Orgány a strava
Seriál Maso
Slovník pojmů
beta glukany

BETA-GLUKANY (β-GLUKANY)

Glukany obecně jsou skupina necelulózových  a neškrobových polysacharidů, které jsou tvořeny navzájem propojenými molekulami glukózy. Jednotlivé řetězce...
Celý článek