Pravidla soutěže

Velká velikonoční soutěž

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“)

2. NÁZEV SOUTĚŽE

Velká velikonoční soutěž (dále jen Soutěž, nebo Velikonoční schovávačka).

3. SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na Facebookové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (Facebooku Jakvkuchyni.cz ), a to v době od vyhlášení 1. 4.  2023 do 30. 4. 2023

Každý den budou vyhlašováni výherci, kteří splnili následující podmínky: 

 1. Každý den, do 10:00 bude na Facebooku Jakvkuchyni.cz  zveřejněn jeden nový post s indiciemi, které napoví, kde se na webu Jakvkuchyni.cz nachází nový soutěžní velikonoční banner, na kterém je potřeba najít co v obrázku jinak – co tam nepatří a to napsat do online formuláře. 
 2. Po rozkliknutí velikonočního soutěžního okénka se vždy zobrazí formulář, jehož vyplnění správnou odpovědí a odeslání jsou podmínky pro účast v soutěži a zařazení do slosování o denní výhry a hlavní výhru celé soutěže.
 3. Každý den vyhrává výherce jednu cenu. Výherce denní výhry je vyhlášení následující den v soutěžním příspěvku na další den (iniciála jména, příjmení). 
 4. Výhercem hlavní ceny se stává soutěžící, který najde všech 30 velikonočních motivů, správně odpoví a vyplní formulář se svými kontaktními údaji.
  Vyplnit všechny formuláře je možné i zpětně, tedy i v případě, že se do soutěže zapojíte kdykoli do půlnoci 30. 4. 2023. 
 5. Výherce posledního dne a výherce hlavní ceny bude vyhlášen 1. 5. 2023 na Facebooku Jakvkuchyni.cz .

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání:

Od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 bude probíhat soutěž o hledání velikonočních okének na webu a hledání, co je v nich jinak. 

Od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 bude také probíhat soutěž o hlavní cenu. Vyplnění všech soutěžních formulářů se správnou odpovědí je podmínkou pro účast v soutěži o hlavní cenu. Soutěžící se současně automaticky dostává do slosování o hlavní cenu.

 1. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. Účastí v soutěži účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže. 

5. VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Výherce Velikonoční soutěže vybere každý den generátor pro náhodný výběr. Vyhlášen bude další den v komentáři nového soutěžního příspěvku na Facebooku Jakvkuchyni.cz  a to počátečními písmeny jeho jména a příjmení. 

Výherce budeme o jeho výhře kontaktovat na uvedenou emailovou adresu ve formuláři. 

Seznam výher

Hlavní cena: může vyhrát ten, kdo správně vyplnil formuláře za všech 30 soutěžních okének v průběhu soutěže, tj. do do do půlnoci. Hlavní cena je:

 • Dárkový voucher Potten a Pannen v hodnotě 3 000 Kč.

Ceny podle dní: každý den je možné vyhrát jednu cenu. Konkrétní výhra v daný den je uvedena níže v seznamu výher.

 1. 4. 2023

Skleněná oválná mísa 

Skleněná mísa
 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička – musím dofotit

 1. 4. 2023

Koš na bioodpad

 1. 4. 2023

Odšťavnovač

 1. 4. 2023

Set prkýnek na krájení

 1. 4. 2023

Dóza na sýr

 1. 4. 2023

Lněný ubrousek na zeleninu

 1. 4. 2023

Úložná mísa

 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička

 1. 4. 2023

Hrnky na kávu bílý a modrý

 1. 4. 2023

Lněný ubrousek na zeleninu

 1. 4. 2023

Porcelánový hrnek s víčkem

 1. 4. 2023

Lněný ubrousek na zeleninu

 1. 4. 2023

Stojan na víno

 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička

 1. 4. 2023

Hrnky na kávu bílý a žlutý

 1. 4. 2023

Skleněná oválná mísa 

 1. 4. 2023

Koš na bioodpad

 1. 4. 2023

Lněný ubrousek na zeleninu

 1. 4. 2023

Hrnky na kávu bílý a modrý

 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička

 1. 4. 2023

Stojan na víno

 1. 4. 2023

Sáčky na potraviny

 1. 4. 2023

Skleněná oválná mísa 

 1. 4. 2023

Dóza na sýr

 1. 4. 2023

Úložná mísa

 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička

 1. 4. 2023

Lněný ubrousek na zeleninu

 1. 4. 2023

Skleněná oválná mísa 

 1. 4. 2023

Eko-kom: knihy TBZ, třídicí tašky, popelnička

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře budou Výherci informováni prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jimi uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Výherci budou zároveň vyhlášeni na uvedené webové stránce ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. 

Následně budou prostřednictvím e-mailu Organizátorem vyzváni, aby jej do 10 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem a sdělili mu svoji adresu a další nezbytné údaje. Nebudou-li Výherci v této lhůtě reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.

 1. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 2. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 4. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi s používáním osobních údajů pro účely soutěže a předání výhry.

Organizátor je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů.

URL odkaz na soutěž.

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů. 

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným provozovatelem této akce.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit   a nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4.  Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 4. 2023.