Zajímavosti

alkoholicke napoje_zajimavosti

Víte, že …

 Trendem posledních let je obsah etanolu v alkoholických nápojích pomalu snižovat, a to zejména u tvrdého alkoholu.

Líh a lihoviny jsou skupinou, která díky vysoké spotřební dani na etanol (285 Kč na litr ethanolu 100 % obj.) svádí některé „výrobce“ k falšování. V roce 2012 proběhla známá methanolová aféra, kdy otravě alkoholem podlehlo několik desítek lidí.

Známé portské víno údajně vzniklo v 17. století tak, že kvůli častému zkažení se vína při převozu na lodích z Portugalska do Anglie, do něj začali přidávat portugalskou pálenku. Víno pak bylo nejen silnější s výraznější chutí, ale hlavně odolnější na změny teplot při přepravě.

Přípitek vznikl někdy ve středověku. Tehdy se poháry plnily až po okraj na znamení štědrosti hostitele. Ale i tak hrozilo, že pohár bude otráven. Proto vznikl rituál, při kterém se poháry přiblížily k sobě a stolovníci odlili trochu nápoje do vedlejšího poháru. U toho bylo potřeba, aby se vzájemně dívali do očí a neuhnuli pohledem. Kdo odmítal přiťuknutí nebo se nedokázal dívat do očí, byl považován za nedůvěryhodného.

U přípitků dnes musíme rozlišit, ve které zemi se nalézáme. Zatím co u nás je jedno, zda přípitek vypijeme do dna, nebo z něj upijeme, v některých zemích se v přípitku jen sotva že „smočí rty“, pak v jiných je nedopití přípitku považováno za hrubou urážku.

Lidi dělíme podle jejich vztahu k alkoholu do čtyř skupin: abstinenti, konzumenti, pijáci a osoby závislé.

  • Abstinenti jsou osoby, které z jakéhokoli důvodu striktně odmítají konzumaci veškerých alkoholických nápojů
  • Konzumenti pijí příležitostně, na žízeň nebo ze společenských důvodů; neopíjí se a bez alkoholu se klidně obejdou
  • Pijáci jsou jedinci, kteří pití potřebují k dosažení dobré nálady, jejich spotřeba alkoholu může stoupat, ale ještě ji dovedou kontrolovat
  • Osoby závislé jsou jedinci, kteří si bez konzumace alkoholu nedovedou představit existenci a nedokáži již pití ovládat, přes závažné problémy, které jim konzumace alkoholických nápojů působí.

V posledních letech někteří výrobci začínají nabízet míchané alkoholické nápoje určené k přímé spotřebě. Tyto výrobky většinou obsahují méně než 15 % obj. etanolu. Vyrábí se mícháním lihoviny s nealkoholickou složkou a přidáním dalších složek. Tyto nápoje jsou vítanou alternativou koktejlů a long dringů, které jsou nabízené v barech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*