Soutěže Pravidla

Minisoutěž o hrnečky s Jakvkuchyni.cz!

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“)

NÁZEV SOUTĚŽE

Minisoutěž o hrnečky s Jakvkuchyni.cz! (dále jen Soutěž).

SOUTĚŽ A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěž probíhá na webové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (www.jakvkuchyni.cz), a to v době od vyhlášení 25. 10. 2023 do 10. 11. 2023. Nejpozději 13. 11. 2023 bude vyhlášen 1 výherce, který splnil následující podmínky: 

 1. Výherce soutěže musí hlasovat pomocí emotikonů, která sada ručně vyráběných hrnečků se mu líbí nejvíc.
  Hlasovat v této Soutěži je možné pouze jednou.
 2. Výherce správně odpoví na otázku v komentářích pod soutěžním Facebookovým příspěvkem.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání: od 25. 10. 2023 do 10. 11. 2023..
  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.
 4. Účastí v Soutěži potvrzuje účastník svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Účastník (dále jen Výherce), který splní podmínky Soutěže a současně bude vybrán na základě náhodného výběru provedeného pomocí generátoru, vyhraje v této Soutěži cenu uvedenou v tabulce níže.
Výherce vyhraje jednu z těchto sad hrníčků.
O výherní sadě se rozhoduje v hlasování pomocí emotikonů u soutěžního Facebookového příspěvku:


OZNÁMENÍ O VÝHŘE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. Výherce bude vyhlášen formou první písmeno jména a celým příjmením dne 13. 11. 2023 na Facebookové stránce Jakvkuchyni.cz pod postem se Soutěží.
 2. Následně bude informován zprávou o výhře a požádán kontaktní údaje s cílem předat  Organizátorem soutěže výhru.
 3. Výherce musí dle instrukcí kontaktovat Organizátora do 10 dnů odpovědí na zaslaný e-mail a postupovat dle instrukcí Organizátora.
  Nebude-li Výherce v této lhůtě reagovat, výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.
 4. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 5. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 7. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů v rozsahu definovaném v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – Minisoutěž o hrnečky s Jakvkuchyni.cz! 

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným Pořadatelem této akce.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit   nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4. Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 25. 10. 2023.