Soutěže Pravidla

Minikvíz o lístky na festival s Jakvkuchyni.cz

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“)

NÁZEV SOUTĚŽE

Minikvíz o lístky na festival s Jakvkuchyni.cz (dále jen Soutěž).

SOUTĚŽ A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěž probíhá na webové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (www.jakvkuchyni.cz), a to v době od 19. 5. do půlnoci 28. 5. 2024. Nejpozději 30. 5. 2024 bude vyhlášen 1 výherce, kteří splnil následující podmínku: 

 1. účastník vyplní na webové stránce Jakvkuchyni.cz správně 5 otázek v kvízu, který odešle dle instrukcí a současně splní podmínky pro účast v soutěži.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o lístky zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání: od 19. 5. do půlnoci 28. 5. 2024.
 4. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.
 5. Účastník v soutěži potvrzuje účastník svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Jeden účastník (dále jen Výherce), který splní podmínky soutěže a současně bude vybrán na základě náhodného výběru provedeného pomocí generátoru, vyhraje v této soutěži cenu uvedenou v tabulce níže:

Dva lístky na čtvrtý ročník MKLV FESTu do samotného srdce jižní Moravy do Mikulova.

OZNÁMENÍ O VÝHŘE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře bude Výherce informován prostřednictvím e-mailu.
 2. Výherce bude zároveň vyhlášen na uvedené webové stránce ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. 
 3. Následně bude vyzván Organizátorem, aby jej do 15 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude Organizátorem zaslán a sdělil mu svoji adresu a další nezbytné údaje za účelem předání výhry.
  Nebude-li Výherce v této lhůtě reagovat, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.
 4. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.
 5. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 7. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi, který je v případě pořádání této Soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů v rozsahu definovaném v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – Minikvíz o lístky na festival s Jakvkuchyni.cz.

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným Pořadatelem této akce.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit   nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4. Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 19. 5. 2024.