Z historie

Historie mléka

Jak je to dlouho, co lidé využívají mléko savců? Vědci se domnívají, že již více než 12000 let, v době, kdy začali chovat divoká zvířata  pro svůj užitek. Nezvratné důkazy však získali až rozborem střepů pravěké keramiky staré 6500 let, tam byly nalezeny zbytky mléčného tuku. Dalším důkazem jsou nalezené sumerské vlisy, které jasně znázorňují dojení krávy a nástěnné malby nalezené v Egyptě. Postupem času se mléko stalo nejvíce konzumovanou potravinou živočišného původu na světě.