solaninu/kg bylo stanoveno jako maximální povolené množství v bramborách. Limity jsou stanovené i pro obsah dusičnanů, které se do půdy dostávají zejména z hnojiv, limit je 300 mg/kg a u raných brambor 500 mg/kg. Dále se sleduje i obsah těžkých kovů, např. arzenu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*