Kontejnery na třídění papíru

Modré kontejnery na papír

Papír patří mezi velmi dobře recyklovatelné materiály. První papír byl vyroben z konopí ve 3. tisíciletí př. n. l. v Číně, poté se začal vyrábět...
Celý článek

Reuse

Reuse

Co si představíte pod anglickým pojmem reuse?  V překladu z angličtiny znamená „znovupoužití“. Jedná se opětovné použití již existujících výrobků...
Celý článek

Bioodpad a kompost

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného...
Celý článek