Pravidla soutěže

Velká velikonoční soutěž

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“)

NÁZEV SOUTĚŽE

Velká velikonoční soutěž (dále jen Soutěž, nebo Velikonoční schovávačka).

SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na Facebookové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (Facebooku Jakvkuchyni.cz ), a to v době od vyhlášení 1. 3.  2024 do 31. 3. 2024

Každý den budou vyhlašováni výherci, kteří splnili následující podmínky: 

 1. Každý den, do 10:00 bude na Facebooku Jakvkuchyni.cz  zveřejněn jeden nový post s indiciemi, které napoví, kde se na webu Jakvkuchyni.cz nachází nový soutěžní velikonoční banner, na kterém je potřeba najít 3 rozdíly a ty napsat do online formuláře. 
 2. Po rozkliknutí velikonočního soutěžního okénka se vždy zobrazí formulář, jehož vyplnění správnou odpovědí a odeslání jsou podmínky pro účast v soutěži a zařazení do slosování o denní výhry a hlavní výhru celé soutěže.
 3. Každý den vyhrává výherce jednu cenu. Výherce denní výhry je vyhlášen následující den v soutěžním příspěvku na další den (iniciála jména, příjmení). 
 4. Výhercem hlavní ceny se stává soutěžící, který najde všech 31 velikonočních motivů, správně odpoví a vyplní formulář se svými kontaktními údaji.
  Vyplnit všechny formuláře je možné i zpětně, tedy i v případě, že se do soutěže zapojíte kdykoli do půlnoci 31. 3. 2024. 
 5. Výherce posledního dne a výherce hlavní ceny bude vyhlášen 1. 4. 2024 na Facebooku Jakvkuchyni.cz .

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání:

Od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 bude probíhat soutěž o hledání velikonočních okének na webu a hledání rozdílů. 

Od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 bude také probíhat soutěž o hlavní cenu. Vyplnění všech soutěžních formulářů se správnou odpovědí je podmínkou pro účast v soutěži o hlavní cenu. Soutěžící se současně automaticky dostává do slosování o hlavní cenu.

 1. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. Účastí v soutěži účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

Jak soutěžit?

Tento krátký videonávod ukáže, jak jednoduše se zapojit do soutěže. Stačí si přehrát video a během několika minut budete připraveni soutěžit.

VÝBĚR VÝHERCE A CENY

  Výherce Velikonoční soutěže vybere každý den generátor pro náhodný výběr. Vyhlášen bude další den v komentáři nového soutěžního příspěvku na Facebooku Jakvkuchyni.cz  a to počátečními písmeny jeho jména a příjmení. 

  Výherce budeme o jeho výhře kontaktovat na uvedenou emailovou adresu ve formuláři. 

  Seznam výher

  Hlavní cena: může vyhrát ten, kdo správně vyplnil formuláře za všech 31 soutěžních okének v průběhu soutěže, tj. do do do půlnoci.

  Hlavní cena je:

  • Vermikompostér v hodnotě 2 900 Kč

  Ceny podle dní: každý den je možné vyhrát jednu cenu. Konkrétní výhra v daný den je uvedena níže v seznamu výher:

  1. 3. 2024 Velikonoční dřevěný zajíček Velikonoční dřevěný zajíček
  2. 3. 2024 Velikonoční solnička a pepřenka Velikonoční solnička a pepřenka
  3. 3. 2024 Soul of Clay (autorská keramika) Soul of Clay
  4. 3. 2024 Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky
  5. 3. 2024 Velikonoční kroužky na ubrousky Velikonoční kroužky na ubrousky
  6. 3. 2024 Velikonoční talíř na vejce Velikonoční talíř na vejce
  7. 3. 2024 Sada na pěstování zeleniny Sada na pěstování zeleniny
  8. 3. 2024 Velikonoční zajíček Velikonoční zajíček
  9. 3. 2024 Soul of Clay (autorská keramika) Soul of Clay
  10. 3. 2024 Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky
  11. 3. 2024 Konvička Konvička
  12. 3. 2024 Kafetier Kafetier
  13. 3. 2024 Kalíšek na vejce 2x Kalíšek na vejce 2x
  14. 3. 2024 Termoláhev Termoláhev
  15. 3. 2024 Soul of Clay (autorská keramika) Soul of Clay
  16. 3. 2024 Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky
  17. 3. 2024 Sada kuchyňských utěrek Sada kuchyňských utěrek
  18. 3. 2024 Dóza Kapsle do kávovaru Dóza Kapsle do kávovaru
  19. 3. 2024 Sada na pěstování květin Sada na pěstování zeleniny
  20. 3. 2024 Velikonoční zajíc Velikonoční zajíc
  21. 3. 2024 Kuchyňská zástěra Kuchyňská zástěra
  22. 3. 2024 Forma na pečení, zajíčci Forma na pečení, zajíčci
  23. 3. 2024 Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky
  24. 3. 2024 Soul of Clay (autorská keramika) Soul of Clay
  25. 3. 2024 Kořenka s podnosem Kořenka s podnosem
  26. 3. 2024 Sešit Moje recepty Sešit Moje recepty
  27. 3. 2024 Skleněná kuchyňská odměrka Skleněná kuchyňská odměrka
  28. 3. 2024 Forma na pečení, beránek Forma na pečení, beránek
  29. 3. 2024 Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky Třídicí tašky, popelničky, brčka, samolepky na kořenky
  30. 3. 2024 Brousek na nože Brousek na nože
  31. 3.2024 Sekáček na česnek Sekáček na česnek
  Hlavní cena Vermikompostér Vermikompostér

  OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

  1. O výhře budou Výherci informováni prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jimi uvedenou e-mailovou adresu.
  2. Výherci budou zároveň vyhlášeni na uvedené webové stránce ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. 

  Následně budou prostřednictvím e-mailu Organizátorem vyzváni, aby jej do 10 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem a sdělili mu svoji adresu a další nezbytné údaje. Nebudou-li Výherci v této lhůtě reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.

  1. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
  2. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
  4. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení

  kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi s používáním osobních údajů pro účely soutěže a předání výhry.

  Organizátor je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů.

  Souhlas s „Pravidly soutěže“ a „Zásadami ochrany osobních údajů“ uděluje soutěžící zaškrtnutím příslušného pole u Soutěže na Jakvkuchyni.cz.

  Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů.

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

  1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným provozovatelem této akce. 
  1. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit   a nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
  1.   Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
  2.   Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
  3. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 3. 2024.