Z historie

Alkoholické nápoje jsou velmi starou záležitostí.

Dějiny pití alkoholu jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami lidstva. Alkohol tak naši společnost vlastně provází odjakživa. Sloužil nejen k pobavení, ale např. i při náboženských obřadech, nebo k léčebným účelům.

Kvašené nápoje jsou známy již okolo roku 7000 př. n. l. ze staré Číny. Indové dokonce o pár tisíc let později získávali pálenku z rýže. Kolem roku 2700 př. n. l. byl v Babylónii znám kult bohyně vína. Alkoholický nápoj s dlouhou historií je též medovina, znali ji již staří Keltové, Germáni i Římané.  V 16. a 18. století se alkohol používal často v lékařství. Následně pak v 18. století britský parlament schválil výrobu lihovin z obilí. Došlo k velkému rozvoji výroby alkoholu, s tím však souvisela i závislost na alkoholu, která přinesla společenský problém. V období 19. století vznikala hnutí, která byla pro totální prohibici, následně pak v roce 1920 Spojené státy vydaly zákon na zákaz výroby, prodeje, vývozu a dovozu alkoholických nápojů. Tento radikální zákaz však následoval ilegální trh a v roce 1933 byla prohibice zrušena.

Pivo

 Pivo je nejstarší kulturní nápoj lidstva. O tomto nápoji máme první písemné zmínky již od dob Sumerů. Nejstarší spolehlivé záznamy o vaření piva jsou staré 5000 let. Starověké pivo již obsahovalo slad připravený za tepelné úpravy, i když jeho chuť byla poněkud jiná. K výrobě se tehdy nepoužíval chmel a tak nápoj postrádal svou typickou hořkost. Představa o vynalezení zkvašeného nápoje je z dob, kdy lidé ukládali obilí do různých nádob a občas se stalo, že do nádoby natekla voda a tak se započal proces kvašení. Ječmen pšenice a proso se používali k výrobě chleba a poté i na výrobu kvašených nápojů. Z hlediska pivovarnictví existují první doklady z doby okolo 3000 př. n. l.

Víno

Některé záznamy hovoří o víně již v období mezi 6000 – 5000 př. n. l. Předpokládá se, že později v 7. století i franský kupec Sámo obchodoval s vínem. Další záznamy hovoří také o Slovanech, kteří kromě obilovin pěstovali i vinnou révu. Následně vyrobené víno bylo používáno k liturgickým účelům. K významnému rozšíření pěstování vinné révy došlo v období po příchodu Cyrila a Metoděje. V pozdějším období se o rozvoj produkce zasloužil Karel IV., který v roce 1370 zákonem omezil dovoz vína a tím podpořil zakládání vinic.

Čistý alkohol

Byl pravděpodobně poprvé získán až v 10. století, kdy Arabové vynalezli proces destilace a dostal název „al kuhol“ – což je arabský výraz pro „něco nejlepšího“ a od té doby máme k dispozici silnější vína a tvrdý alkohol.

Alkohol vstoupil do lidského života z toho důvodu, že v prvopočátku lidem pomáhal a zpříjemňoval život. Lidem z počátku vyhovovaly ty vlastnosti alkoholu, jichž bylo možno využít v lékařství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*