Rizika

Rizika nákupu alkoholických nápojů

V potravinářství se nesmí používat líh a polotovary obsahující líh syntetického původu ani líh nezemědělského původu ani líh neznámého původu. Lze použít pouze líh zemědělského původu. Nesmí docházet ke klamání zákazníka při označování lihoviny a to např. používáním nesprávným či matoucích názvů, nebo chybným uvedením stáří či doby zrání výrobku. Opatření v odvětví lihovin by měla přispět k tomu, že pomohou zvýšit úroveň ochrany zákazníka a trh tak bude více průhledný. Důkladná opatření by tak měla zajistit dobré jméno, kterou lihoviny dosáhly v ČR, EU i na světovém trhu.

Velkým rizikem při nákupu neoznačeného alkoholu je přítomnost metylalkoholu. Co je to metylalkohol a proč se v alkoholických nápojích nacházel? Metylalkohol je správným názvem metanol, což je nejnižší alkohol. Je to bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem, mísitelná s vodou, těkavá a hořlavá. Chuťově je nerozeznatelná od etanolu. Lidově se metanolu také říká dřevný čí dřevitý líh, nebo právě metylalkohol. Metanol se ale nachází ve všech ovocných destilátech, protože vzniká při alkoholovém kvašení a jedná se tak o důkaz toho, že pálenka skutečně pochází z ovoce. V případě nebezpečného metanolu se jedná se o „technický líh“, který není určen k použití v potravinářství a proto není zatížen spotřební daní jako „potravinářský líh“. A právě finanční úspora vede nepoctivé výrobce alkoholických nápojů k tomu, že část etylu nahradí mnohem levnější surovinou. Pokud by došlo k nechtěné konzumaci alkoholického nápoje s metanolem, pak je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.  První příznaky mohou být podobné opilosti, ty vážnější se obvykle objeví až s několikahodinovým odstupem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*